adscode

ÖZEL ÇEŞİTLİ KURSLAR VE KURUMLARIN PROGRAM SIKINTILARI

Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 46. Maddesinin 2. Fıkrasında yapılan düzenleme

mcanga25@gmail.com
(RG-20/6/2017- 30102) ile;  “Çeşitli kurslar, hizmet içi eğitim merkezleri, uzaktan öğretim kursları, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları ile özel motorlu taşıt sürücüleri kursları için geliştirilen ve Bakanlığımızca onaylanan programlar onay tarihinden itibaren yedi yıl geçerlidir.

Söz konusu programlar onay tarihinden itibaren, programı hazırlayan, uygulayan kurumlar veya sivil toplum kuruluşları tarafından altıncı yılın sonunda ve en geç bir yıl içinde değerlendirilerek geliştirilir ve tekrar onaya sunulur.

Yenilenmeyen programlar iptal edilir. İptal edilen programları uygulayan kurumlarda başka programlar bulunmaması hâlinde ilgili kurum, 13 üncü madde hükümleri doğrultusunda en geç iki ay içerisinde program ilavesi yapar.

İki ay içerisinde program ilavesi yapmayan kurumun, kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilir.”,
hükmü bulunmaktadır.

Bu hüküm çerçevesinde şu an MEB Özel Öğretim Kurumlarına bağlı olarak faaliyet gösteren “Çeşitli kurslar” da TTKB 16.01.2013 tarih ve 5 No’lu kararı ile izin verilen İngilizce  Dil Öğretimi Programı dışında geçerliliği kalan program kalmamıştır.

Bu program; A 1, A 2; B 1, B 2; C 1, C 2) diye altı seviyeden oluşuyor. Her program için haftada 3 gün x 4 saat =12 saat, toplam 12 hafta x12 saat =144 saatlik bir seviye öngörülmüş. Öğrenci seviyesi ve çalışma yoğunluğuna göre beş seviye daha belirlenmiş. Bunlar; değişik hafta ve değişik ders saatleri ile 120 saatlik, 144 saatlik, 140 saatlik ve 150 saatlik  seviyeleri var.

Bakanlıkça ya da illerce izin verilirken bu ayrıntılar sisteme işlemediği ya da memurlar tarafından savsaklandığı için genelde bu programda belirlenen ve onaylanan sürelere uygun 12x12=144 saatlik program gibi bazı seviyelerine sistem izin vermiyor. 

Bu ve bunun gibi sistemden, memurlardan, şeflerden ve diğer yöneticilerin yanlış uygulama ve yorumlarından kaynaklanan bu durumun Bakanlık Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünce düzeltilerek oluşan mağduriyetlerin giderilmesi gerekmektedir.

Ayrıca; MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün girişimi ile her kurs ve program için yeni programlar hazırlanıp TTKB'nın onayından sonra sisteme aktarmasının, böylece ÖÖKK'daki ve diğer mevzuattaki 7 (Yedi) yılını dolduran programları yenilemeleri hükmünün de yerine getirilerek kurslara ve kursiyerlere yararlı olacağını düşünüyorum.
Bu konunun Bakanlığımızı ve dolayısı ile Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünü ilgilendirdiği bir gerçektir. Bu düşünce ile  bu açıklamaları yaparak özel çeşitli kursların ve diğer özel kurumların mağduriyetlerinin giderilmesi gerektiğini hatırlatmak istiyorum.
 
                                                                                       Metin ÇANGA
                                                                                  Emekli Maarif Müfettişi

Emoji ile tepki ver!

Bu Yazıyı Paylaş :

    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)