Şahin Aybek

Şahin Aybek Biyografi

SİYASİ PARTİLER EĞİTİM KONUSUNDA MEB’İ ELEŞTİRDİKLERİ KADAR KENDİLERİNİ DE ELEŞTİRMELİDİRLER

09.11.2017 15:06 | Son Güncelleme: 09.11.2017 15:06

Eğitimi Bu Kadar Eleştiren Siyasi Partilerin, Eğitimcilerden Oluşan, Eğitimcilerin Sorumlu Olduğu, Sadece Eğitimden Sorumlu Eğitim Birimleri Var Mı?

Muhalefet Partileri Durum Saptaması Yapmanın Ötesinde Daha Fazla Çözüm Sunmalıdırlar

Müfredat değişti, üniversiteye giriş sistemi değişti, orta öğretime geçiş sınavı değişti… Yani eğitimde gerçekten önemli günler geçiriyoruz. Tüm bu konuların, ileri ve katılımcı demokrasinin bir gereği olarak ve tüm paydaşları tarafından bilgiye ve veriye dayalı olarak tartışılması, eleştirilmesi ve konuşulması çok önemlidir ve çok yerindedir. Ve eğitimin tüm alanlarını etkileyen, ülkenin geleceğini belirleyen bir güç olduğunu düşündüğümüzde, eğitimin hayatiliği bir kez daha ön plana çıkıyor. Demokrasi eğitim ilişkisi bağlamında da demokrasinin güçlenmesi bu yönüyle eğitimimizi daha ileriye götürecektir ve siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmezi olmakla beraber; özellikle muhalefet partileri, iktidarın sınırlandırılması, demokrasinin güçlenmesi, özelde de eğitimin başarısı adına büyük önem taşımaktadır. Bu anlamıyla bilgiye, veriye ve projelere dayalı bir muhalefet, iktidarın da başarısını arttıracaktır. Gelelim eğitim konusuna… Eğitimde bunca değişim yaşanırken, vekillerin bireysel çabalarının yanı sıra ve muhalefet parti liderlerinin ayda yılda grup toplantılarında bir iki cümle eğitimden bahsetmelerinin ötesinde; acaba Eğitimi Bu Kadar Eleştiren Siyasi Partilerin, Eğitimcilerden Oluşan, Eğitimcilerin Sorumlu Olduğu, Sadece Eğitimden Sorumlu Eğitim Birimleri Var Mı? Bu bağlamda eğitimin yönetimi, felsefesi, sosyolojisi, tarihi alanında sürekli kurumsal danışmanları var mıdır, siyasi parti başkanları bu ekiplerden her gün düzenli eğitim besinleri almakta mıdır vb. sorulara yoğunlaşmaya çalışalım.

Kaç Tane Siyasi Partinin Sadece Eğitim Paylaşımları Yapan Eğitim Portalları ve Sosyal Medya Hesapları Vardır?

Siyasi partilerin görevlerinden birinin, halkı da aydınlatmak olduğunu düşündüğümüzde; siyasi partilerin yaptıkları eğitim çalışmalarını, projelerini ve çözüm önerilerini düzenli olarak internet eğitim portallarında ve sosyal medya hesaplarında halka ulaştırması gerekmektedir. Ülkemizdeki siyasi partilerin, bu anlamda, sadece eğitim paylaşımları yapan eğitim portalları ve sosyal medya hesapları var mıdır? Yoksa eğitimle ilgili herhangi bir değişim söz konusu olduğunda milletvekilleri, kurumsallıktan ve bilimsel bilgiden uzak, günü kurtarırcasına, popülist sloganlara dayalı alelacele açıklamalar mı yapmaktadırlar? 1 milyona yakın öğretmenin ve 20 milyona yakın öğrencinin olduğu bir bakanlık olan MEB, sadece eğitimden sorumlu ve eğitimci bir kişinin himayesinde olmayan, eğitim uzmanlarından oluşmayan eğitim birimleri olmadan takip edilemez, sağlıklı eleştirilemez, eğitim politikası ve projeler üretilemez.

