adscode
adscode
adscode testttt
adscode oguzzz

Her Şeyiyle Girne Üniversitesi

Girne Üniversitesi hakkında her şey bu haberde...

 Her Şeyiyle Girne Üniversitesi
Üniversite
ÜNİVERSİTENİN TARİHÇESİ

Girne Üniversitesi (GÜ) 2013 yılında, gerekli yasal altyapı işlemlerini tamamlayarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Eğitim Bakanlığı izniyle ve bunu takiben KKTC Yüksek Öğrenim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Denetleme Kurulu (YÖDAK)’ın 19 Mart 2013 tarih ve 33/2006-12 sayılı kararı ile KKTC deki kuruluşunu, Kıbrıs’ın tarihi ve en güzel şehirlerinden biri olan Girne’de gerçekleştirmiştir.

Kardeş üniversitesinden, köklü denizcilik eğitimi geleneği ile öne çıkan Denizcilik, Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi, Deniz Bilimleri fakülteleri ile Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Lisansüstü Programı ve Denizcilik Meslek Yüksek Okulu programlarını tüm alt ve üst yapıları ile birlikte devir almıştır. Böylelikle Girne Üniversitesi kurulduğu andan itibaren öğrencisi, öğretim elemanı ve eğitim için gerekli alt yapıya hemen kavuşmuş, henüz işe başlarken dahi geçmişten gelen tecrübe ile ideal bir yükseköğrenim kurumu olarak yapılandırılmıştır.

Girne Üniversitesi, YÖDAK izninin akabinde ilgili yönetmelik ve mevzuatlara uygun olarak Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu (YÖK)’e de resmi başvurusunu yapmıştır. YÖK Genel Kurulu 16.01.2014 tarihli toplantısında, Girne Üniversitesi kurulma kararını onaylamış ve 28.01.2014 tarih ve 75850160.301.01.182 sayılı yazı ile üniversitemizin tarihini oluşturan karar ile resmi kuruluşu gerçekleşerek, ilk yılında denizcilik alanında toplam 10 programla eğitim ve öğretime başlamıştır.

Kuruluşunda, eğitim ve öğretim etkinliklerine kardeş kuruluş Yakın Doğu Üniversitesinin sağladığı olanaklarla başlayan üniversitemiz, bir yıldan kısa bir süre içinde, Girne Karakum mevkii sahil bandında yer alan, toplamı 27 dönüm olan kampüste kendi yerleşkesini oluşturmaya başlamıştır. 27 Eylül 2013 tarihinde geniş katılımlı bir törenle temeli atılarak, KKTC Cumhuriyet Bayramı olan 15 Kasım 2015 tarihinde hizmete giren kampüsüne geçmiştir.

Kuruluşunun temelini oluşturan ve açılışından sonra büyümenin ilk başlangıç noktası olan Denizcilik programlarının tamamına yakını Uluslararası Denizcilik Organizasyonu’nun (International Maritimie Organization, IMO) öngördüğü şartları ve standartları yerine getirmekte, gerekli denetim ve onaylar T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın ilgili yönetmeliklerinde öngörülen şartlara ve standartlara uygun olarak alınmaktadır. Adı geçen Bakanlığın ilgili müdürlüklerinin olağan denetimleri devam etmektedir.

Havacılık alanındaki ihtiyacı iyi analiz eden Üniversite Kurucu Mütevelli Heyeti, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi ve buna bağlı Sivil Hava Lojistiği, Havacılık Yönetimi (Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği), Pilotaj bölümlerinin açılmasına karar vermiş ve bunun için gerekli süreçleri hızla tamamlamıştır. Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi 2015-2016 ders yılında eğitime başlamıştır.

Girne Üniversitesi Uçuş Eğitim Organizasyonu (UEO), pilotaj bölümü için temel dersler olan uçuş teorik bilgi eğitimini vermektedir.
Girne Üniversitesi bünyesindeki UEO, Sivil Havacılık alanında Türkiye’deki yetkili makam olan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından TR-FTO (A)-32 numaralı sertifika ile onaylanmıştır.

