adscode
adscode

Gündüzlü yaşam merkezlerinde otizmlilere özel alanlar olacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca otizmliler için hazırlanan ulusal eylem planı kapsamında erken tanı, teşhis ve tedavi süreçleri, sosyal yardım ve hizmetler, eğitim, istihdam, farkındalık konularında çalışmalar yürütülüyor.

Gündüzlü yaşam merkezlerinde otizmlilere özel alanlar olacak
Türkiye'den Haberler

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hazırlanan Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Yönelik Ulusal Eylem Planı (2016-2019) kapsamında, engelsiz gündüzlü yaşam merkezlerinde otizmle ilgili özel alanların oluşturulması ve bunların yaygınlaştırılması planlanıyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, ülke genelinde otizmlilere yönelik çalışmalar, farklı kurumların koordinasyonunda yürütülüyor.

Otizmlilere Milli Eğitim Bakanlığınca özel eğitim hizmetleri, Sağlık Bakanlığınca da bu alanda hizmetler veriliyor. Bakım hizmetleri ve istihdama yönelik çalışmalar da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca sürdürülüyor.

Aile yanında bakımın temel alındığı otizmde, kuruluş bakımı son aşamada ve zaruri durumlarda uygulanıyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hazırlanan Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Yönelik Ulusal Eylem Planı (2016-2019), otizmlilerin hizmetlerden diğer bireylerle eşit olarak yararlanması ve bağımsız olarak toplumsal yaşamın her alanına katılımlarının kolaylaştırılması için uygulamaya konuldu.

Bu kapsamda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başkanlığında yürütülen çalışmalar, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve diğer sorumlu kurumların olduğu "Otizm Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Kurulu"nca ele alınıyor.

Farkındalığın artırılması için çalıştay ve seminerler düzenlendi

Eylem planı çerçevesinde, otizmlilerin diğer bireylerle eşit haklara sahip olduğu bilincinin geliştirilmesi ve bu konuda duyarlılığın oluşturulması için kamu spotu ve kısa filmler hazırlanarak televizyonlarda ve radyolarda yayımlandı.

Paydaş kuruluşlarla otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin eğitimi ve toplumsal farkındalığının artırılması için panel, konferans, çalıştay ve seminer çalışmaları yürütüldü.

Otizmlilerin ve ailelerinin sosyal güvenlik, sosyal yardım ve sosyal hizmetlerden etkin şekilde yararlanmaları çerçevesinde, hayatlarını otizmli çocuklarına adayan annelere erken emeklilik hakkı tanındı.

Otizmlilerin istihdamına ve çalışma hayatına ilişkin düzenlemeler yapılırken, otizmlilere sağlık, eğitim ve destek hizmetlerinin sağlanması için kurumlar arası iş birliği de güçlendirildi.

Aileler için yeni danışmanlık birimleri oluşturulacak

Eylem planı kapsamında, ihtisaslaşmış kurumsal bakım merkezlerinin sayısının ve kapasitelerinin artırılması çalışmaları da sürdürülüyor.

Bu çerçevede, engelsiz gündüzlü yaşam merkezlerinde otizmlilerin kısa süreli bakım ihtiyaçlarının karşılanacağı özel alanlar oluşturularak, ülke geneline yaygınlaştırılması planlanıyor.

Otizmli olan ve evde bakım hizmetinden yararlananlara bakım hizmeti verenler için de eğitim programları düzenlenmesi hedefleniyor.

Otizmli ailelerin ihtiyaç duyduğu sosyal hizmet ve yardım konularında bilgilendirilmelerine, yönlendirilmelerine ve danışmanlık hizmeti alabilmelerine yönelik yeni birimler oluşturulması amaçlanıyor.

Bakanlık, Otizm Eylem Planı kapsamında, ağır otizmlilerin akut dönemde ihtiyaç duydukları, multidisipliner bir ekip anlayışıyla müdahale yöntemlerinin uygulandığı "kritik müdahale merkezi" olarak isimlendirilebilecek bir yapının kurulması için de çalışmalar yürütecek.

Otizmlilere bakım verilecek ve ağır düzeyde otizmli bireylere müdahale edilecek "Otizmli Bireylere Yönelik Kritik Müdahale Merkezi" pilot uygulamalarla hayata geçirilecek.

 

AA


Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :

Etiketler :

Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)