adscode
adscode
adscode testttt
adscode oguzzz

İLGİLİLERE DUYURULUR

Bir şirket bir ilin bir ilçesinde özel bir kursu noter kanalı ile devir almış.

mcanga25@gmail.com
Devir için resmi yollan Milli Eğitim Müdürlüğüne başvurmuş. Dosya Ankara’ya gönderilmiş. Ancak devir dosyası devir işlemindeki "vadesi gelmemiş olanlarda dahil olmak üzere kurumun tüm borçlarının devir alan şirkete ait olacaktır" ibaresi yerine "devir alınan kurumun tüm borçları devir alan şirkete ait olacaktır" ibaresi ile devir sözleşmesi yapıldığından dosya MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünce iade edildi.
Devir alan şirket devir eden şirkete bu eksiği gidermek için noterde yeni bir sözleşme yapmak istediklerini belirttiklerinde devir şirket yüklü miktarda bir ek para verirseniz yeni bir devir sözleşmesi yaparız demişler.
Bunun üzerine devir alan şirket notere giderek devir alınan kurumun vadesi gelmemiş olanlarda dahil olmak üzere kurumun tüm borçlarının devir alan kendi şirketlerine ait olacağını içeren ek bir sözleşme yaparak dosyayı yeniden Milli Eğitim Müdürlüğüne sunmuşlar. Ancak bu kez de başka bir gerekçe sunmadan Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 14. Maddesine göre dosya tekrar iade edilmiş ve devir işlemi yapılamamış.
Bu durum devam ederken devir işlemi Bakanlıkça onaylanmadan kurumun faaliyet gösterdiği İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü devir alan kurum kaçak faaliyet yapıyor diye inceleme-soruşturma yaparak kuruma kapatma cezası vermiş.
 Devir alan şirket başlarından geçen olayı anlatıp kaçak olmadıklarını, faaliyetlerine devir aldıkları kurum adı ile devam ettiklerini, bunun yasal olduğunu anlatmasına karşın İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün talebi doğrultusunda İl Milli Eğitim Bakanlığı kapatma kararını uygulamış. Bu durum üzerine devir alan şirket İzmir 5. İdare Mahkemesine başvurarak yürütmeyi durdurma kararı almış.
Daha sonra avukatları vasıtası ile yaptıkları görüşmeler sonucunda uygun görülmeyen kurucu temsilcisi değişikliği yaparak şirketlerinde yeni bir yapılanmaya gitmiş, Bakanlıkça daha önce başka şubeleri için uygun görülen yeni bir kurucu temsilcisi seçerek söz konusu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü başvurmuş.
Bu talepleri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kabul edilmeyerek evraklar alınmamış ve işleme konulmamış. Kurum yetkililerine “sizin devir aldığınız kurumun eski kurucu temsilcisinin bu başvuruyu yapması gerektiğini, kendilerine kapatma cezası verdiklerini, mahkemenin yürütmeyi durdurma kararının öğrencilerin mağduriyetini önlemek için verdiğini” belirterek mevzuata,  yargı kararlarına ve Yönetmeliğin özüne aykırı hareket etmiştir.
Bu konuda kararı o ilçenin müdürü değil bu izni verme yetkisindeki birimler olması gerekirken, MEB’de sık sık karşılaşılan bu gibi konulara ilçe, il ve Bakanlıktaki yetkililerin müdahale ederek mevzuat, yargı ve içtihat kararları dikkate alınarak kurumların mağduriyetini önlemesi gerekmektedir.


Metin ÇANGA

Emoji ile tepki ver!

Bu Yazıyı Paylaş :

    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)