adscode

LGS sonuçları öğrencilerin okul başarıları ile ne kadar ilişkili?

Merkezi Sınav Değerlendirme Raporuna göre sınav sonuçları öğrencilerin okul başarıları ile ilişkili.

LGS sonuçları öğrencilerin okul başarıları ile ne kadar ilişkili?
Sınavlar

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2020 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 20 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları "meb.gov.tr" adresinden açıklandı.

MEB, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da LGS sınav sonuçları ile aynı anda "Merkezi Sınav Değerlendirme Raporu"nu yayımladı.

Raporda incelenen diğer bir unsur da öğrencilerin sınavda gösterdikleri performansla okuldaki akademik performansları arasındaki ilişkiydi. Analizler, geçen yıl olduğu gibi 2020'de de merkezi sınav sonuçlarının öğrencilerin okul başarıları arasında güçlü bir ilişki olduğunu gösterdi. Bu sonuçlar, sınav performansı ile öğrencilerin okuldaki başarılarının aynı şekilde değiştiğini ve güçlü bir bağlantıya sahip olduğunu gösteriyor.


Sınav Performansı ile Okul Başarı Puanı Arasındaki İlişki


Okul başarı puanı, öğrencilerin 6., 7. ve 8. sınıftaki yılsonu başarı puanlarının ortalamasıdır ve öğrencilerin ortaokuldaki akademik performanslarının bir göstergesi olarak kullanılmaktadır. Öğrencilerin ortaokuldaki akademik performansları ile 2020 merkezi sınav puanları arasındaki ilişkiyi belirlemek için korelasyon analizi yapılmıştır. Okul başarı puanı ile merkezi sınav puanı arasındaki ilişkiyi gösteren saçılım diyagramı Grafik 11’de verilmiştir.

 


Grafik 11’de görüldüğü gibi, öğrencilerin 2020 yılında Merkezi Sınavda elde ettikleri merkezi sınav puanı ile okul başarı puanı arasında doğrusal bir ilişki bulunmaktadır. Normal dağılım varsayımının karşılanmaması nedeniyle Spearman Sıra Farkları Korelasyon Katsayısı kullanılarak yapılan incelemede puanlar arasında pozitif, istatistiksel açıdan anlamlı ve güçlü (ρ=0,834, p<0,05) bir ilişkinin bulunduğu belirlenmiştir. Bu sonuç, öğrencilerin 2020 Merkezi Sınavdaki merkezi sınav puanları ile okul başarı puanlarının benzer yönde değiştiğini ve birbirleriyle yüksek düzeyde ilişkili olduklarını göstermektedir
Öğrencilerin doğru cevap sayıları ve okul başarı puanları arasındaki ilişki alt testlere göre incelenmiş ve sonuçlar Tablo 7’de verilmiştir.

 


Tablo 7’de okul başarı puanları ile en yüksek ilişkiye sahip olan alt testin Türkçe (ρ=0,788, p<0,05), en düşük ilişkiye sahip olan alt testin ise Matematik olduğu (ρ=0,447, p<0,05) görülmektedir. Türkçe (ρ=788, p<0,05), T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük (ρ=0,703, p<0,05), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (ρ=0,718, p<0,05) ve Fen Bilimleri (ρ=0,769, p<0,05) alt testlerindeki doğru cevap sayıları ile okul başarı puanı arasında pozitif ve güçlü ilişkiler bulunmuştur. Matematik (ρ=0,447, p<0,05) ve Yabancı Dil (ρ=0,599, p<0,05) alt testlerindeki doğru cevap sayıları ile okul başarı puanı arasındaki ilişki ise pozitif ve orta düzeydedir.


Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :


Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)