UEO, SHGM tarafından onaylı, “UEO Kalite Yönetimi El Kitabı” nda tanımlanan “Kalite Güvence Sistemi” ni kapsayan özgün “Kalite Yönetimi Sistemi” ne sahiptir. Denetimler, kalite güvencesi kapsamında, SHGM ve İç Kalite Yönetimi Ekibi tarafından Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) ve Avrupa Havacılık Güvenliği Ajansı (EASA) yönetmeliklerine ve kurallarına uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

Her yıl büyüyen üniversitemizde 2015 yılında Eğitim, Hukuk, İktisat, Mimarlık, Mühendislik, Sağlık Bilimleri, Tıp Fakülteleri kurulmuş, gerekli onayların alınmasının ardından bu fakültelere bağlı yeni 18 Lisans programı ve Sağlık Bilimleri Meslek Yüksek Okuluna bağlı 4 ön lisans programı ile 2016-2017 ders yılında eğitime başlamıştır.

Yönetim yerinde kararlar alarak eğitim ve araştırmaya hizmet verecek bölgenin en donanımlı 20 klinikli Dr. Suat Günsel Tıp Fakültesi Hastanesi 15 Kasım 2016 tarihinde hastanesi hizmete açılmıştır.

İngilizce Hazırlık Okulu, Tıp Fakülteleri ile Diş Hekimliği, Hukuk, İktisat, Sağlık Bilimleri binalarının da temellerinin atılmasını sağlayarak, büyüme stratejisini uygulamaya devam etmiş ve Yatırımlar, 2017 Yılında amfi, kütüphane kompleksi ve öğrenci yurdu komplekslerinin inşası ile devam etmektedir.
Sürdürülebilirliğin, eğitim ve bilim dünyasında saygınlığın araştırma ve bilgi üretiminden geçtiğinin farkında olan Girne Üniversitesi, araştırma programlarına ve bilimsel yayınlara önem vermektedir. Bu kapsamda, bu kadar kısa süre içinde, bir AB destekli ve bir de TÜBİTAK destekli deniz araştırma projesinde yer almış ve yürütmüştür. Deniz araştırmalarını yürütebilmek amacı ile Kıbrıs’ta tek olan R/V J.TEAL adlı araştırma teknesini modern cihazlar ile donatmış ve araştırmacıların hizmetine sunmuştur.

Araştırma konusuna önem ve öncelik veren üniversitemizin stratejik yaklaşımı, ‘Öğretim Elemanlarına Bilimsel Araştırma Projesi desteği’ sağlayarak devam etmektedir. Öğretim elemanlarının kendilerini geliştirmelerini teşvik etmek amacı ile kongre ve bilimsel toplantılara katılımlarına ve saygın bilimsel dergilerde yapılan yayınlara maddi destek sağlanmaktadır. Hâlihazırda yürütülmekte olan dört adet araştırma projesi üniversite kaynakları ile finanse edilmektedir.

Girne Üniversitesi, kuruluşundan bu yana geçen kısa süre içinde bölgenin dikkat çeken üniversitelerinden biri konumuna gelmiştir. Bugün on iki fakülte ve bir yüksekokul yirmi sekiz lisans, iki lisansüstü, iki meslek yüksekokulunda dokuz ön lisans olmak üzere toplam otuz dokuz programı ve planlanan yeni programları ile eğitim, öğretim ve araştırma yaparak ülkemizin ve bölgemizin gelişmesine katkıda bulunmaktadır.
 

REKTÖR

Prof. Dr. İlkay Salihoğlu​
İlkay Salihoğlu 1945 yılında Kıbrıs’ın Baf bölgesindeki Karaağaç, bilinen diğer adı ile Pelatusa, köyünde doğmuştur. İlköğrenimini aynı köyün ilkokulunda tamamlayıp Poli Hürriyet Ortaokulu’ndan mezun olduktan sonra, lise eğitimine Lefkoşa Türk Erkek Lisesi’nde devam etmiştir.

