Şahin Aybek

Şahin Aybek Biyografi

“EĞİTİM SİSTEMİNİN AMACI PARTİLERE MİLİTAN YETİŞTİRMEK DEĞİLDİR“ DİYEN LİDER KİM?

31.01.2018 11:01 | Son Güncelleme: 31.01.2018 11:01

Bilimi ve Bilgiyi Reddedenler Çökmeye Mahkûmlardır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçen hafta yaptığı bir konuşmada; hükümetin eğitim politikalarını eleştirerek eğitimle ilgili açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarındaki noktaları daha yakından ele almaya çalışalım.

Eğitimin Amacı Bir Partiye Militan Yetiştirmek Değildir

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasının eğitimin önemini vurguladığı kısmı şu şekildedir: “Eğitimin amacı bir partiye militan yetiştirmek değildir. Ülkeyi yönetenler, eğitimin amacını hala kavramış değiller. Ayrı ayrı politikalar oluşturuldu. Eğitim politikası bakandan bakana değişti. “ Kılıçdaroğlu, konuşmasının bu kısmında; ülkeyi yöneten erkin yani hükümetin, eğitimin önemini kavramadığından, eğitime de gereken önemi vermediğini vurguluyor. Bir diğer önemli nokta da; mevcut hükümet döneminde çok fazla eğitim bakanının değiştiğinden, aynı hükümetin bakanları olmalarına rağmen, bakandan bakana değişen farklı eğitim politikaları olduğundan söz ediyor.

Eğitim Siyaset Üstü Bir Devlet Politikası Olmalıdır

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasının üniversite ve düşünce özgürlüğü vurgusu yaptığı kısım ise şu şekildedir: “ Biz eğitim politikalarımızla, kendi çocuklarımızı denek olarak kullandık. Her bakana göre politika oluşturduk. Oysa eğitim milli olmak zorundaydı. Üniversiteler bilgi üretemiyor. Bizim yetişmiş insan gücümüz, yani bilim insanlarımız, geleceği Türkiye’de değil de, geleceği uygar ülkelerde, demokrasisi gelişmiş ülkelerde arıyorlarsa bu ayıp; Türk siyasetinin ayıbıdır. Düşünce özgürlüğünün önüne siz hangi gerekçeyle duvar örersiniz? Üniversiteleri Orta Çağ üniversitelerine dönüştürdüler. Düşüncesini açıklayanın hapse atıldığı bir ülkede, demokrasi de bilim de gelişmez ve siz katma değeri yüksek bir ürün de üretemezsiniz. Çok hızlı, kararlı ve tutarlı adımlar atmak zorundayız.” Türkiye’nin eğitiminin milli olarak siyaset üstü bir devlet politikası olması gerektiğini vurguluyor. Bilim insanlarımızın yurt dışına gitmek zorunda kaldıklarını, bu beyin göçünün ülkemiz adına üzücü olduğunu, demokrasinin, bilimin gelişebilmesinin önündeki en önemli engelin; düşünce özgürlüğünün olmaması olduğunu belirtiyor.

Üstün Yetenekli Çocukları Eğitim Yoluyla Köreltiyorlar

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasının, Osmanlı üzerinden eğitim açıklamaları yaptığı kısmıysa şöyledir:“ Türkiye, Osmanlı’nın son dönemlerini yaşıyor. Üstün yetenekli çocuklar, eğitim yoluyla köreltiliyor. Devletlerin doğuşuna ve batışına iyi bakmalıyız. Osmanlı’nın batışına da iyi bakmalıyız. Osmanlı, bilimi ve bilgiyi reddettikten sonra çöküş sürecine girmiştir. Dünyadaki saygınlığınız ürettiğiniz ürünlerle paraleldir. Sihirli anahtar; bilgi artı üretimdir. Bilgiyi reddederseniz zaten üretemezsiniz. Üzülerek ifade edeyim; iktidar olanlar hala bunun farkında değiller ve Türkiye, Osmanlı’nın son dönemlerini yaşıyor; bilgi açısından, birikim açısından, teknoloji açısından. Bizler, toplumu aydınlatmak zorundayız.” Kılıçdaroğlu, ülkelerin bilgiye ve bilime sırt çevirmemeleri gerektiğini, bir güç olan bilginin üretimle tamamlanması halinde, ülkelerin şahlanacağını belirtiyor.

