adscode
adscode
adscode testttt
adscode oguzzz

11. KALKINMA PLANI…

2019-2023 dönemini kapsayan 11. Kalkınma Planı, ‘’daha fazla değer üreten, daha adil paylaşan, daha güçlü ve müreffeh Türkiye’’ hedefleyerek,  Türkiye’nin yüksek gelir grubu ülkeler ile en yüksek insani gelişmişlik seviyesindeki ülkeler arasına girmesinin amaçlıyor.

mustafa_seven@yahoo.com
On Birinci Kalkınma Planı hedefleri, verimliliği odağına alan, sanayi sektörünün başat rol üstlendiği, ihracata dayalı istikrarlı bir büyüme modeli çerçevesinde belirlendi.

Plan döneminde büyüme oranının yıllık ortalama yüzde 4.3 oranında gerçekleşmesi ve Plan dönemi sonunda kişi başına gelirin 12 bin 484 dolara ulaşması, Satın alma Gücü Paritesi (SAGP) cinsinden kişi başına milli gelirin ise 37 bin doları aşması hedefleniyor.

Plan dönemi boyunca, 4.3 milyon yeni istihdam sağlanması ve işsizlik oranının dönem sonunda yüzde 9.9’a gerilemesi öngörülüyor.

On Birinci Kalkınma Planı dönemi sonunda, milli gelire oranla kamu kesimi borçlanma gereğinin yüzde 1.7, genel devlet açığının yüzde 1.8,  merkezi yönetim bütçe açığının ise yüzde 2 olarak gerçekleşmesi hedefleniyor.

Ar-Ge harcamasının GSYH oranının yüzde 1.8’e yükseltilmesi, tam zaman eşdeğer Ar-Ge personel sayısının 154 binden 300 bine çıkarılması planlanıyor.

Kalkınma planları, bir ülkenin yol haritasını göstermesi açısından büyük önem taşırlar.

10.Kalkınma Planı öngörülerinde 2023 hedefleri, büyüme, ihracat gibi makro hedeflerde, 11. Plana göre 2 kat daha büyüktü. Cumhuriyetimizin 100. Yılında daha yüksek hedeflere ulaşmak hepimizin hedefiydi. Şimdi bu hedeflerin daha da küçülmesinde maalesef ekonomimizdeki daralma etkili oldu.

Bence, 11.Plandaki en önemli nokta, Ar-Ge harcamasının GSYH oranının yüzde 1.8’e yükseltilmesi, tam zaman eşdeğer Ar-Ge personel sayısının da 154 binden 300 bine çıkarılması. Çünkü yüksek teknoloji içeren yüksek katma değerli ürün imalatı bizim en önemli çıkışımız olacaktır.

 
 

Emoji ile tepki ver!

Bu Yazıyı Paylaş :

Etiketler :
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)