adscode
adscode

Uğur Okulları Uzmanları YGS'yi Değerlendirdi

UĞUR OKULLARI AKADEMİK KURUL ÜYELERİ2016 YGS’Yİ DEĞERLENDİRDİ.

Uğur Okulları Uzmanları YGS'yi Değerlendirdi
Sınavlar
Üniversiteye girmek isteyen adaylar için sınavın ilk aşaması olan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)  bugün Türkiye genelinde gerçekleşti.

Tüm yurtta saat 10:00’da başlayan sınav tek oturumda 160 dakika sürdü. Sınava giren üniversite adaylarının güvenlik nedeniyle sınav esnasında saat, yüzük, kolye, küpe gibi metal aksesuar taşımasına izin verilmedi. Adaylara kalem, silgi, kalemtıraş, şeker ve peçete sınav salonlarında verildi ve her salonda en az 1 duvar saati bulunduruldu.
YGS, yurt genelinde 173 il/ilçe sınav merkezinde, yaklaşık 7 bin 300 binada, 117 bin salonda gerçekleşti. Sınava katılanların sayısı geçen yıla göre 131 bin 980 kişilik artış göstererek toplam 2 milyon 178 bin 563 oldu.

YGS’de ortak müfredata dayalı Türkçe, sosyal bilimler, temel matematik ve fen bilimleri testleri yer aldı. Adaylar, güncel öğretim programlarından da sorumlu tutuldu. Bu yıl YGS’de adaylara geçen yıl da olduğu gibi, 40 Türkçe, 15 tarih, 12 coğrafya, 8 felsefe, 5 din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından, 40 temel matematik, 14 fizik, 13 kimya ve 13 biyoloji sorusu yöneltildi.

İki aşamalı ve altı farklı oturumdan oluşan üniversite giriş sisteminin birinci aşaması olan YGS (Yükseköğretime Geçiş Sınavı) adayların temel becerilerini, yorumlama gücünü sorgulayan sınav özelliğini taşıyor.

YGS’ye giren adayların LYS’ye başvuruda bulunabilmeleri için taban baraj puanı ise 180. YGS puan türlerindeki puanlardan en az biri 180 ve daha fazla olan adaylar isterlerse LYS'lere başvurabilecek. LYS'lere başvurular, 1-14 Nisan 2016 tarihleri arasında yapılacak. 

Adaylar YGS’ de 150 baraj puanını geçtiklerinde ise iki yıllık ön lisans ve açık öğretim fakültelerini tercih edebilecekler. ÖSYM, YGS sonuçlarını 25 Mart’ta açıklayacağını duyurdu.
 
Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt:
 
“Sınav ÖSYM formatına uygun bir şekilde gerçekleşti. Genel olarak son 2 yıla göre daha kolaydı. Adaylardan alınan bilgilere göre Türkçe soruları önceki yıllara göre daha kısa, anlaşılır cümlelerden ve paragraflardan oluşturulmuştur. Sosyal bilgiler testinde tarih ve coğrafya soruları zorluk derecesi yüksek olmayan sorulardan oluşurken felsefe, din kültürü ve ahlak bilgisi soruları bilgiye dayalı kavramlar sorgulandığından öğrencilere zor gelmiştir. Fen bilimleri testinde kimya, biyoloji zorluk derecesi yüksek olmayan, fizik soruları kısmen daha zor olan sorulardan oluşturulmuştur. Matematik işlem soruları kolay ancak problem konusunda uzun metinlere dayalı, doğru okuma ve okuduğunu anlayarak matematik diline çevirme ve hatasız işlem yapma üzerine kurgulanmış sorulardan; geometri soruları da zorluk derecesi yüksek olmayan temel sorulardan oluşturulmuştur.

Yine adaylardan alınan bilgiler değerlendirildiğinde matematik testinde Fonksiyon konusunda 1, Türkçe testinde ise Dil Bilgisi konusunda 1 soru ile ilgili çelişkili yorumlar bulunmaktadır. ÖSYM tarafından sınav soruları açıklandığında Uğur Okulları Akademik Kurul Üyeleri tarafından tüm sorular incelenerek kamuoyuna gerekli açıklamalar yapılacaktır.