Kısacası; Ana Muhalefet Lideri Kemal Kılıçdaroğlu; eğitim sistemlerinin siyasi partilere militan yetiştirme yerleri olmadığı, iktidarın eğitime gereken önemi vermediği, eğitimin siyaset üstü bir devlet politikası olması gerektiği, düşünce özgürlüğünün bilimin, üniversitelerin ve demokrasinin gelişmesinin olmazsa olmazı olduğu, üstün yetenekli çocuklarımızın eğitim yoluyla köreltilmemesi gerektiği, bilimi ve belgiyi reddeden ülkelerin çökeceği ve daha güçlü bir Türkiye’nin bilgi ve üretimle mümkün olabileceği noktaları üzerinde duruyor. Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin…

Yorum Yazın

Şahin Aybek Diğer Yazıları

SİYASİ PARTİLER MİLLİ EĞİTİM BAKANLARINI VE EĞİTİM ÜST KADROLARINI ŞİMDİDEN AÇIKLAMALIDIRLAR 16 Mayıs 2018 - 23:53
SEÇİMLERE GİDERKEN PARTİLERE, ADETA AŞİL TOPUĞU KESİLMİŞ EĞİTİMİMİZİN SORUNLARI BAĞLAMINDA RASYONEL TERCİHLER VE ÖNERİLER… 16 Mayıs 2018 - 10:34
MEB, BAKANIN SÖYLEDİĞİ MUTLULUK EĞİTİM BAKANLIĞINA NASIL EVRİLİR? 15 Mayıs 2018 - 16:04
YAVUZ BİNGÖL’DEN SARTRE’A, EĞİTİMİN TEMELİ OLARAK ÖZGÜRLÜK SORUNSALI 14 Mayıs 2018 - 12:27
ANNEM BENİ GÖKTEN YERE İNDİRDİ, ÖĞRETMENİM YERDEN GÖĞE YÜKSELTTİ 13 Mayıs 2018 - 10:45
SAYIN İSMET YILMAZ; ENDÜSTRİ 4.0’A, EĞİTİM 4.0 VE ADALET 4.0 İLE DESTEK VERMELİYİZ 11 Mayıs 2018 - 10:19
SCHEFFLER’DAN HARDİE’YE EĞİTİME YÖNELİK SİSTEMATİK BİR SORUŞTURMAYI NASIL YAPABİLİRİZ? 10 Mayıs 2018 - 10:12
JOHN DEWEY’İN PRAGMATİK EĞİTİM FELSEFESİYLE DEMOKRASİYİ OKULLARDA BİR HAYAT TARZI OLARAK YAŞATABİLİR MİYİZ? 08 Mayıs 2018 - 10:49
MUHARREM İNCE İLE EĞİTİMDE DE “1 İLERİ 5 GERİ” DEN, TAM GAZ İLERİYE Mİ? 07 Mayıs 2018 - 10:46
ÖĞRENCİNİN KULAĞI KADAR AĞZI DA VARDIR DİYEN BUBER’İN METAFORLARI 04 Mayıs 2018 - 11:31
NİHİLİST NİETSCHE’NİN EĞİTİM FELSEFESİYLE SADECE BİR VİDAYI ÇEVİRMEDE USTA UZMANLAŞMA NASIL ÖNLENİR? 03 Mayıs 2018 - 13:27
EĞİTİM BİLİMİN ÖNÜNDE DİZ ÇÖKMELİDİR DİYEN MODERNİZMİN NATÜRALİST ROUSSEAUCU EĞİTİM FELSEFESİ 02 Mayıs 2018 - 15:24
İSLAM EĞİTİM FELSEFESİNİN DORUK NOKTASI OLARAK SPİRİTÜALİST GAZALİ’NİN EĞİTİMİMİZE ETKİLERİ 30 Nisan 2018 - 11:09
