Hasan Güneş

Hasan Güneş Biyografi

Emekli Öğretim Görevlisi

HÜMANİZM VE EĞİTİM

30.05.2018 13:54 | Son Güncelleme: 30.05.2018 13:54

İnsanın önemi ya da ilgilerine; insanoğlunun önemine ağırlık veren ve her şeyin ölçüsü, insan olduğu hümanizm, eğitim ile ile yakından ile ilgisi bulunuyor.

     Hümanizm, insanın onuru ve her şeyden önce insanın önemine vurgu yaparken eğitimin temel amacı insanı  insanca yaşamak kılmak amacı güdüyor. Eğitim, bunu işlevleriyle yapıyor. Beklendiği üzere, eğitimin işlevleri sosyalleşme, ekonomi, siyasallaşma ve kişinin bireyselleşmesiyle ilgilidir. 

     Eğitim kurumu sosyal kurumu, sosyal normları, değerleri bireye kazandırarak toplumun etkin bir üyesi olarak kılıyor. Toplumun etkin bir üyesi olması insanca, uygarca bir yaşam benimsemesi anlamına gelir ki; bu da hümanizmin her şeyin ölçüsü insan olduğu gerçeği ile örtüşüyor. 

     Diğer taraftan, bilinçli üreticiler ve tüketiciler yetiştirmek eğitimin temel sorumluluğudur. Burada insanın etkinliğinin önemi vurgulanıyor. Bu açıdan da eğitim hümanizm ile ilgisi bulunuyor. 

     Yine, birey açısından önemi bireyselleşme ile kendini gösteriyor. Eğitim süreci, bireyselleşmeyi sağlayarak bireyin özgür yaşamasına neden oluyor. Kişinin bireyselleşmesi demek  özgürleşmesi demektir. Bunun da insanın yaşamı, onuru için ne kadar önemli olduğu bilinmektedir. 

     Aksi halde bağımlı yaşamak anlamına gelir ki bir insan yaşamı için tehlikeleri saymakla bitmez.   

Yorum Yazın

Hasan Güneş Diğer Yazıları

BENCİL ÖĞRENCİLERLE BAŞA ÇIKMAK 19 Haziran 2018 - 10:04
ZEKA VE ÖĞRENCİ 06 Haziran 2018 - 15:40
HÜMANİZM VE EĞİTİM 30 Mayıs 2018 - 13:54
EĞİTİMDE AÇIK DAVRANIŞIN ÖNEMİ 02 Mayıs 2018 - 09:40
​ANSAL ÇATIŞMA VE ÖĞRETİM ÜYELERİ 23 Nisan 2018 - 14:52
​EĞİTİMDE ARAŞTIRICI DAVRANIŞIN ÖNEMİ 18 Nisan 2018 - 12:08
EĞİTİMDE AÇIK AMAÇLAR 09 Nisan 2018 - 16:31
AÇILIMLI İLETİŞİM 21 Mart 2018 - 11:52
AÇIK SİSTEM OLARAK OKUL 28 Şubat 2018 - 12:19
BASKI GRUPLARI VE OKULLAR 07 Şubat 2018 - 16:13
OKULLARDA AMAÇLARA GÖRE YÖNETİM 26 Ocak 2018 - 15:58
AŞAĞIDAN YUKARIYA İLETİŞİM 09 Ocak 2018 - 10:50
EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE ÇATIŞMA 27 Aralık 2017 - 11:55
ÖĞRETMENLERİN İŞİNİ ANLAMLI BULMASI 20 Aralık 2017 - 14:38
KADIN EĞİTİM YÖNETİCİLERİ NEDEN ATANMAMAKTADIR? 14 Aralık 2017 - 13:10
ÇAĞDAŞ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ NASIL OLMALI? 12 Aralık 2017 - 22:43
OKUL NASIL ETKİLİ OLABİLİR? 05 Aralık 2017 - 22:46
ÖĞRENCİNİN ÖZGÜVEN KAZANMASINDA ÖĞRETMENİN ROLÜ 03 Aralık 2017 - 21:53
EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN ATANMASINDA BİLİMSEL İLKELERE UYULMUYOR! 26 Kasım 2017 - 22:24
İDEAL İNSAN TİPİ VE EĞİTİM 24 Kasım 2017 - 14:48
ÖĞRENCİLERİN BESLENME SORUNU VE GÜDÜLENMESİ 20 Kasım 2017 - 12:58
​ÜNİVERSİTELERDE ÖRGÜTSEL İKLİMİN ÖNEMİ 18 Kasım 2017 - 15:28
OKUL MÜDÜRLERİ VE STRES 14 Kasım 2017 - 12:59
UMUTSUZLUK ÜZERİNE 10 Kasım 2017 - 14:38
​DUYARLI BİREYLER YETİŞTİRMEK 30 Ekim 2017 - 13:42
ÖĞRENCİLERİN GEREKSİNMELERİ TAM OLARAK KARŞILANMIYOR 25 Ekim 2017 - 11:43
OKULLARDAKİ İLİŞKİLERDE ÖZGÜRLÜK, ADALET VE EŞİTLİK 18 Ekim 2017 - 12:23
OKUL MÜDÜRÜ BİLGİYİ ÖĞRETMENDEN SAKLAMAMALI 16 Ekim 2017 - 13:32
ÖĞRENCİNİN BİREYSELLEŞMESİNİN ÖNEMİ 10 Ekim 2017 - 12:35
OKUL YÖNETİMİ TESADÜFLERE BIRAKILMAYACAK KADAR ÖNEMLİDİR 06 Ekim 2017 - 11:45