Parti Genel Merkezleri Eğitim Konusunda, Partilerinin Meclis Ayağıyla Sağlıklı Çalışmakta Mıdırlar?

Siyasi partilerin genel merkezlerinde, mutlaka, eğitimden sorumlu, kurumsal, sürekli, profesyonel eğitim birimleri olmak zorundadır. Buralarda, eğitimin farklı alanlarında uzman personelin çalışması gerektiği ve eğitimsel bir belleğin tutulması gerektiği gibi; buralarda düzenli projeler üretilmeli, an be an eğitim ve MEB, kılcal damarlarına kadar incelenmeli ve takip edilmelidir. Böyle bir birim, eğitimci birilerinin himayesinde olmalı ve sen ben kavgasının ötesinde bir eğitim çekim merkezi olmalı, bu konu parti içi eğitimle karıştırılmamalı, bu birim düzenli olarak genel başkanı, MYK’yı, parti örgütlerini ve halkı, çeşitli yöntemlerle eğitim konusunda beslemelidir. Ayrıca; buralar, eğitimden anlamayan kişilerin gelip; egolarını tatmin ettikleri yerler olmamalıdır. Buraya, belirli kriterlere göre insanlar seçilmelidir. Ayrıca, eğitim birimlerinin sen ben kavgalarının ötesinde, genel başkanlara sözde görüntü verip; siyasi ikbal devşirmenin ötesinde, siyasi partilerin meclis ayağıyla çok büyük bir uyum ve koordinasyon içerisinde çalışması gerekmektedir.

Taşıma Suyla Eğitim Değirmeni Dönmez


 

Eğitimi Bu Kadar Eleştiren Siyasi Partilerin, Eğitimcilerden Oluşan, Eğitimcilerin Sorumlu Olduğu, Sadece Eğitimden Sorumlu Eğitim Birimleri Var Mıdır, Yok mudur? Buradan tüm siyasi partilere çağrımızdır; lütfen açıklayınız ki hepimiz öğrenelim. Eğer yoksa bu, çok vahim bir tablodur.Yoksa tüm Türkiye’yi ilgilendiren, ülkemizin en büyük bakanlığı MEB’i adeta gölge bir bakanlık gibi nasıl izliyorsunuz? Eğer varsa bu birimler kimlerden oluşmaktadır, yirmi dört saat eğitimi takip edip; eğitim projeleri üretmekte midirler, yoksa ayda yılda bir mi toplanmakta mıdırlar? Eğer varsa bu birimler kaç yıldır çalışmaktadırlar? Yoksa bunların dışında zaten olanı biteni gazetelerden öğrenip; yüzeysel milletvekili bireyselliğine ve slogana dayalı eğitim eleştirileri mi yapılmaktadır?

Yoksa takip edilen MEB’in daha genel müdürlük ve bağımsız daire başkanlığı ayrımının bile yapılamadığı, yönetmeye aday olunan MEB’in daha teşkilat yapısının bile bilinmediği, eğitimin en önemli paydaşlarından biri olan eğitim sendikalarının genel başkanlarının dahi isimlerinin bilinmediği,MEB’e alternatif eğitim projelerini sunmak yerine; MEB’in belirlediği projelerin peşinden gidildiği, eğitim değirmeninin taşıma suyla döndürülmeye çalışıldığı, siyasi parti genel merkezlerinin partilerin meclis ayağıyla uyumlu çalışmadığı ve birbirinin ayağını kaydırmaya çalıştığı,eğitimin yüzeysel sloganlarla ele alındığı, ana eğitim paradigmalarının hakim olmadığı, MEB’e alternatif bilimsel çözüm projeleri ve önerileri sunmak yerine MEB’in sadece eleştirildiği, eğitim uzmanlarının değil; eğitimden uzak vekil danışmanlarının ön plana çıktığı, insanların eğitimle ilgili genel başkana görüntü vermenin ötesinde bir şey yapmadığı, genel başkanların ayda yılda bir grup toplantılarında eğitimle ilgili bir iki cümle etmenin ötesinde eğitimle ilgilenmediği ve hatta bazılarının üniversite sınavının Türk gencinin imanını ölçmeyeceği için kaldırılması gerektiğine varan popülist söylemlerin ön plana çıktığı bir trajikomik tablo ortaya çıkmaktadır.