Haziran 2016’da yapılacak LYS oturumlarında sorular bilgi ve bilgiyi yorumlamaya dayalı olacağından öğrencilerimizin bundan sonraki zaman diliminde LYS konularının teorik ve temel bilgilerini öğrenip pekiştirerek çalışmalarını bilinçli bir şekilde sürdürmeleri gerekmektedir.” dedi.
 
Rehberlik Direktörü Nazik Kösegil “ÖSYS Mart ve Haziran aylarında yapılan iki aşamalı sınavdan oluşmaktadır. Öğrenciler bu iki aşamalı sınavın birinci aşaması olan YGS’de sınav kaygısını ve sınav anını deneyimlemiş oldular. Zorlu bir süreç olan sınav hazırlık sürecini puan katkısı daha az olan bir sınavla deneyimlemek öğrenciler için olumlu bir durumdur. Yerleştirme puanları sadece YGS’de yapılan netleri değil, LYS’leri de içerecek ve bu puan oluşumunda oran olarak bakıldığında LYS’lerin etkisi yüzde 60 ve üzerinde olacaktır. Öğrencilere tavsiyemiz devam eden bir sınav süreci içinde olduklarını unutmasınlar ve bugün yapılan sınavın olumsuz muhakemesini bir kenara bırakarak haziran ayında yapılacak LYS’lere yönelik çalışmalarına devam etsinler. Aileler ise bu süreçte öğrencinin en önemli psikolojik desteği yine ailesinden alacağını unutmamalı ve sınav sonucu ne olursa olsun öğrenciyi yargılamadan güven verici, cesaretlendirici ve motive edici ifade ve eylemlerde bulunmalıdır. '' şeklinde konuştu.
 
 
 YGS Soruları İncelendiğinde; 
 
Akademik Kurul Türkçe Üyesi Cevdet Eyüboğlu:2016 YGS Türkçe sorularının önceki yıllarda olduğu gibi Anlam Bilgisi ağırlıklı olduğu görülmektedir. Önceki yıllara oranla Dil Bilgisi sorularının sayısında artma olduğu söylenebilir. Özellikle son yıllarda pek sorulmayan Anlatım Bozukluğu konusunda 2 sorunun sorulması önceki yıla göre farklılığı ortaya koymaktadır. Ayrıca paragraf sorularının geçmiş yıllara göre kısa olması, kolay anlaşılır olması da soruların farklılığı olarak söylenebilir. Önceki yıllarda olduğu gibi aynı metne bağlı birden çok soru sorma anlayışı 2016’da da devam etmiştir.” dedi.
 
Akademik Kurul Kimya Üyesi Bedrettin Boyacıgil: “Öğrencilerimiz kimya sorularının beklenen konulardan yapılabilir düzeyde ve müfredata uygun olduğunu belirttiler. İyi bir eğitim alan, doğru yayınlarla disiplinli bir şekilde hazırlanan öğrencilerin bu sınavda çok başarılı olduklarına inanıyorum. Artık YGS bitti. Çok daha kapsamlı müfredata sahip olan LYS Kimya sınavı hazırlıklarına hiç vakit kaybetmeden, kaldığınız yerden devam etmenizi öneriyorum.” dedi.
 
Akademik Kurul Tarih Üyesi Ayşin Dağlı: “ 9, 10 ve 11. sınıfların müfredat konularını kapsayan bu sınavda öğrencilerin kavram bilgisini ve analiz gücünü birleştirerek öğrendiklerini yorumlamaları hedeflenmiştir. Konuların içeriğine hakim olan ve bu konular içerisindeki bilgileri neden-sonuç ilişkisine göre iyi yorumlayabilen adayların yapabileceği türde bir sınavdır.” dedi.
 
