adscode
adscode

Yurt Dışı Yüksek Lisans burs başvuruları başladı

TEV’in 2016-2017 yılı için ABD ve Batı Avrupa Ülkeleri Yüksek Lisans burs başvuruları başlamıştır.

Yurt Dışı Yüksek Lisans burs başvuruları başladı
Burslar
Türk Eğitim Vakfı (TEV), 1969 yılından beri ülkemizin ihtiyaç duyduğu üst düzey yönetici ve uzmanların yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla yurt dışında yüksek lisans öğrenimi için burslar vermektedir. 

TEV 48 yılda 1.665 genci yurt dışında burs imkanı sağlamıştır. Yıllık yurt dışı burs bütçesi yaklaşık 1,5 milyon dolardır. Yurt dışında başarıyla öğrenimini tamamlayanlar üniversitelerde ve farklı sektörlerde ülkemize katkı sağlamaya devam etmektedir. Tarafsız, şeffaf ve titiz çalışmaları sonucunda uluslararası birçok devlet ve özel kurumlarla işbirliği yapmakta ve her yıl gençlerimize karşılıksız burslar sağlamaktadır. Bu yolla her yıl yaklaşık 2,5 milyon dolarlık bir katkıyı gençlerimize ve dolayısıyla ülkemize kazandırmaktadır.

TEV gençlerimizin yurt dışına gidip dünyanın rekabet oranı yüksek en önemli üniversitelerinde yüksek lisans ve doktora yaparak ülkemizi yurt dışında temsil etmelerini, sonrasında yurda dönerek ülkemizde ve yurt dışında önemli kurumlarda üst düzey yönetici olarak kariyerlerine devam etmelerini çok önemli görmektedir.

TEV, Yurt dışında dünyanın önde gelen kurumlarıyla işbirliği yapmakta ve her yıl ülke ve kurum sayısını yükselterek ülkemize katkılar sağlamaya devam etmektedir.

TEV’in 2016-2017 yılı için ABD ve Batı Avrupa Ülkeleri Yüksek Lisans burs başvuruları başlamıştır. Adaylar www.tev.org.tr adresinden TEV yurt dışı bursları bölümünü ziyaret ederek tüm bilgi ve belgelere ulaşabilirler. Başvurular ülkelere göre 2016 Ocak, Şubat ve Mart ayı sonunda bitecektir.

Burslar 2016 Eylül-Ekim aylarında yurt dışında yüksek lisans öğrenimine başlayacakları kapsayacaktır. Yurt dışındaki üniversitelerin başvuruları başladığı için adayların biran önce TEV web sayfasını ziyaret etmesi gereklidir.

Yurt dışında işbirliği yaptığı kurumlar;

•    TEV-ABD ve Batı Avrupa Ülkeleri
•    TEV-DAAD (Alman Akademik Değişim Servisi)
•    TEV-Fransa Büyükelçiliği,
•    TEV-British Chevening(1990-2014)
•    TEV-Garring Vakfı (Danimarka)
•    TEV-FIAT (İtalya)
•    TEV-IE Business School (İspanya)
•    TEV-IUJ Japonya
•    TEV-SINGA Singapur

Ayrıca bu kurumların referansı ile birlikte her yıl farklı ülkelerden ve farklı kurumlardan işbirliği teklifi almakta ve bunu değerlendirmektedir.

TEV, yurt dışı yüksek lisans bursu her yıl Ekim ayının ilk haftasından itibaren www.tev.org.tr yayınlanmaya başlanmakta, gazetelerde ilan edilmekte ve üniversitelere, fakültelere duyurular şeklinde gönderilmektedir.

TEV-SINGA: Singapur’da Karşılıksız Doktora Burs Başvuruları 2016-2017 Dönemi için Başlamıştır:

Adaylara çok önemli burs fırsatı sağlayan bu program bir göz atacak olursak;

Türk Eğitim Vakfı 45. yılında bir ilke daha imza atıp, SINGA (Singapore International Graduate Award – Singapur Uluslararası Yüksek Lisans Ödülü) Bursları; SİNGAPUR’da, A*STAR (The Agency for Science, Technology and Research – Bilim, Teknoloji ve Araştırma Ajansı), NTU (Nanyang Technological University), NUS (National University of Singapore) ve SUTD (Singapore University of Technology and Design)  ile işbirliği yapmıştır. 

NTU ve NUS dünyanın en iyi ilk 15 içinde yer almaktadır. Bu kurumların hedefi önümüzdeki 5 yıl içinde dünyanın en iyi ilk 5 üniversitesi arasına girmektir.

TEV-SINGA her yıl bu üniversitelerde Temel Bilimler, Mühendislik ve Biyomedikal Bilimler alanlarında doktora çalışmaları yapmak üzere 16 öğrenciye karşılıksız doktora bursu vermektedir.   Burslar; aylık ücret, seyahat gideri ve yerleşme masrafı olarak tüm giderleri kapsar. TEV bu çalışmayı ülkenin bilim yapma kapasitesini geliştirilmesi için çok önemli görmektedir.Halen 48 TEV-SINGA bursiyeri Singapur’da doktora öğrenimlerini sürdürmektedir. 

