adscode
adscode

Yeni öğretim yılına yeni düzen

Birkaç aydır sözü edilen düzenlemeler nihayet resmiyete dönüştü ama hâlâ kafalarda soru işaretleri var.

Yeni öğretim yılına yeni  düzen
Milliyet Diyalog
Güncelleme : 10-Sep-23 10:44

Liselerde sınıf tekrarı, devamsızlık, açık öğretime geçiş ve okullarda cep telefonu kullanımına ilişkin düzenlemeler geldi. İlkokullarda ise sınavlar kaldırıldı.

İlkokul öğrencilerine gelişim düzeyleri, etkinliklere katılım gözlem formları, oyun temelli değerlendirmeler ve verilen görevleri yerine getirme performansına göre karne notu verilecek. Peki, bu düzenlemeler eğitime yeni bir çekidüzen getirecek mi, öğretmene saygı artacak ve öğretim kalitesi yükselecek mi?

Birkaç aydır sözü edilen düzenlemeler nihayet resmiyete dönüştü ama hâlâ kafalarda soru işaretleri var.

Örneğin bütünleme sınavları, tamamlama kursları, telafi eğitimi olacak mı? İsterseniz gelin önce alınan kararlara bir göz atalım sonra da parantez içerisinde minik birer değerlendirme yapalım:

Okulun önemi artacak

- Açık liselere geçişler zorlaştırıldı ve sadece istisnai durumda olan öğrencilerin açık liseye geçebilmesine karar verildi.

(Doğru ama çok geç alınmış bir karar olarak tarihe geçecek.)

- Devamsızlık ve başarısızlık nedeniyle sınıf tekrarı riski taşıyan öğrencilere yönelik çalışmaları gerçekleştirmek amacıyla ‘önleme, müdahale ve yönlendirme komisyonu’ kuruldu. (Okul idareleri zaten bunu yapıyordu, yeni komisyon umarız öğrenciyi ve ailesini sadece uyarmakla kalmaz, onları kazanmaya yönelik adımlar da atar.)

- Art arda iki gün özürsüz devamsızlık yapan öğrencinin durumu posta, e-posta veya diğer iletişim araçlarıyla velisine bildirilecek, veli okula davet edilerek öğrencinin durumu hakkında bilgilendirilecek ve varsa özür belgesini okul yönetimine teslim etmesi istenecek. (Devamsızlığı takipten çok, devamsızlığın nedenleri mercek altına almak ve onları ortadan kaldırmak birinci öncelik olmalı.)

- Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplam 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılacak ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilecek. (Hiçbir öğrencinin bu noktaya gelmemesi için cezalandırıcı değil, okula devamını özendirici projeler geliştirilmelidir.)

- Önleme, müdahale ve yönlendirme komisyonu, devamsızlık yapan ve sınıf tekrarı riski bulunan öğrenci velisini devamsızlığın 5’inci gününde okula davet edecek, devamsızlık nedenlerini ortadan kaldırıcı çalışmaları iş birliği içinde yapacak.

(Bu komisyonlarda kimlerin olacağı ve olaylara nasıl bakılması gerektiği konusunda de mutlaka bir düzenleme gidilmeli yoksa uygulama birliği zor sağlanır.)

- Özürsüz olarak yapılan her bir devamsızlık günü, haftalık ders çizelgesinde belirtilen sosyal sorumluluk çalışmaları için öngörülen süreye bir saat olarak ayrıca eklenecek. (Yeni yönetmelik konusunda öğretmenler, öğrenciler ve veliler okulların açıldığı ilk gün olabildiğince bilgilendirilmelerinde sonsuz yarar var.)

- Bakanlıkça mazereti uygun görülenler ile yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre örgün ortaöğretim kurumlarında okuma hakkını kaybeden öğrenciler gibi istisnalar dışında açık liseye nakil ve geçişler yapılamayacak.

(Zorunlu öğretim çağındaki öğrencilerin yeri okuldur ve bu konuda zorunlu haller dışında asla taviz verilmemelidir. Alınan bu kararın sıkı takibi yapılmalı ve arkasında durulmalıdır.)

Daha önce bir üst sınıfa geçişler için gerekli 50 ortalama, artık yeterli olmayacak. (Bu kararı alan da MEB’di, kaldıran da MEB. Gerekçeleri mutlaka paylaşılmalı.)

Borçlu geçme?

- Öğrencilerin sınıf geçmelerine yönelik, derslere ilişkin yeterlilik ve kazanımlara sahip olarak eğitim ve öğretim süreçlerini tamamlamalarını sağlamak amacıyla yılsonu başarı puanı 50 olmak kaydıyla en fazla 1 dersten başarısız dersi bulunanlar doğrudan bir üst sınıfa geçebilecek.

(Temel dersler de bu kapsama dahil mi? Örneğin Türkçe ve Matematik. Bu konuda en azından tamamlama kursları açılamaz mıydı?)

- Yeni ders ortalaması 50 olan öğrencilerden en fazla 3 dersten başarısız olanlar, sorumlu olarak bir üst sınıfa geçebilecek. Yönetmeliğe göre liselerde 4 ders ve üzeri zayıfı olan öğrenciler sınıf tekrarı yapacak.

(Tek ders mi, üç ders mi? Bu konuya biraz daha açıklık getirmekte sonsuz yarar var!)

- Bu uygulama, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılından itibaren kademeli olarak uygulanacak. Bu kapsamda bu yıl liseye başlayan 9’uncu sınıf öğrencilerine yeni yönetmelik hükümleri uygulanacak, diğer sınıflar için eski uygulama sürecek.

(Doğru olan bu ama büyük karışıklık yaratmaz mı? Keşke öğrencileri ve tüm sınıfları kapsayacak ortak bir karar alınabilseydi!)

- Mesleki eğitim merkezinde sınıf tekrarı ve öğrenim hakkına ilişkin düzenleme yapıldı ve mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin 11’inci sınıfta kalfalık belgesini almadan 12’nci sınıftaki ustalık eğitimine geçmemelerini temin etmek için düzenleme yapıldı.

(Yerinde bir karar, umarız uygulamada sorunlar yaşanmaz)

- Öğrencilerin, eğitim ortamlarında cep telefonlarını ve diğer bilişim araçlarını, yönetmelikte yer alan hükümler doğrultusunda kullanmalarına yönelik tedbirleri alınacak.

 


Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :


Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)