Akademik Kurul Felsefe Üyesi Gülay Ataç: “Öğrencilerden aldığımız geri bildirimlere göre sorular müfredata uygundur. Sorular, kavram bilgisi ve analiz gücünü ölçmeye yöneliktir. Planlı çalışan, felsefenin terimlerine hakim olan ve düzenli soru çözen öğrencinin verim alabileceği bir sınavdır. Çünkü felsefe sorularının yapısı bu yıl öğrenciden bilgi ve yorum gücünü eşit düzeyde istemektedir.” dedi.
 
Akademik Kurul Fizik Üyesi Ahmet Akça: Mart 2016 YGS’de Fizik sorularının geneli, işlem gerektirmeyen ama temel fizik bilgilerini sorgulayan, yorum ağırlıklı sorulardan oluşmuştur. Konu dağılımı beklendiği gibi ilköğretim fen bilgisi ve 9.Sınıf fizik müfredatından hazırlanmıştır. Sınavın geneli düşünüldüğünde fizik sorularının belirleyici bir bölüm olduğu düşünülebilir. Sınavın zorluk derecesinin yüksek olmadığı görülse de birkaç sorunun öğrenci açısından ayırt edici olduğu görülüyor. Çalışan öğrencinin emeğinin karşılığını alabileceği bir sınav olarak karşımızda duruyor. Öğrencilerimiz şunu bilmelidir ki bu uzun soluklu bir yarıştır. Enerjisini ve motivasyonunu kaybetmeyen çalışmaya devam eden öğrencilerimizin bu yarışta ipi göğüsleyeceğini düşünmekteyiz.” dedi.
 
Akademik Kurul Biyoloji Üyesi Asuman Kılıç Casim: “Öğrencilerimizden aldığımız bilgilere göre biyoloji testine ait soruların MEB kazanımlarına uygun, geçmiş yıllardaki soru kalıpları ile benzer ve müfredat ile uyumlu olduğunu görülmüştür. Soruların %55’inin 9. sınıf, %30’unun 11. sınıf, %15’inin 10. sınıf kapsamında olduğu belirlenmiştir. Öğrenciler bu sene tablo ve grafik yorumlama sorularının yanı sıra, bilgi içerikli sorularla da karşılaşmıştır. Konulara hakim olan ve bu süreçte doğru kaynaklar ile sınava hazırlanan öğrencilerin başarılı olacağını düşünüyoruz. Bundan sonraki süreçte öğrencilerimizin LYS’ye yoğunlaşmaları gerektiğini hatırlatarak çalışmalarını bu yönde sürdürmelerini tavsiye ediyoruz.” dedi.
 
Akademik Kurul Matematik Üyesi Nilda Kiraz: “2016 YGS’de sorulan sorular 9 ve 10. sınıf matematik müfredatını kapsamaktadır. MEB kazanımlarına uygundur. Matematik soruları öğrencinin okuduğunu anlayıp yorum yapabilme gücü ile dört işlem becerisini ölçmektedir. Problem konusuyla ilgili soru sayısında diğer yıllara göre artış olduğu gibi paragraf biçiminde hazırlanmış zorlayıcı sorular bulunmaktadır. Geometri soruları geçmiş yıllara göre daha kolay sorulardan oluşturulmuştur.” dedi.
 
Akademik Kurul Coğrafya Üyesi Davut Gürler: “ Öğrencilerimizden aldığımız izlenime göre coğrafya soruları önceki yıllarda olduğu gibi 9. Ve 10. Sınıf müfredatından olduğu, aynı zamanda müfredatlara eşit dağıtıldığı anlaşılmaktadır. Soruların bilgi birikimi gerektiren ancak zorluk düzeyi yüksek olmayan sorular olduğu anlaşılmaktadır. Geçen yılın sınavına göre coğrafya sorularında daha az harita kullanıldığı görülmektedir. Öğrencilerimize üniversite hazırlık sürecinde ilk aşamayı tamamladıklarını ve 2. aşama olan LYS için hazırlıklarına vakit kaybetmeden başlamalarını öneririm.” dedi.
 

Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :

Etiketler :

Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)