adscode
adscode
adscode testttt
adscode oguzzz

Öğretmenlerin öğretim yılına hazırlık ödeneğinin arttırılması için kanun teklifi!

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, öğretmenlerin kitap, kırtasiye malzemesi gibi temel gereksinimlerini karşılamayı amaçlayan öğretim yılına hazırlık ödeneğinin arttırılması için kanun teklifi verdi.

Öğretmenlerin öğretim yılına hazırlık ödeneğinin arttırılması için kanun teklifi!
Eğitim
Güncelleme : 28-Sep-21 16:22

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

 

Devlet Memurları Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifim ve gerekçesi ekte sunulmuştur.

 

Gereğini saygılarımla arz ederim.

 

                                                                                            

                                                                                                             Levent GÖK

                                                                                                      Ankara Milletvekili

 

GENEL GEREKÇE

Öğretmenlerin kitap, kırtasiye malzemesi gibi temel gereksinimlerini karşılamayı amaçlayan öğretim yılına hazırlık ödeneği, Devlet Memurları Kanununun ek 32 nci maddesinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemeyle, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dâhil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup; fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dâhil) her öğretim yılında bir defaya mahsus olmak üzere ve öğretim yılının başladığı ay içinde Milli Eğitim Bakanı tarafından belirlenecek tarihte Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek miktarda, öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenmesi öngörülmüştür.

Öğretim yılına hazırlık ödeneğine hak kazanabilmenin başlıca koşulları; eğitim/öğretim hizmetleri sınıfına dâhil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olmak ve fiilen öğretmenlik yapmaktır. Ayrıca, ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları da öğretim yılına hazırlık ödeneğinden yararlanmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde genel idari hizmetler, sağlık hizmetleri, teknik hizmetler ve yardımcı hizmetler sınıflarında çalışanlar ise öğretim yılına hazırlık ödeneğinden yararlanamamaktadır. Bu durum çalışma barışına zarar vermektedir. 

Diğer yandan, öğretim yılına hazırlık ödeneği, her öğretim yılında bir defa olmak üzere ve öğretim yılının başladığı ayda ödenmektedir. Ancak, öğretim yılına hazırlık ödeneğinin öğretim yılının başladığı ay içinde olmak üzere ödeneceği tarihi belirleme yetkisi Milli Eğitim Bakanına, tutarını belirleme yetkisi ise Cumhurbaşkanına bırakılmıştır. Bu durum ödemenin ne zaman yapılacağı konusunda belirsizliklere neden olurken ödenek tutarının da zaman içinde yetersiz kalmasına yol açmıştır.

Kanun teklifi ile; öğretim yılına hazırlık ödeneğinin Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde fiilen görev yapan tüm çalışanlara, öğretim yılının başlamasından 15 gün önce ödenmesi sağlanarak hem çalışma barışının tesisi hem de ödenme tarihi konusundaki belirsizliğin ortadan kaldırılması hedeflenmiş ayrıca günümüzün geçim şartları dikkate alınarak ödenecek tutarın 2.000 TL’ye  yükseltilmesi ve enflasyon karşısında değer kaybının önüne geçilebilmesi için de bu tutarın her yıl TÜFE yıllık artış oranı ile güncellenmesi öngörülmüştür.

 

 

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- Madde ile, öğretim yılına hazırlık ödeneğinin öğretim yılının başlamasından 15 gün önce ödenmesi sağlanarak ödenme tarihi konusundaki belirsizliğin ortadan kaldırılmakta, ödenecek tutar ise günümüzün geçim şartları dikkate alınarak 2.000 TL’ye yükseltilmektedir. Ayrıca, enflasyon karşısında değer kaybetmesini önlemek için ödenek tutarının her yıl TÜFE yıllık artış oranı ile güncellenerek ödenmesi amaçlanmıştır.

MADDE 2- Yürürlük maddesidir.

MADDE 3- Yürütme maddesidir.

 

DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“EK MADDE 32- Mili Eğitim Bakanlığı kadrolarında fiilen çalışanlara her öğretim yılında bir defaya mahsus olmak üzere ve öğretim yılının başlamasından 15 gün önce, 2.000 TL tutarında öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenir. Bu tutar, Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı TÜFE değerindeki yıllık artış oranı dikkate alınmak suretiyle her yıl yeniden hesaplanır.

Bu ödenek damga vergisi hariç diğer vergi ve kesintilere tabi tutulmaz.”

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.


Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :

Etiketler :

Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)