adscode
adscode

Ek ders ücretleri genelgesi yargıya taşındı

AES, Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 23/09/2020 Tarih ve 28892082-869-E.13365395 sayılı ve Ek Ders Ücreti konulu yazısını yargıya taşıdı.

Ek ders ücretleri genelgesi yargıya taşındı
Sendikalar

İşte konuya ilişkin Anadolu Eğitim Sendikası'nın açıklaması:

"Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 23/09/2020 Tarih ve 28892082-869-E.13365395 sayılı ve Ek Ders Ücreti konulu yazısını yargıya taşıdık.

Dava konusu düzenlemeler Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nda alınan kararlara aykırıdır.

28/08/2019 tarih ve 2019/1 Sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı'nın İKİNCİ BÖLÜM - EĞİTİM, ÖĞRETİM VE BİLİM HİZMET KOLUNA İLİŞKİN MALİ VE SOSYAL HAKLAR bölümünde yapılan düzenlemelerden 2. Maddede 'Ders görevinin yapılmış sayılacağı haller' düzenlenmiştir; "

Madde 2- (1) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders yılı içerisindeki iş günlerinde genel idari izinli olmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler ile öğrencilerin çeşitli nedenlerle sınıf veya okul bütünlüğünde izinli sayılmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar." denilmektedir.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun kararına göre öncelikle öğretmenlerin ders saatlerine veya uzaktan ya da yüz yüze olup olmadığına bakılmaksızın aylık karşılığı ders ve ek ders görevlerini yerine getirdiklerinin kabulü gerekir. Cumhurbaşkanlığı Karar ve Genelgeleri, Bakanlığın Genelge ve yayımladığı esaslara göre dönüşümlü ve esnek çalışma usullerinin uygulanmasına devam edilmektedir. Bu durumda idari izin sürecinin devam ettiğinde kuşku yoktur. Bu nedenle toplu sözleşme görüşmeleri sonucunda verilen Hakem Kurulu Kararının ilgili maddesinin tereddütsüz uygulanması gerekmektedir.

Aynı zamanda ek ders ödemelerinin aylık karşılığı derslerin tamamlanası koşuluna bağlanması hukuka ve fiili duruma aykırı olduğu gibi rutin müfredat kapsamında Cumartesi ve Pazar günleri okutulan derslerin de öncelikle aylık karşılığında değerlendirilmesi şeklindeki düzenleme yasalara aykırıdır.

"Telafi eğitimi" işlemleri Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın ''Yetiştirme, okuma-yazma ve uyum kursları'' başlıklı 8'inci maddesi kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle ‘Telafi Eğitimi’ döneminde öğretmenlerin ek ders kayıpları karşılanmalıdır.

İdari izin kararları, uzaktan eğitim kararları ve uygulaması yapılırken psikolojik danışman ve rehberlik öğretmenlerinin ek ders ücretlerinin görevlerinin başında bulunmaları ve fiilen yerine getirdikleri görevleri karşılığında koşuluna bağlanması, uzaktan yaptığı çalışma ve faaliyetlerin esas alınmaması açıkça mevzuata ve hukuka aykırıdır.

‘Gerek uzaktan eğitim gerekse yüz yüze eğitim kapsamında verilen birim ders saati süresi bakımından bakanlığımızın ilgili birimlerinin belirlemelerinin esas alınması ve bu kapsamda aynı ders saatinde birden fazla sınıf/şube öğrencilerine verilen derslerin bir ders olarak dikkate alınması’ koşulu da ilgili mevzuata ve hukuka aykırıdır.

Tüm bu nedenlerle öğretmenlerin mali kayıplarının önüne geçebilmek için ilgili düzenlemeyi Danıştay’a taşıyarak yürütmenin durdurulmasını talep ettik. Anadolu Eğitim Sendikası olarak özlük haklarımızın korunması için mücadelemize devam edeceğiz."

Anadolu Eğitim Sendikası Genel Merkezi


Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :

Etiketler :

Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)