adscode

Taşımalı Eğitim Meclis Gündeminde!

CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, kış aylarının gelmesiyle sorunları katlanan taşımalı eğitimde yaşanan sorunlarının çözülmesi amacıyla Meclis Araştırma Önergesi hazırladı.

Taşımalı Eğitim Meclis Gündeminde!
Eğitim
İşte Türkiye geneli ve Çanakkale ilinden çarpıcı rakamların da verildiği önerge:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Dünyanın gelişmiş ülkelerinde eğitime dair sistemlerin kısa sürelerde değişikliğe uğramadığı, iktidar değişikliğine göre biçim almadığı bilinmektedir. Başka bir ifadeyle milli eğitim, siyaset üstü olarak değerlendirilmekte ve eğitim politikalarına böyle yaklaşılmaktadır.

Ülkemizde ise milli eğitimin içinde olduğu durum, dünyanın gelişmiş ülkelerinde görülen örneklerden tam tersi niteliktedir. Sürekli değişen eğitim sistemleri, öğrencilerin tüm yaşamlarını sınavlara adamaları, yetersiz fiziki ve teknik koşullar, müfredatın iktidarın taleplerine uygun hale getirilmeye çalışılması, laik ve bilimsel değerlerden uzaklaşma, sadece öğrencilerin değil, onlarla bire bir ilgilenen öğretmenleri ve ebeveynleri de olumsuz etkilemektedir. Eğitim sisteminde yaşanan sorunlar, bunlarla da sınırlı değildir. En son yaşadığımız TEOG sınavının kaldırılması durumunun kaosa dönüşmesi, benzer durumların yıllardır gerek lisans gerekse diğer eğitim kurumlarının sınavları için yaşatılması, yurttaşlarımızın eğitim sistemine olan güvenini de derinden sarsmaktadır.

Eğitim sistemimizin en önemli sorunlarından ve kanayan yaralarından biri de taşımalı eğitimdir. Ülkemizde taşımalı eğitim, çok ciddi sayıda başvurulan bir yöntem haline gelmiştir. Okul kapatmak, açık varken ve yüzbinlerce öğretmen atama beklerken öğretmen atamamak, bunun yerine öğrencileri taşımak gerek kısa vadede gerekse uzun vadede büyük bir sorun olmaktadır. Okul çağındaki kişilerin yaşadığı yörede öğretmen, okul ya da öğrenci sayısı eksikliğinin bulunması, taşımalı eğitim yapılmasının en temel nedenleri olarak belirtilmektedir.

Taşımalı eğitim oldukça karmaşık bir düzenleme ağını gerektirmektedir. Bu nedenle her bir aşama çok sıkı denetime tabi olmalıdır ki iyi bir gelecek için eğitim amacıyla her koşula göğüs geren çocuklarımızın, anayasal hakkı ellerinden alınmasın ve bu uğurda büyük sorunlar yaşamasınlar.

Taşımalı eğitimde taşıma yapılacak güzergâhın düzgün tespit edilememesi, uzun mesafeli taşımalar yapılması, özellikle köy yollarının sorunlu olması, uygunsuz taşıma saatleri belirlenmesi, taşıma işini yapacak servis firmalarının denetlenmesinde kimi yerlerde hassas davranılmaması gibi etkenler taşımalı eğitimi sıkıntılı hale getirmektedir.

Taşımalı eğitimde öğrencilerin öğle yemeklerinin de Milli Eğitim Bakanlığı’nca karşılandığı, ihaleyle belirlenecek yemek firmalarının kimilerinin denetlenmesinde yaşanan sorunların öğrencilere olumsuz yansıdığı bilinmektedir. Kış ayları ise taşımalı eğitimde kâbus anlamına gelmektedir. Bütün sorunların katlanarak arttığı kış aylarında, özellikle yaz saati uygulamasından vazgeçilmesiyle birlikte öğrencilerin karanlıkta yollara düşmesi, velileri de endişelendirmektedir.

2016-2017 eğitim öğretim yılı öğrenci taşıma uygulaması kapsamında Türkiye genelinde; 348 bin 67’si ilköğretim, 221 bin 924’ü ortaöğretim ve 56 bin 946’sı özel eğitim olmak üzere toplam 626 bin 937 öğrenci bulunduğu belirtilmekle birlikte, kamuoyuna yansıyan bilgilerden ilgili rakamın 1 milyon 300 binin üzerinde olduğu anlaşılmaktadır. Aynı rakamlar Çanakkale ilimiz için ilköğretimde 6 bin 226, ortaöğretimde 4 bin 743 ve özel eğitimde 293 olmak üzere toplamda 11 bin 262’ye ulaşmaktadır. Ülke genelinde yaklaşık 18 milyon öğrenci olduğu hesaba katıldığı rakamlar çok büyük boyuttadır.

Taşımalı eğitimde yaşanan sorunların, öğrencilerin okuldan kopması anlamına geldiği de unutulmamalıdır. Yakın zamanda bu yüzden ülkemizdeki kimi köylerde çocukların eğitim öğretim yaşamına devam edemediği basın yayın organlarına yansımıştır. Çünkü; taşımalı eğitim ne kadar çok artıyorsa o kadar çok okul kapanıyor demektir. Taşımalı eğitimde yaşanan aksaklıkların çözülmesi, öğrencilerin uygun koşullar altında yerleşim yerine en yakın okuldan eğitim öğretim alması gibi durumların Hükümetler tarafından sağlanması anayasal bir haktır.

Bu bağlamda; taşımalı eğitim sisteminde yaşanan sorunların ayrıntılı olarak tespit edilmesi, bunların çözüm yollarının araştırılması ve bu esnada konunun uzmanlarının görüşlerine başvurulması, dünya örneklerinin incelenmesi amacıyla Anayasa’nın 98. ve T.B.M.M. İçtüzüğü’nün 104 ve 105. maddeleri uyarınca Meclis Araştırması açılmasını saygılarımızla arz ederiz.

Av. Muharrem ERKEK

Çanakkale Milletvekili

Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :

Etiketler :

Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)