adscode
adscode
adscode testttt
adscode oguzzz

Veteriner Hekimler Uzmanlık Hakları İçin Dava Açıyor

"Dr. Uzman Veteriner Hekim olarak Bakanlıkta görev yapmaktayız ancak özlük hakkımız Kariyer Uzmanı olarak verilmemektedir" diyen veteriner hekimler haklarını talep ediyor.

Veteriner Hekimler Uzmanlık Hakları İçin Dava Açıyor
Eğitim
Güncelleme : 13-Jul-21 18:06
 
"Bilindiği üzere Veteriner Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği 2/5/2018 tarih ve 30409 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, Yönetmeliğin amacı; ülkemizin ihtiyacı olan uzman veteriner hekimleri yetiştirmek amacıyla düzenlenecek uzmanlık eğitimi ve uzmanlık belgelerinin verilmesi ve Veteriner Hekimliği Uzmanlık Kurulunun yetki, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Yönetmeliğin İstisnai yoldan uzmanlık belgesi verilmesi GEÇİCİ MADDE 1' de "26/11/2014 tarihinden önce veteriner hekimliğinde uzmanlık dalı olarak belirlenen alanlardan birinde doktora eğitimini tamamlamış olanlar ile bu alanlarda doktora eğitimine başlamış olanlardan eğitimlerini başarı ile bitirenlere talepleri halinde Bakanlıkça uzmanlık belgesi verilir" hükmü bulunmaktadır.

Söz konusu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Tarım ve Orman Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden 26/11/2020 tarih ve 33735898 sayılı Makam Olur'u ile mevzuat hükümleri gereğince kriterleri karşılayan dilekçe sahiplerine "Veteriner Hekimliği Uzmanlık Belgesi”nin verilmesi uygun bulunmuştur.

Bu bağlamda Geçici Madde kapsamında 2021 yılı itibariyle; Yönetmelik ekinde yer alan dallar içerisinde doktora yapan ve dilekçe ile müracaat eden veteriner hekimlere uzmanlık belgesi verilmeye başlanmıştır.

Böylece, Uzmanlık belgesi ile kamuda çalışan veteriner hekimler özlük işlemleri kapsamında “özel hizmet bedeli” olarak 145.-TL almaya hak kazanmışlardır. Ancak bu konuda kapsamlı bir çalışma yapılarak Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde kararname tarih 13/12/1983 ve 190 sayılı Maliye Bakanlığının cetvelinde ve 6343 sayılı Meslek İcrası Kanunun da “uzman veteriner hekim” tanımının eklenmesi gerektiği gibi özlük haklarına ilişkin usul ve esaslar belirlenmelidir. Aksi takdirde uzmanlık belgesi temini bir belge olmaktan öteye geçemediği gibi mesleki yönden herhangi bir kazanım olmayacaktır.

           

Gerek bürokratik gerekse siyasi yönden yapılacak çalışmalar ile kamuda çalışan meslektaşlarımızın özlük hakkında ve çalışma alanlarında iyileştirme olacağı gibi serbest çalışan meslektaşlarımızın da uzman olduklarında sahada mesleki ayrıcalıklar kazanması sağlanmış olacaktır.

 

             Bizler Dr. Uzman Veteriner Hekim olarak Bakanlıkta görev yapmaktayız ancak özlük hakkımız Kariyer Uzmanı olarak verilmemektedir. Hukuki Haklarımız saklı kalmak kaydı ile Bakanlığımıza gerekli düzenlemelerin yapılması için başvuru yaptık ve Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığının görüşü ile talebimiz RED edildi.

 

Bu yönetmelik ile belge almış olan  210 Uzman Veteriner Hekim branşlarında uzmanlaşarak kamuda görev alanlar Bakanlıktaki görevlerinde, mesleğini serbest icra eden hekimler ise mesleki icralarında hem vermiş oldukları hizmet kalitesi açısı hem de kendi kazanımları açısı ile kendilerini üst seviyeye taşımaktadır. Ayrıca diğer Bakanlık personelinin Uzmanlaşması için teşvik ve motive edecektir.

 

657 sayılı Kanunda yer alan Uzman Tanımlarına Uzman Veteriner Hekim ibaresinin eklenmesi ve Kariyer Uzmanı Statüsünde sayılarak özlük hakların buna göre verilmesini talep etmekteyiz."           

Dr.Senem HACIÖMEROĞLU


Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :


Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)