Alaaddin Dinçer

Alaaddin Dinçer Biyografi

Eğitimci

Açıklanan Ortaöğretime Geçiş Modelinin Güçlü ve Zayıf Yönleri

06.11.2017 16:40 | Son Güncelleme: 06.11.2017 16:40

TEOG yerine getirilen yeni ortaöğretime geçiş modelinin açıklanmasıyla birlikte kamuoyunda özellikle sosyal medyada büyük tartışmalar yaşanmaya başladı.

Detayları netleşmemekle beraber açıklanan modele ilişkin ilk planda söylenebilecekleri modelin güçlü ve zayıf yönleri başlığında sıraladığımızda zayıf yönlerinin daha çok olduğunu görmekteyiz. Bu yeni modelin ardından Eğitim Bölgelerini düzenleyen yönergenin güncellenerek yeniden düzenlenmesi ihtiyacının doğduğunu ifade etmeliyim.

Yeni modelin güçlü yönleri;

*Adrese en yakın okula tercih yapılacak olması 8.sınıf öğrencilerinin büyük bir bölümü ile onların velilerinin yaşadığı sınav stresini ortadan kaldıracak olması,

*Uzun vadede sınavsız geçişin gerçekleşeceğinin açıklanması,

*Soruların müfredata odaklanması,

*Kaynaştırma öğrencileri ile başarılı öğrencilerin bir arada öğrenme öğretme sürecine dahil edilmesi,

*Öğrencilerin ikametlerine yakın olan liseye gidecek olmasının yarattığı avantajlar ve rahatlık. Örneğin, servis çilesinin en azından bu öğrenciler için bitmesi,

*Haziranda yapılması öngörülen sınava girişin isteğe bağlanması.

Yeni modelin zayıf yönleri;

*Okul notları ile okul içi ve dışı etkinliklere katılım notlarının ortalamaya ve geçiş sürecine olan etkisinin kaldırılması, bu nedenden dolayı okullarda yapılan ölçme ve değerlendirmeler ile öğretmene duyulan güvensizlik,

*Öğrenci oranı yüzde on, okul sayısı altı yüz olarak ifade edilen kontenjana girebilmek için yapılacak sınava hazırlanacaklar bakımından, sınava hazırlık maliyetinin devam etmesi, yaşanacak “rekabet ve yarışın” daha yoğunlaşması,

*Adrese yakın bölgelerde tercih yapmaya yeterli lise çeşitliliğinin bütün eğitim bölgelerinde eşit olmaması,

*Sınavla girilecek liselerin Bakan tarafından “nitelikli liseler” olarak açıklanmasının diğer liselerin niteliksiz olduğu algısının pekişmesine yaptığı katkı,

*”Niteliksiz” olduğu var sayılan liseler arsında bile kategorik olarak; ikili öğretim ve kalabalık sınıflar ile alt yapı, öğretmen eksikliği, araç gereç ve donatı yetersizliklerinin yarattığı eşitsizlikler,

*Yaptığı beş tercihte ya da iki tercihte ayrılan okul kontenjanlarında kendine yer bulmayanların veya hiç tercih yapmayanların ne olacağının bilinmemesi,

*Haziranda yapılacak sınav sonuçlarına göre öğrenci alacak olan okulların kontenjanlarında oluşacak artışların bu okullarda yığılmaya neden olma potansiyelinin varlığı.

Sonuç olarak, getirilen her yeni geçiş modeli beraberinde yeni sorunlar yaratmaktadır. Bu geçiş modelinin de beraberinde pek çok sorun yaratacağı öngörülmektedir. O nedenle zaman kaybetmeden olası sorunların yaşanmasının önüne geçecek önlemler alınması yararlı olacaktır. Ayrıca okulların yüzde on mertebesinde nitelikli olduğu geriye kalanların niteliksiz olduğu algısı yaratan açıklamalardan kaçınılması gerekmektedir. Toplumun arzusu bütün okulların eğitim, öğretme ve öğrenme süreci bakımından eşit niteliğe kavuşmasıdır. Bu tahayyül gerçekleşmediği sürece okullar arasında asgari ölçülerde bir denge oluşturulamayacaktır. Adrese dayalı tercih modelinin bir tür iç göçe yol açmaması en büyük dileğimiz. Çünkü veliler daha iyi olduğu “reklam” ve var sayımına dayalı olarak bu okullara yakın adreslere taşınmanın yollarını arayacak, bu durumda ailelere ek külfet getirecektir. Bu sürecin dikkat edilmesi gereken hususlarından en önemlisi okullar arasında herhangi bir önceliğe ve ayrımcılığa yol açacak tutumlardan kaçınmaktır. Bu yapılmadığı sürece yurttaşların bir bölümünde oluşmuş olan kaygıları gidermek mümkün olmayacaktır. 

