adscode

ERA Okulları’nın Öğretmenleri TEOG Sınavında İlk Günü Değerlendirdi

ERA Kolejleri’nin öğretmenleri, TEOG’a giren öğrenciler ve veliler için ilk gün yapılan Türkçe, Matematik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerini değerlendirdi.

ERA Okulları’nın Öğretmenleri TEOG Sınavında İlk Günü Değerlendirdi
Sınavlar

Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin bugün girdiği İlk gün TEOG Sınavı’nda Türkçe, Matematik, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersleri sınavları vardı. Yine her sınav sonrasında olduğu gibi bazı sorular öğrencilere zor bazıları ise çok kolay geldi. Aileler ve sınava giren gençler, bu konuyu tartışırken, ERA Okulları’nın deneyimli eğitimcilerine TEOG sınavı sorularını nasıl bulduklarını sorduk.

Türkçe

2017 Nisan TEOG Türkçe sınavı, Kasım TEOG sınavına göre daha kolay, daha açık ve net sorulardan oluşmaktadır. Tüm sınavlarda olduğu gibi anlam bilgisi soruları ağırlıktadır. Hem anlam bilgisi hem de dil bilgisi soruları çeldiricisi olmayan, cevabı gayet açık sorulardır. TEOG sınavlarının tamamında gördüğümüz söz sanatları ve yazı türleri soruları bu sınavda da sorulmuştur. Özellikle metin şeklinde yazılan ve altı çizili bir ifadenin anlamının sorulduğu soru türleri sıklıkla kullanılmaktadır. Soruların konularına göre dağlımı aşağıdaki gibidir:

Sözcükte anlam: 1 soru, Cümlede anlam: 2 soru , Paragrafta anlam: 7 soru, Anlatım özellikleri: 3 soru, Yazı türleri: 1 soru, Söz sanatları: 1 soru, Yazım kuralları: 1 soru, Noktalama işaretleri: 1 soru, Cümle vurgusu: 1 soru, Cümle çeşitleri: 1 soru,Fiil çatısı: 1 soru.

Matematik

2.TEOG sınavı matematik soruları 8. sınıf matematik müfredatı dâhilinde gelmiş olup hatalı soru bulunmamaktadır. Konu dağılımı dengeli, sorular açık ve anlaşılır biçimde gelmiştir. Genel olarak soruların 9 tanesi geometri, 11 tanesi cebirsel yetenekleri ölçecek şekilde gelmiş olup öğrencilerin öğrendiklerini uygulamaya yönelik sorulardır. Alt sınıflarda kazanılan temelin önemi bu sınavda da kendini göstermiştir.

Soruların zorluğu planlı ve disiplinli çalışmış bir öğrencinin beklediği zorlukta olup sürpriz soru içermemektedir. Orta zorluk derecesinde sorulardır. Genel olarak kazanımların temel kısımlarını hedef alan bilgi soruları ile az miktarda yorum sorusu bulunmaktadır. Bilgi ağırlıklı ve birden fazla konu arasında bağlantı kurulmasını gerektiren sorular vardı

Sınavın seçici olan soruları geometri kazanımlarını ölçen; dönme, öteleme, benzerlik, doğrusal ilişkiler ve üçgen başlıkları altından gelmiştir.

Bu sorular noktanın dönme altındaki görüntüsünün sorulduğu 7. soru; üçgenlerde benzerlik sorusu olan 13. soru; doğrusal ilişkiyi ve grafiğini yorumlatan 15. soru; üçgenin temel elemanları başlığına ait 17. soru ve koordinat düzleminde yansıma, dönme ve öteleme bilgisini ölçen 20. sorudur.

1.TEOG sınavına dâhil olan kazanımlardan 2 soru gelmiş olup kalan soruların tamamı 2.TEOG kazanımlarındandır. Sorular zorluk olarak 1.TEOG sınavının soruları ile karşılaştırıldığında 1.TEOG sınavına göre daha rahat bir çizgide olduğu görülür.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi TEOG soruları incelendiğinde soruların genel olarak okuduğunu anlama ve yorumlama becerisini ölçmeye yönelik olduğu görülmektedir. A kitapçığının 6. ve 14. Soruları öğrencilerin bilgi seviyesini ölçmek amacıyla hazırlanmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın eğitim ve öğretim döneminin başında yayımlamış olduğu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin kazanımlarının dağılım çizelgesine uygun olarak sorular ilk 5 üniteden sorulmuştur. Müfredat dışı ve çelişkili olan herhangi bir soru yoktur. Sorular genel olarak kolay ve öğrencilerin yapabileceği seviyededir.

Soruların ünitelere göre dağılımı incelendiğinde büyük bir kısmının 3. Üniteden geldiği görülmektedir. Bu üniteyle ilgili verilen bilgilerin Hz. Muhammed’in özellikleri kapsamında yorumlanması istenmiştir.Soruların ünite dağılımı şu şekildedir:

Kaza ve Kader: 1 soru

Zekat Hac ve Kurban İbadeti: 6 soru

Hz. Muhammed’in Hayatından Örnek Davranışlar: 7 soru

Kur’an’da Akıl ve Bilgi: 2 soru

İslam Dinine Göre Kötü Alışkanlıklar: 4 soru

Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :

Etiketler :

Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)