Daha güçlü ve demokratik bir Türkiye’nin yolunun eğitimden geçtiğini düşündüğümüzde; daha nitelikli bir eğitim için siyasi partiler eğitim konusunda MEB kadar kendilerini de eleştirmelidirler. Eğitimi bu kadar eleştiren siyasi partilerin öncelikle eğitimcilerin sorumlu olduğu, eğitimcilerden oluşan, sadece eğitimden sorumlu eğitim birimleri kurmaları gerekmektedir. Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin…

Yorum Yazın

Şahin Aybek Diğer Yazıları

TÜRKİYE’DEKİ EĞİTİMİN PATRONU SPİRİTÜALİST EĞİTİM FELSEFECİSİ GAZALİ Mİ? 18 Kasım 2017 - 12:38
BU İŞ BU KADAR KOLAYSA; PISA DİREKTÖRÜ HAY HAY BUYURSUN GELSİN, HAY HAY TÜRKİYE’YE MİLLİ EĞİTİM BAKANI OLSUN 15 Kasım 2017 - 14:57
YUSUF TEKİN’İN AÇIKLADIĞI ALGORİTMİK HAREZMÎ EĞİTİM MODELİ ÜZERİNE PRAGMATİK DEWEYCİ VE EGZİSTANSİYALİST BUBERCİ METAFOR VE ÖĞELER AÇISINDAN BİR İNCELEME DENEMESİ 14 Kasım 2017 - 10:38
REALİST EĞİTİM FELSEFECİSİ ARİSTOTELES’İN LİBERAL EĞİTİM FELSEFESİ ÖZGÜR ÖĞRENCİLER YETİŞTİRMEMİZE NASIL YARDIMCI OLABİLİR? 13 Kasım 2017 - 14:38
İDEALİST EĞİTİM FELSEFESİ VE PLATON EĞİTİMİMİZE ETKİ ETMİŞ MİDİR? 10 Kasım 2017 - 15:31
BİR EĞİTİMCİ OLARAK ÖLÜMSÜZ ATATÜRK 10 Kasım 2017 - 10:12
SİYASİ PARTİLER EĞİTİM KONUSUNDA MEB’İ ELEŞTİRDİKLERİ KADAR KENDİLERİNİ DE ELEŞTİRMELİDİRLER 09 Kasım 2017 - 15:06
KLASİK EĞİTİM FELSEFELERİNİN EĞİTİMİMİZE NE GİBİ KATKILARI OLUR? 07 Kasım 2017 - 14:52
MEB, ÜLKEMİZİN SOSYAL İDEALLERİNE EĞİTİM FELSEFEMİZİN POLİTİK BOYUTUYLA ULAŞABİLİR 06 Kasım 2017 - 17:31
EĞİTİM FELSEFEMİZİN ETİK BOYUTUNU ORTAYA KOYARAK İDEOLOJİLERDEN VE AŞILAMALARDAN KURTULABİLİRİZ 02 Kasım 2017 - 12:54
TÜRKİYE’NİN EĞİTİM FELSEFESİNİN EPİSTEMOLOJİSİ OLMAZSA ÖĞRENMENİN DOĞASI ÜZERİNE YOĞUNLAŞILAMAZ 01 Kasım 2017 - 11:39
RUHUMUN VE AKLIMIN BABALARINDAN BİR SİYASET İDEASI OLARAK EĞİTİMCİ DENİZ BAYKAL: Eğitim Demek Öğretmen Demektir 31 Ekim 2017 - 13:21
