adscode

TÜBA’dan Millî Mücadeleye Yerel Bakışlar Sempozyumu

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nin (FSMVÜ) “Millî Mücadelenin Yerel Tarihleri Projesi” “Millî Mücadeleye Yerel Bakışlar Sempozyumu”yla devam ediyor.

TÜBA’dan Millî Mücadeleye Yerel Bakışlar Sempozyumu
Vakıf ve Dernekler

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nin (FSMVÜ) “Millî Mücadelenin Yerel Tarihleri Projesi” Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Üniversitesi ev sahipliğiyle 22-24 Ekim 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek  “Millî Mücadeleye Yerel Bakışlar Sempozyumu”yla devam ediyor.

Milli Mücadele tarihyazımını tüm boyutları ve aktörleriyle haritalandırılarak bu süreçteki yerel etmenleri daha vurgulu ve hak ettiği şekilde bilimsel literatüre kazandırmayı amaçlayan Proje kapsamında; şimdiye kadar Milli Mücadele, Mücahede-i Milliye, İstiklal Harbi, Bağımsızlık Savaşı, Kurtuluş Savaşı, Ulusal Bağımsızlık Savaşı başlıklarında literatürde çalışılan "Millî Mücadele" döneminin yerel dinamikleri daha kapsamlı açıdan ele alınacak ve nihayetinde bilimsel metinler kitaplaştırılarak dizin halini alacak.

 

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker “Milli Mücadele aynı zamanda bir ulusal hafıza meselesidir.”

Türkiye’nin Millî Mücadele ile ilgili hafızasını yedi bölge başlığı altında yerelden yola çıkarak zenginleştirmeyi amaçlayan “Millî Mücadele’nin Yerel Tarihleri” projesinin ilk adımı olarak İstanbul’da düzenlenen Çalıştay’ın ardından sonuç raporu yayınlanarak kamuoyu ile TÜBA ağ sayfası ve basın aracılığıyla paylaşıldı.

 

Millî Mücadelenin Yerel Tarihleri Projesi; tarihsel olarak ulusun farklı unsurlarını birleştiren Milli Mücadele’nin tarihyazımı çok sesli, katılımcı, farklılıkları bir araya getiren bütüncül bir tarihyazımı olacaktır diyen TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker konu hakkında yaptığı açıklamada “Proje kapsamındaki Milli Mücadele tarihyazımında Milli Mücadele’nin öncesi ve sonrası değerlendirilerek zamana yayılacak ve coğrafi mekân genişletilecek. Yerel deneyimlere karşılaştırmalı olarak bakılacak ve multidisipliner bir bakışla ele alınacak. Ayrıca yerel araştırmacılar sürece mutlaka dahil edilecek. Milli Mücadele aynı zamanda bir ulusal hafıza meselesidir. Bu manada müzelerin, anıtların, şehitliklerin, folklorun önemi büyük. Yeni nesillere ulaşmak en önemli hedeflerimizden, didaktik anlatımdan uzak duracağız. Milli Mücadele önderleri hakkında yazılmış biyografileri Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri’nin kurucuları ve üyeleri, Birinci Meclis’e seçilen mebuslar, valiler, belediye başkanları, kolordu komutanları, haritacılar, telgrafçılar… ile ilgili biyografiler takip edilecek ve projeye dahil edilecek.” dedi.

 

Sempozyum’da yerel tarih mercek altına alınacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Panorama 25 Aralık Müzesi’nde başlayacak ve iki gün sürecek olan, farklı üniversitelerden alanın önde gelen akademisyenlerin katılımıyla gerçekleşecek Sempozyum’un açılışı Akademi Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, TÜBA Asli Üyesi ve FSMVÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Fatih Andı, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, Gaziantep Valisi Davut Gül, Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve FSMVÜ’den Doç. Dr. Mustafa Göleç gerçekleştirilecek.

 

Açılışın ardından Antep Savunması, Güney Cephesi ve Batı Anadolu’da Millî Mücadele adlı üç oturumda; “Adana ve Çevresinde Yerel Millî Mücadele Faaliyetleri”nden “Millî Mücadele Döneminde Batı Anadolu’da Sağlık ve Sosyal Yardım Faaliyetleri”ne “İzmir’in Kurtuluş Gününe Ait Bir Belgenin Değerlendirilmesi”nden “Cepheye Gidenlerin Ardında Kalanlar: Millî Mücadele’de Güney Cephesi’nde Kadınlar”a kadar 17 başlık masaya yatırılacak.

 

Sempozyumun ikinci gününde ise; “Millî Mücadele’de Karadeniz Bölgesi” ve “Millî Mücadele’de Orta ve Doğu Anadolu” adlı iki oturumda 1921 Rum Nakline Giden Süreç”ten “Millî Mücadele Döneminde Doğu Karadeniz’de Muhacirlerin Durumu”na 10 konu başlık detaylandırılacak. Günün sonunda ise iki gün süresinde gerçekleşen tartışmalar, sunumlar ve elde edilen sonuçlara ilişkin değerlendirme oturumu yapılacak.

Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 yılında tamamlanacak Millî Mücadelenin Yerel Tarihleri Projesi, milli mücadelenin diğer bölgelerinde belirgin tarihlerde gerçekleştirilecek bilimsel programlarla devam edecektir.

 

 

 

 

 

 

 


Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :


Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)