adscode

Zenginleştikçe Matematiği Öğrendik

​15 yaşındaki öğrencilerin matematik bilgisini ölçen uluslararası PISA test sonuçlarında Türkiye son 9 yılda en hızlı yükselen ikinci ülke oldu. Matematik bilgisindeki bu yükselişin artan milli gelirden…

Zenginleştikçe Matematiği Öğrendik
Eğitim
Türkiye'deki milli gelir artışı öğrencilerin matematik bilgisine de olumlu yansıdı. Ortaöğretim kurumlarındaki öğrencilerin matematik, okuma, fen bilimleri ve problem çözme alanlarında temel bilgi ve becerilere hangi ölçüde sahip olduklarını değerlendiren Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) test sonuçlarına göre, önemli bir iyileşme gözlemlendi. 2003'te 423 olan ortalama PISA matematik puanı, 2012'de 448'e yükseldi. Bu grafik 67 ülkenin katıldığı PISA uygulamasında Brezilya'dan sonraki en yüksek artış oldu.

KAYNAKLARI DAHA FAZLA

Konuyla ilgili kapsamlı bir araştırma yapan Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırma Merkezi'nin (BETAM) yayınladığı rapora göre, test puanlarındaki artış, 'gelir etkisinin' bir yansıması olarak değerlendirildi. Artan aile geliriyle birlikte öğrenciler, bilgisayar, internet erişimi ve ansiklopedi gibi evde öğrenmelerine destek olan daha fazla eğitim kaynağına sahip oluyorlar. 2003'te 13 bin 217 dolar olan kişi başına düşen gelir 2012'de satın alma gücü paritesiyle 18 bin 167 dolara yükseldi. BETAM'dan Mine Durmaz ve Prof. Dr. Francisco L. Rivera'nın yayımladığı rapora göre, ailelerin zenginleşmesi test puanlarının yükselişindeki en önemli faktör. Şöyle ki, PISA verilerine göre bilgisayarı ve internet erişimi olan Türk öğrencilerin matematik puanları olmayanlara göre daha yüksek. 2012'de evde bilgisayarı olan öğrencilerin ortalama PISA matematik puanı 466 iken, bilgisayarı olmayanın puanı 414'tü.

ARTAN GELİR BAŞARIYA YANSIDI

Türkiye'deki ailelerin ortalama gelir seviyesi arttıkça, bilgisayar sahibi olanların sayıları da yükseldi. 2003'te PISA anketine katılan öğrencilerin yüzde 23.2'sinin bilgisayarı varken, bu oran 2012'de 66.7'ye yükseldi. Aynı etki internete erişime de yansıdı. İnterneti olanların oranı 2003'te yüzde 14.4 iken, 2012'de yüzde 56.1'e çıktı. 2012 PISA'da ise evde internet erişimi olan öğrencilerin matematik puanı 468 iken, erişimi olmayanın puanı 425'ti.

VARLIK ARTTIKÇA PUAN YÜKSELİYOR

Raporda, artan sosyoekonomik olanaklarla test puanları arasındaki ilişkiyi ölçmek için, diğer PISA anket soruları da kullanılarak 'hanehalkı servet endeksi' oluşturuldu. Öğrencilerin evde dersleri ve ödevleri için kullanabilecekleri bir bilgisayar, internet erişimi, çalışma masası, kendisine ait bir oda, yardımcı kitaplar, sözlük olanaklarının tümünün var olduğu durumlara 10, bunların hiçbirine sahip olamayanlara da 0 değeri verildi. Aynı dönemde kişi başına düşen gelirdeki artışa paralel, bu endeks 2003'te 5.43 olan ortalama değeri, yüzde 30 yükselerek 2013'te 7.06'ya çıktı. 2012'de endeks değeri 0 ve 5 arasında olan ailelerin çocuklarının ortalama PISA matematik puanı 409 iken, değeri 10 olan ve bahsedilen kaynaklara sahip çocukların ortalama matematik puanı ise 503 olarak açıklandı.

Sabah

Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :

Etiketler :

Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)