SOSYOLOJİK BİR ASANSÖR OLARAK KIYI KAPTANININ OĞLUNU DEVLETİN BAŞINA TAŞIYAN DEMOKRATİK CUMHURİYET VE EĞİTİMİ 31 Ekim 2017 - 11:31
MEB EĞİTİM FELSEFEMİZİN ONTOLOJİK BOYUTLARINI ORTAYA KOYMADAN EĞİTİM SORUNLARIMIZI ÇÖZEMEZ 26 Ekim 2017 - 12:20
MEB EĞİTİMİMİZİ NİYE GÜÇLÜ BİR EĞİTİM FELSEFESİNE DAYANDIRMAK ZORUNDADIR? 24 Ekim 2017 - 13:23
SİYASİLERİN POPÜLER SÖYLEMLERİ EĞİTİMİMİZE ZARAR VERMEKTEDİR 23 Ekim 2017 - 16:50
EĞİTİMDE NASIL KURUMSALLAŞILABİLİR? 20 Ekim 2017 - 12:39
MEB’İN ÖNEMLİ PROJELERİNDEN BİRİ OLAN DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARININ AMACININ DIŞINA ÇIKMASI ENGELLENMELİDİR 19 Ekim 2017 - 11:25
TÜRKİYE’NİN GELECEĞİNİ BÜYÜCÜLERE DEĞİL; ERKEN ÇOCUKLUK ÖĞRETMENLERİNE SORUN 18 Ekim 2017 - 15:33
MEB NOBEL EĞİTİM ÖDÜLLERİNİ VEREREK DÜNYADA BİR İLKİ YAPMALIDIR 17 Ekim 2017 - 12:44
ALANDAN YILLARIN TECRÜBELİ ÖĞRETMENİNDEN TEOG ÖNERİSİ: YEREL ÖLÇME ve DEĞERLENDİRMEYE DAYALI BİR MODEL 16 Ekim 2017 - 17:24
MEB GENÇLERİ “IKIGAI” SAHİBİ YAPABİLMELİDİR 13 Ekim 2017 - 11:58
EĞİTİM DÜNYAYI DEĞİŞTİRMEZ; EĞİTİM İNSANLARI DEĞİŞTİRİR, İNSANLAR DA DÜNYAYI DEĞİŞTİRİR 12 Ekim 2017 - 17:04
İSMET YILMAZ, JOHN DEWEY, PRAGMATİZM, ABD VE HARİTADAKİ KUZEY KORE 11 Ekim 2017 - 12:36
MODERN OKUL SİSTEMİNE ELEŞTİREL BİR BAKIŞ: BEYAZPERDE KARATAHTA, AAMİR KHAN VE EĞİTİM FİLMLERİ 10 Ekim 2017 - 10:37
KENT DEVLETLERİNDEN İMPARATORLUKLARA, İMPARATORLUKLARDAN MODERN ULUS DEVLETLERİNE SİYASİ KIRILMALARIN EĞİTİME VE İNSANLIĞA YANSIMALARI 09 Ekim 2017 - 12:52
ÖĞRETMEN NİTELİĞİMİZ CUMHURBAŞKANININ DEDİĞİ ŞEKİLDE NASIL ARTTIRILABİLİR? 06 Ekim 2017 - 10:41
CUMHURBAŞKANI NEDEN EĞİTİME BU KADAR ÖNEM VERİYOR? 05 Ekim 2017 - 17:03
CUMHURBAŞKANI NEDEN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNAMADIĞINI DÜŞÜNÜYOR? 04 Ekim 2017 - 11:58
CUMHURBAŞKANI MEB’DE DEĞİŞİME GİDERKEN EĞİTİMDEN ANLAYANLARI DAHA ETKİLİ NOKTALARA TAŞIMALIDIR 03 Ekim 2017 - 11:02