ARİSTOTELES’İN ÖZGÜRLEŞTİRİCİ REALİST EĞİTİM FELSEFESİ RASYONEL VE DEĞERLİ TERCİHLERDE BULUNMAYI MI ÖĞRETİYOR? 27 Nisan 2018 - 14:06
HANGİ EĞİTİM FELSEFESİ İNSANIN DOKTOR, MÜHENDİS OLMASINDAN ÖNCE İNSAN OLMASI GEREKTİĞİNİ SAVUNUR? 26 Nisan 2018 - 11:17
PLATON’DAN BUBER’E SİSTEMCİ EĞİTİM FİLOZOFLARI EĞİTİMİMİZE NE KATABİLİRLER? 25 Nisan 2018 - 11:28
EĞİTİM FELSEFESİ MEB TARAFINDAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULMASI GEREKECEK KADAR HAYATİ DEĞERDEDİR 24 Nisan 2018 - 10:00
SEÇİMLERDE EĞİTİME VE BİLİME ÖNEM VERMEYENLERE NİYE OY VERMEMELİYİZ? 20 Nisan 2018 - 17:16
Eğitimin Eğitimsizlerinden Misiniz? 19 Nisan 2018 - 10:34
EMRULLAH EFENDİ’NİN TUBA AĞACI NAZARİYESİNDEN MEKTEPLER MAMUR OLURSA HAPİSHANELER HARAP OLURA: HERŞEY, ‘EĞİTİM İYİ GİDERSE HERŞEY İYİ GİDER’ İÇİN 18 Nisan 2018 - 11:08
EMRULLAH EFENDİ’NİN TUBA AĞACI NAZARİYESİNDEN MEKTEPLER MAMUR OLURSA HAPİSHANELER HARAP OLURA: HERŞEY, ‘EĞİTİM İYİ GİDERSE HERŞEY İYİ GİDER’ İÇİN 18 Nisan 2018 - 11:08
MEB’DE BİR DÖNEMİN SONU MU? 17 Nisan 2018 - 14:15
İÇİNDE VARSA OKUR-OKUMAZ EĞİTİM FELSEFESİNDEN, EVET BENCE DE BİZDEN BİR ŞEY OLMAZ, ÇÜNKÜ BİZDEN ÇOK ŞEY OLUR EĞİTİM FELSEFESİNE… 16 Nisan 2018 - 13:41
MÜZİK ÜNİVERSİTESİ KURDURTMUŞ OLAN CUMHURBAŞKANI, ÜLKEMİZİN EĞİTİMİNİN ÇÖZÜMÜ VE YÜZYILIN PROJESİ OLARAK MEB’LE NASIL BİR EĞİTİM ÜNİVERSİTESİ KURDURABİLİR? 11 Nisan 2018 - 11:25
NEY!!! BİRİ EĞİTİM BİLİMCİLER Mİ VAR DEDİ, HANİ NERDELER? 10 Nisan 2018 - 10:53
İKTİSATÇI, MÜTEAHHİT HER ÖNÜNE GELEN KENDİNİ EĞİTİM BİLİMCİ OLARAK KONUMLANDIRACAKSA EĞİTİM FAKÜLTELERİNİ KAPATALIM GİTSİN 09 Nisan 2018 - 12:16
EĞİTİM YÖNETİMİNİ BİLMEDEN EĞİTİMİ YÖNETMEK GÖZÜ KAPALI ARABA KULLANMAK GİBİDİR 06 Nisan 2018 - 10:32
BAŞBAKANIN SÖZÜNÜ ETTİĞİ MEB’İN KIVILCIM ÖĞRENCİLERİ YURTDIŞINDAN TÜRKİYEMİZ İÇİN HİZMET ATEŞİYLE YANAN ALEVLER OLARAK GERİ DÖNMELİDİRLER 05 Nisan 2018 - 11:01
VOLTAIRE’DEN ROUSSEAU’YA BİR ‘DOĞAL DİN’ OLARAK İMAM HATİP ÖĞRENCİLERİNİN KAYDIĞI DEİZM 04 Nisan 2018 - 12:46
MEB, CUMHURBAŞKANININ SÖZÜNÜ ETTİĞİ MANKURTLAŞMA SÜRECİNİ NASIL ENGELLEYEBİLİR? 03 Nisan 2018 - 11:28