adscode

Türkçe ve din kültürü kolay, matematik orta düzeydeydi

2. TEOG sınavında çıkan soruların Mektebim Bölüm Başkanları tarafından hazırlanan yorumları...

Türkçe ve din kültürü kolay, matematik orta düzeydeydi
Sınavlar
2016-2017 MEB 2. DÖNEM TEOG TÜRKÇE ORTAK SINAVI ANALİZİ

2. Dönem TEOG Türkçe Ortak Sınavı müfredat kapsamına ve kazanımlara uygundur. Zorluk düzeyi düşük, kolay bir sınavdır. Okuma öğrenme alanından 15 soru (3 soru sözcükte anlam; 2 soru cümlede anlam; 1 soru şiirde ana duygu; 1 soru metin türleri; 1 soru düşünceyi geliştirme yolları; 2 soru metnin dil ve anlatımı; 5 soru paragrafta anlam); yazma öğrenme alanından 2 soru (1 soru yazım kuralları; 1 soru noktalama işaretleri) ve dil bilgisi öğrenme alanından 3 soru (fiilde çatı, cümle türleri, cümlede vurgulanan öge) yöneltilmiştir.

Konu ve kazanım dağılımı; soru tipleri önceki sınavlarla aynıdır. 1.dönem TEOG Türkçe Ortak Sınavı’ndan daha kolaydır. Ayırt edici soru yoktur. Önceki yılların en net ve kolay sınavlarından biridir.

TEOG sisteminde artık bir test kültürü oluşmuştur. Türkçe Ortak Sınavı’ndaki kazanım dağılımları, soru tipleri gelenekselleşmiştir. Örneğin, Türkçe testlerinde SBS’yle birlikte gelen görsel okuma soruları, TEOG sistemine geçildiğinde terk edilmiştir. Millî Eğitim Bakanlığı; TEOG sınavlarını hazırlarken sınavın adını, uygulanma biçimini, yerleştirmeye etkisini, soru tiplerini değiştirmiş ve bugünkü sınavda da bu kültürü devam ettirmiştir.
Türkçe ve Edebiyat bölüm başkanı

Feridun ÇAKI


TEOG 2 MATEMATİK DERSİ ( A kitapçığına göre yorumlanmıştır)

2. Dönem TEOG Matematik Ortak Sınavı müfredat konu ve kazanımlara uygun olarak hazırlanmıştır. MEB müfredat kapsamı dışında herhangi bir soru bulunmamaktadır. Zorluk düzeyi orta bir sınavdır. Cebirsel ifadeler ve özdeşlikler konusundan 3 soru ( % 15), çarpanlar ve katlar konusundan 1 soru (%5), kareköklü sayılar konusundan 2 soru (%10), basit olayların olma olasılığı konusundan 2 soru (%10), dönüşüm geometrisi konusundan 2 soru (%10), üçgenler konusundan 4 soru (%20), doğrusal denklemler konusundan 3 soru (%15), eşitsizlikler konusundan 1 soru (%5), denklem sistemleri konusundan 2 soru (%10) sorulmuştur.  Öğrenciler A kitapçığındaki 7. , 15. ve 20. soruları yorumlamada zorlanmışlardır ancak bu soruların zorluk derecesi normaldir. Sınavın genelindeki çok kolay sorular; 1, 2, 4, 8, 18, kolay sorular  6, 13, 16 , orta sorular  3, 5, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 19 ve zor sorular  7, 15, 20 numaralı sorular olarak görülmektedir. Bu soruların yüzdelik dağılımları ise çok kolay sorular %25, kolay sorular % 15, orta sorular % 45 ve zor sorular % 15’ tir.

2016 – 2017 1.aşama TEOG sınav sorularıyla karşılaştırıldığında soruların daha kolay olduğu belirlenmiştir. Geçen sene uygulanan sınavlarla karşılaştırıldığında, yine bu senenin sınav sorularının daha kolay olduğu belirlenmiştir. Dikkatli ve kazanım eksiği olmayan öğrencilerin rahatlıkla tüm soruları doğru cevaplayacağı bir sınav hazırlanmıştır.
Matematik bölüm başkanı

Dr. Mehmet Tuncay Dikmen


2016-2017 MEB 2. DÖNEM TEOG DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ORTAK SINAVI ANALİZİ

2.Dönem TEOG Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ortak Sınavı müfredat kapsamına ve kazanımlara uygundur. Zorluk düzeyi düşük, kolay bir sınavdır. Peygamberimizin örnek davranışları 7 soru, İslam dinine göre kötü alışkanlıklar 4 soru, Kur’an’da akıl ve bilgi 2 soru, Zekat hac ve kurban ibadeti 4 suru, Yardımlaşma ve Paylaşma 2 soru, Kaza ve Kader 1 soru yöneltilmiştir.

Konu ve kazanım dağılımı; soru tipleri önceki sınavlarla aynıdır. 1.dönem TEOG Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ortak Sınavı’ndan daha kolaydır. Ayırt edici soru yoktur. Önceki yılların en net ve kolay sınavlarından biridir.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ortak Sınavı’ndaki kazanım dağılımları, soru tipleri beklediğimiz gibi gelmiştir. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testlerinde eskiden gelen ayet içeren soru sorma geleneği daha da artmış bulunmaktadır. Ayrıca az da olsa görsel sorulara yer verilmiştir. Genel olarak düzenli çalışan öğrencilerin rahatlıkla çözebileceği bir sınavdır.
 
Din kültürü ve ahlak bilgisi bölüm başkanı

Özal KILIÇ

Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :

Etiketler :

Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)