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora düzeyindeki eğitimini T.C. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü’nde tamamlamıştır. 1970’li yıllarda yeni gelişmekte olan Deniz Bilimleri programının Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde açılması üzerine, eğitim ve araştırma faaliyetlerine çok sevdiği denizcilik alanında Öğretim Elemanı olarak devam etmeyi tercih etmiştir. Konusuna ilişkin ulusal ve uluslararası birçok temel ve uygulamalı araştırmada, gerek araştırmacı gerekse proje yöneticisi olarak yer almıştır.

Çalışmalarının sonucu olarak, Deniz Bilimleri (Oşinografi) Bilim Dalında, yüzotuzaltısı uluslararası olmak üzere, ikiyüz civarında bilimsel yayına sahiptir. Kimyasal oşinagrofi, deniz kirliliği ve atmosfer-deniz ilişkisi uzmanlık alanlarındandır.

Akademik görevlerinin yanısıra, çalıştığı üniversitelerde idari görevler de almış olan Prof. Dr. İ. SALİHOĞLU, ayrıca T.C.’nin üyesi bulunduğu veya taraf olduğu uluslararası kurum ve kuruluşlarda görev yapmıştır. Bunlar arasında, Birleşmiş Milletler Gıda Tarım Örgütü (FAO of UN) Deniz Bilimleri Danışmanlığı, Birleşmiş Milletler Çevre Örgütü (UNEP) Akdeniz Eylem Planı (MED-POL) T.C. Ulusal Teknik Koordinatörlüğü, NATO Barış İçin Bilim Programı proje yürütücülüğü ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü, Hükümetler Arası Oşinografi Organizasyonu (IOC of UNESCO) (1997 – 2003 yılları arasında) seçimle gelen Yürütme Komitesi Üyeliği gibi kurumlarda sorumlulukları bulunmaktadır. SALİHOĞLU ayrıca T.C. Yükseköğretim Kurulu, Stratejik Araştırmalar ve Eğitim Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin Mütevelli Heyeti üyesi olan Prof. Dr. İlkay SALİHOĞLU, 2003 yılından itibaren üniversitede aktif olarak akademisyenlik yapmaya başlamıştır. Yakın Doğu Üniversitesi’nde çalıştığı dönemlerde öğretim üyesi olarak akademik sorumluluklarının yanısıra, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü ve Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı görevlerini de yerine getirmiştir.

2013 yılında Girne Üniversitesi’nin kuruluşunda Mütevelli Heyeti Kurucu Başkanı olarak görev almış ve aynı tarihten bu yana Mütevelli Heyeti Kurucu Başkanlığının yanında, Rektör olarak görevlerini sürdürmektedir.

Evli olan İ. Salihoğlu’nun bir çocuğu ve üç torunu vardır.
 


GENEL BİLGİLER
Fakülte sayısı:
12
Yüksekokul sayısı: 1 yüksekokul/ 2 meslek yüksekokulu
Ön lisans ve lisans programları: 11 ön lisans/ 30 lisans
Yüksek lisans ve doktora programı: 2 yüksek lisans programı
Öğrenci sayısı: -
Öğretim elemanı: -
Yabancı dil: İngilizce
Öğrenci değişim programları: 

Uluslararası akreditasyonları:


Yükseköğretim Kurulu (YÖK)

Yükseköğretim Planlama, Denetleme Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK)
 

Fakülteler

Deniz Bilimleri Fakültesi

Denizcilik Fakültesi

Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Fakültesi

Diş Hekimliği Fakültesi

Eğitim Fakültesi

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Tıp Fakültesi

Yüksekokullar
Denizcilik YüksekokuluNEDEN DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ?

Tüm dünyada tanınan YÖK onaylı diploma
Türk Lirası eğitim ücretleri
Geniş burs olanakları
Sosyal yaşam ve üniversite etkinlikleri
Tam donanımlı hastane
İki adet Eğitim ve Araştırma Gemisi
İki adet eğitim uçağı

 

Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :

Etiketler :

Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)