adscode

Öğrencileri Mağdur Edecek Uygulama

Liselerde başarısız dersi bulunan öğrencilerin dönem sonu ortak sınavlara girme zorunluluğu…

byomerorhan@gmail.com
07 Eylül 2013 tarih ve 28758 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nde bazı değişiklikler yapılmıştır.

Buna göre başarısız dersi bulunanlar için dönem sonunda, her dersten sınav yapılması gerekmektedir.

Aslına bakacak olursanız son sınavların hemen ardından ve belki de son hafta içerisinde “ortak sınav” yapılması (eski tabiri ile kurtarma sınavı) beraberinde bazı çelişki ve sorunları da getirecek gibi görünüyor.

Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi

MADDE 47-
(3) Yazılı sınavlar ve diğer değerlendirmeler sonunda başarısız dersi bulunan öğrenciler için her bir dersten dönem sonunda ayrıca ortak bir sınav daha yapılır. Bu sınava isteyen başarılı öğrenciler de girer ve sınavdan alınan puan diğer puanlarla birlikte dönem puanının hesaplanmasında aritmetik ortalamaya dâhil edilir.
Yukarıda yönetmelik maddesinde açıkça ifade edilen bu sınavlara, herhangi bir dersten 50 puanın altında ders ortalaması olanlar girmek zorundadır. Yani dönem içerisinde, bir iki konudan yazılı sınav olan ve performans puanları ile ancak 49 puan alabilen bir öğrencinin bile daha kapsamlı olması gereken bir sınava girerek –ki çalışmak için yeterli sürenin olmadığı da unutulmamalıdır– “puan ortalamasını 50 ve üzerine” çıkartacak bir puan alması çok gerçekçi değildir.
Üstelik ortak sınava (kurtarma sınavına) girerek ortalamasını düşürme riski de göz önüne alındığında, öğrencilerin bu sınava/sınavlara girmeleri zorunlu tutulmamalıdır.

Doğrudan sınıf geçme
MADDE 57- (1) Ders yılı sonunda;
a) Tüm derslerden başarılı olan,
b) Başarısız dersi/dersleri olanlardan, yıl sonu başarı puanı en az 50 olan
öğrenciler doğrudan sınıf geçer.
57. madde b) bendinde belirtilen başarısız ders/dersleri olanlardan, yıl sonu başarı puanı 50 olan öğrencilerin sınıflarını geçiyor olması ile ders başarısızlığı olanların sınava girme zorunlulukları çelişki yaratmaktadır.

Konunun en kısa zamanda değerlendirilerek öğrencileri mağdur edecek uygulamanın düzeltilmesinde yarar vardır.

Ömer Orhan

Emoji ile tepki ver!

Bu Yazıyı Paylaş :

    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)