Yorum Yazın

Alaaddin Dinçer Diğer Yazıları

Eğitimde ve Yükseköğretimde Yapılan Yeni Düzenlemeler 10 Temmuz 2018 - 16:20
MEB 79’uncu Bakanını, 79’uncu Bakanı Birikmiş Sorunlar Bekliyor! 18 Haziran 2018 - 16:34
Eğitimin Bitmeyen “Senfonileri” 23 Mayıs 2018 - 14:48
Gelin Bizi Şaşırtın Bölünen Üniversitelere Kadın Rektör Atayın 11 Mayıs 2018 - 13:39
Demokratik Eğitim, Okul ve Üniversite İçin, Seçim Talepleri Bildirgesi! 26 Nisan 2018 - 14:34
Sınavla Öğrenci Alacak Lise Sayısı 1367 oldu 16 Nisan 2018 - 12:29
Diplomalı İşsiz Yetiştiren Üniversiteler ALES’te de Başarısız 03 Nisan 2018 - 13:45
Okuma Yazma Kampanyaları ve Gerçekler 19 Mart 2018 - 15:41
Atanamayan Bir Öğretmen Daha İntihar Etti! 16 Mart 2018 - 14:41
Yabancı Dil Ağırlıklı Hazırlık Sınıfı Projesi Başlamadan Bitti! 08 Mart 2018 - 15:19
Performans Yerine, Yeterlilikleri ve Niteliği Yükseltme! 05 Mart 2018 - 11:09
MEB’in 2017 Faaliyet Raporu Yayımlandı 01 Mart 2018 - 15:25
Okullarda Devamsızlığın Önüne Geçilemiyor! 05 Şubat 2018 - 11:02
Unvan Olmayan “Doçentlik Yeterlik Belgesi” Ne İşe Yarar? 30 Ocak 2018 - 10:10
Adres Pansiyon, Adrese En Yakın Okul Pansiyonlu Okul! 26 Ocak 2018 - 14:03
Üniversitelerin Nicelik Gelişimi Adaletsiz Yürüyor 13 Ocak 2018 - 17:44
“Yeni” Türkiye’nin Eğitim ve Yükseköğretim Döngüsü! 28 Aralık 2017 - 11:31
2022’de İşsiz Öğretmen Sayısı 1 Milyon Olacak! 20 Aralık 2017 - 13:41
"Eğitimde ve Yönetiminde Demokratikleşme İstiyoruz!" 08 Aralık 2017 - 10:54
Yükseköğretim alanında yaşanan program karmaşasına ve meslek yüksekokullarında bu yıl oluşan kontenjan açıklarına yönelik iki kurul 06 Aralık 2017 - 11:01
'ABİDE’si Dikilecek Sınav Sonuçları! 01 Aralık 2017 - 17:09
Milli Eğitim Bakanının Sınav Açıklamaları! 27 Kasım 2017 - 13:43
Öğretmenleri Anlama ve Tanıma Kılavuzu! 22 Kasım 2017 - 12:26
20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü 18 Kasım 2017 - 14:15
“Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliğine” Yönelik İtirazlar Değerlendirilmelidir 17 Kasım 2017 - 11:37
İkili Eğitim Gelecek Yıl da Sona Ermiyor! 13 Kasım 2017 - 10:32
Açıklanan Ortaöğretime Geçiş Modelinin Güçlü ve Zayıf Yönleri 06 Kasım 2017 - 16:40
Öğretmenlere Kurulan Tuzağın Yeni Adı Performanstır 04 Kasım 2017 - 16:42
YÖK, Üniversiteler, Doçentlik ve Ademi Merkeziyetçilik! 30 Ekim 2017 - 11:46
YKS Sosyal Adaleti Sağlar Mı? 18 Ekim 2017 - 12:21