Singapur üniversitelerinin özellikleri:

-    Singapur 1991 yılında İlk Teknoloji Plan ile teknoloji, bilim ve araştırmaya yönelmiştir. Bu da GDP’yi 304 Milyar Dolara taşımıştır.
-    ASTAR Araştırma Enstitüsünin 5 yıllık bütçesi 16 milyar dolardır.
-    Dünyanın en iyi araştırmacıları, Sir ünvanı almış ve Nobel ödüllü bilim adamları üniversiteler ile işbirliği yapmaktadır. Üniversitelerde 60 farklı ülkeden araştırmacı çalışmaktadır.
-    Harvard, Stanford, MIT ve Yale dahil 20 ülkeden 70 kurum ile işbirliği yapılmaktadır.
-    INSEAD ile ortak kampus kurulmuştur. 
-    Fiziki olanakların yanı sıra insanı yatırım ön plandadır. 10 yaşından itibaren çocuklara bilim ve araştırma sevgisi aşılanmaktadır.
-    Lisans seviyesindeki öğrenciler araştırma yaparsa, onlara ödeme yapılmaktadır. Böylece araştırmaya ilgi artırılmaktadır.
-    Araştırmada ve bilimde oldukça ileri düzeyde olan ve araştırmaya ve teknolojiye yaptığı yatırım ile dünyanın en gelişmiş araştırma laboratuarlarına sahiptir.
-    İki tane bilim şehri kurmuşlardır. Biyomedikal araştırmaları için tasarlanmış Biopolis ve Fen Bilimleri ve Mühendislik için tasarlanmış Fusionpolis şehirleri. 
-    Eğitime ve araştırmaya küresel bir bakış açısı ile yaklaşmaktadırlar. Özellikle Asya bakış açısına ve uzmanlığına önem vermektedirler. Birçok alanda araştırma yapmak ve patent çıkartmak oldukça önem arz etmektedir.
-    Çok etkileyici projeler üretmektedirler. Su altında şehir inşaa etme projeleri son hız devam etmektedir. Yapay böbrek üretme gibi projeleri vardır.
-    Çoğu laboratuvar dünyada eşsiz kabul edilmektedir.
-    Doktarasını yeni bitirmiş yetenekli araştırmacılara işe başlar başlamaz 1 milyon dolar araştırma fonu verilmektedir.
-    Bütün mezunlar doktora sonrası dünyanın en iyi 10 üniversitesinde iş bulmaktadır. Üniversitenin kurmuş olduğu ‘network’ bunda etkili olmaktadır.
-    Araştırma enstütileri arasında inanılmaz derecede bir işbirliği vardır.
-    GDP’nin 3.8’i araştırmaya ayrılmaktadır. Bu da EU ortalamasının üstündedir.
-    Disiplinler arası çalışmalar çok önem arz etmektedir.
-    Üniversiteler araştırma gruplarına göre organize edilmiştir.
-    Üniversiteler ile iş dünyası arasında işbirliği yapılmaktadır. Ekonomi kalkınma sağlamak için bilgi üretmek öncelikli konumdadır. Patent üretmek çok önemli bir çıktı kabul edilmektedir.
-    Dünyanın en iyi şirketleri (PG, IBM, PHILIPS, ROCHE, BAYER, PIRELLI) ARGE çalışmalarını orada yapmaktadır.
-    Tüm ülke tek hedefe (bilime yatırım) kenetlenmiş durumdadır.
-    Öğretmenlerin statüsü ve maaşları yüksek tutulmaktadır.
-    En deneyimli bakan genel de eğitim bakanı seçilmektedir. 

BURS VERİLEN ALANLAR VE ADAYLARDA ARANILAN ÖZELLİKLER

TEV-SİNGA bursları her yıl 1 Ekim ile 31 Aralık tarihlerinde ilan edilmektedir.

BURS VERİLEN ALANLAR:
1.    Biyomedikal Bilim Dalları,
•    Biyokimya / Kimya/Farmakoloji-Eczacılık
•    İmmünoloji / Mikrobiyoloji / Moleküler Viroloji / Hücre / Gelişimsel Biyoloji
•    Biyoinformatik / Sistem Biyolojisi
•    Biyoteknik
•    Sinirbilim
•    Veteriner Bilimi
•    Biyoistatistik / Epidemiyoloji 

2.    Fiziksel Bilimler ve Mühendislik Dalları 
•    Havacılık ve Uzay Mühendisliği
•    Elektrik Mühendisliği / Bilgisayar Bilimleri
•    Kimya Mühendisliği / Kimya
•    Makina mühendisliği
•    İnşaat Mühendisliği
•    Endüstri ve Sistem Mühendisliği
•    Fizik Mühendisliği / Uygulamalı Fizik
•    Malzeme Bilimleri ve Mühendisliği
•    Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi
•    Biyomühendislik
•    Matematik

ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:
a)    T.C. vatandaşı olmak ve 30 yaşından büyük olmamak.
b)    Türkiye sınırları içinde eğitim veren Üniversitelerde, yukarıda belirtilen temel bilimler ve mühendislik alanlarında öğrenim görmek. (Son sınıfta öğrenim görenler, mezun olanlar ya da master öğrenimine başlamış veya tamamlamış olanlar aday olabilirler.) 
c)    Öğrenimi süresince alınan genel not ortalaması 4’lük sistemde değerlendiriliyorsa en az 3, 100’lük sistemde değerlendiriliyorsa en az 75 olması.
d)    Doktora çalışmalarını yürütebilecek düzeyde İngilizce bilgisine sahip olmak. (TOEFL’dan en az 80)


 

Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :

Etiketler :

Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)