adscode
adscode

VAKIF ÜNİVERSİTELERİ ÖĞRETİM ELEMANLARINA YEŞİL PASAPORT HAKKI TANIYAN TEKLİF MECLİS GÜNDEMİNDE!

CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir: “Vakıf üniversitelerinde çalışan öğretim elemanlarına yeşil pasaport alma hakkının tanınmamış olması birçok yönden büyük bir eksikliktir”

VAKIF ÜNİVERSİTELERİ ÖĞRETİM ELEMANLARINA YEŞİL PASAPORT HAKKI TANIYAN TEKLİF MECLİS GÜNDEMİNDE!
Eğitim
Güncelleme : 30-Jan-19 12:21

Pasaport Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair Kanun Teklifini Meclis Başkanlığına sunan CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, “Devlet ve vakıf üniversitelerinde görev yapan öğretim elemanlarının özlük haklarında adaletsizlik ve farklı uygulamalar söz konusudur. Akademisyenliğe giriş ve akademik yükselme kriterlerinin devlet üniversiteleri ile aynı olmasına rağmen vakıf üniversitelerinde çalışan akademisyenlere yeşil pasaport alma hakkının tanınmamış olması birçok yönden büyük bir eksikliktir.” dedi.

Devlet üniversitelerinde görevli öğretim elemanları gibi vakıf üniversitelerinde çalışan öğretim elemanlarının da uluslararası bilimsel etkinlik ve toplantılara katılmak üzere sık sık yurt dışına çıktıklarını kaydeden Özdemir, “Ancak vakıf üniversitelerinde çalışan öğretim elemanları ne yazık ki Anayasa'nın eşitlik ilkesine de aykırı bir şekilde yeşil pasaport hakkından mahrum edilmekte” olduğunu söyledi.

Özdemir, Kanun Teklifinin gerekçesinde şu hususlara değindi:

“Vakıf üniversitelerinde görev yapan öğretim elemanlarının rahatça yurt dışına çıkmaları, uluslararası toplantılarda ülkemizi temsil etmesi ve akademik faaliyetlere kolaylıkla katılabilmelerinin kişisel gelişimleri ve ülkemizde yükseköğretim kalitesinin artırılması üzerinde olumlu katkılarının olacağı aşikârdır. Çok sık bir şekilde uluslararası bilimsel toplantılara, araştırma projelerine ve eğitimlere katılan bilim insanlarımızın böylesi bir eşitsizlik altında çalışmaları, içinde bulunduğumuz bilim ve teknoloji çağında öncelikle ülkemize yapılan bir haksızlıktır. Bilim insanlarımız uluslararası bilimsel araştırmalara, toplantılara, eğitim programlarına ne kadar çok ve rahat bir şekilde katılabilirse bu etkinliklerin ülkemize katkısı o kadar çok olacaktır.

8 Aralık 2018 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilen “Akademisyenlerin Güncel Sorunları ve Çözümleri Çalıştayı” sonuç raporunda, “vakıf üniversitelerinde çalışan tüm öğretim elemanlarına yeşil pasaport verilmesi.” gereğinin de altı çizilmiştir.

Diğer yandan; vakıf üniversitelerinin de kamu tüzel kişiliği vasfı olup, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanuna tabi oldukları ve yaptıkları hizmetin bir kamu hizmeti olduğu göz önüne alındığında Anayasamızın 10’uncu maddesine göre ‘kanunun önünde eşitlik’ ilkesi gereğince vakıf üniversitesi öğretim elemanlarının da Pasaport Kanununun 14’üncü maddesinden yararlanabilmeleri gerekmektedir.

Yükseköğretim Kurulu verilerine göre bugün itibariyle 72’si vakıf ve 5’i vakıf meslek yüksekokulu olmak üzere 77 vakıf üniversitesinde toplam 23.741 öğretim elemanının görev yapıyor olması adaletsizliğin ve farklı uygulamanın ne kadar sayıda akademisyeni ilgilendirdiğini ortaya koymaktadır.”

 

PASAPORT KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 15/7/1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanunun 14 üncü maddesinin (A) bendinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“MADDE 14- A) Hususi damgalı pasaportlar; birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan veya bu kadrolar karşılık gösterilmek veya T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri bu derecelerden kesilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılan Devlet memurları, vakıf ve vakıf meslek yüksekokulunda görevli öğretim elemanları ve diğer kamu görevlileri ile birinci derece kadro ile emekliliğe hak kazanmış olan belediye başkanlarına; diplomatik pasaport verilmesini gerektiren vazifelerden başka herhangi bir resmi vazife ile veya kendi hesaplarına yabancı ülkelere gittikleri zaman verilir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu üyeleri için, T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilme ve emekli keseneklerinin bu derecelerden kesilmesi şartı aranmaz.”

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğü girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.


Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :

Etiketler :

Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)