adscode

Yerel Seçim Listelerinde Demokrasi Kadınları Teğet Geçti

Eşit Temsil ve Gerçek Demokrasi Umudu Gelecek Seçimlere Kaldı

Yerel Seçim Listelerinde Demokrasi Kadınları Teğet Geçti
Vakıf ve Dernekler
Nüfusumuzun yarısını oluşturan kadınların karar alma süreçlerine katılamaması ve siyasette eşit oranda temsil edilememesi, her şeyden önce bir demokrasi meselesidir.
Demokrasinin temel unsurlarından biri olan eşit temsil ve katılımın kadınlar açısından yaşama geçirilememesi, bir eşitsizlik sorunu olmasının ötesinde, aynı zamanda bir demokrasi sorunudur. Ancak, demokrasi tüm siyasal tartışmaların odak noktasını oluşturduğu halde, kadınların eksik temsili konusu gözardı edilmekte, kadınsız demokrasi doğal karşılanmaktadır.
Günümüzde birçok alanda eğitim, meslek seçimi, çalışma koşulları açısından kadınlar daha iyi konumda olsalar dahi, siyasal yaşam kadınlara kapalı bir arena olmaya devam etmektedir.
Bir ülkede karar alma süreçlerinde nüfusun yarısı tam olarak  temsil edilemiyorsa, o ülkede alınan kararların demokratik ve çoğulcu olduğundan söz edebilmek mümkün değildir.
Her ne kadar eksik temsilin nedeni “kadınların siyasete ilgisizliği” olarak gösterilse de, bunun temelini tarih boyunca süregelen erkek egemen bakış açısı oluşturmaktadır. Erkeği “güçlü – akıllı - yöneten”, kadını “güçsüz - korunması gereken – yönetilen”  olarak gören erkek egemen zihniyet, kadınların siyasete katılımının önünde 21’nci yüzyılda da aşılması zor bir engel olarak var olmaya devam etmektedir.
Ayrıca, uluslararası taahhütler de göz ardı edilmektedir. Oysa ülkemizin taraf olduğu CEDAW - Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Kaldırılması Sözleşmesi’nin 4’ncü maddesi gereğince, siyasette kadınların eşit temsilinin sağlanması için  “geçici özel önlemlerin” uygulanması gerekmektedir.
30 Mart yerel seçimleri için listeler hazırlanırken bir kez daha "Ahmet" mi olsun "Mehmet" mi çekişmesi yaşandı ancak "Ayşe" mi olsun "Fatma" mı diye tartışılmadı.
Belediye Başkanlıkları’nda, Belediye Meclisi üyelerinde 2009 seçimlerinden farklı bir sonuç olmayacak, demokrasimiz kırmızı alarm vermeye devam edecek.
Ülkemizde demokrasinin sağlıklı işlemesi ve kalkınmanın geliştirilmesi için kadınların katkısına ve bakış açısına gereksinim olduğu göz ardı edilmemelidir.
İl, ilçe ve beldelere seçilen
•      2093 Belediye Başkanı’nın  %99,10’u erkek
•      2093 Belediye Başkanı’nın sadece 26’sı kadın (% 0,90).
•      32392 Belediye Meclisi üyesinin 30921’i erkek (% 95,46).
•      32392 Belediye Meclisi üyesinin 1.471’i kadın (% 4,54).
TÜKD Başkanı Nazan MoroğluEmoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :

Etiketler :

Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)