adscode
adscode

EĞİTİMİMİZDE NASIL BİR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME OLMALIDIR?

Ölçme Değerlendirme Ülkemizde Eleme Amaçlı Kullanılmaktadır

www.sahinaybek.com.tr
Bir eğitim sisteminin en önemli aşamalarından biri verilen eğitimin nitelik, verimlilik ve etkililik bazında ölçülmesi ve değerlendirilmesidir. Yani ürün ve çıktıların ölçülüp değerlendirilmesi gerekmektedir. Ama maalesef ülkemizde ölçme değerlendirme genelde eleme yapmak için kullanılmaktadır. Oysaki ölçme değerlendirme bir gelişim aracıdır. Ancak ölçme ve değerlendirme aracılığıyla mevcut eğitim sisteminin veya öğrencinin nerede olduğu tespit edilip, ileriye yönelik adımlar atılabilir. İzleme, gelişme ve sürdürülebilirlik böyle yakalanabilir.

     Ölçme Değerlendirmenin Amacı Eğitimin Nitelikli, Sürdürülebilir Olmasını Sağlamak Olmalıdır

Eğitim öğretim niteliğini sağlamada en önemli aşamalardan biri ölçme ve değerlendirme işlemleridir. Ölçme ve değerlendirmenin temel amacı eğitimin nitelikli ve sürdürülebilir olmasını sağlamak olmalıdır. Ülkemizdeki ölçme değerlendirme tartışmaları kamuoyunda genelde merkezi sınavlar üzerinden yapılmaktadır. Yukarıda da söz ettiğimiz üzere bizim merkezi sınavlarımız eleme ve sıralama odaklıdır. Bu sınavların bu kadar çok tartışılmasının ana nedeni ise öğrencilerin bütün geleceğinin çoktan seçmeli testlerden oluşan bu sınavlara bağlı olmasıdır. Ülkemizde maalesef temel eğitimden orta öğretime geçişte, orta öğretimden yükseköğretime geçişte bu sınavlarla olmaktadır ve öğrenci bütüncül olarak ele alınmadan kademeler arası geçiş olmaktadır. Maalesef öğrencilerimizi gelişim süreçleri ve akademik gelişimleri açısından sağlıklı değerlendiremiyoruz ve bu sistemle öğrencilerimizin bireyselliklerini ölçüp yeteneklerini ön plana çıkaramıyoruz.

                                 Nasıl Bir Ölçme ve Değerlendirme Olmalı?

Ölçme değerlendirmenin temel amacı geliştirme odaklı olmalıdır. Yani ölçme değerlendirme sonucunda elde edilen verilerle eğitim sisteminin ve öğrencinin güçlü ve zayıf noktaları belirlenerek; bu noktalarda gerekli önlemler alınarak destek verilmelidir. Tüm bunlar öğrenci, öğretmen, eğitim lideri, okul ve eğitim sistemi birbiriyle ilişkili olduğundan hareketle bir bütünlük içinde ele alınmalıdır. Öğrenci ölçme değerlendirmesinde öğrencilerin akademik becerilerinin gelişimini belirleyip ona göre müdahale etmeyi ve öğrencilerimizin yeteneklerini ve bireysel gelişimlerini tanılayıp izlemeyi amaçlamalıyız. Tüm bu ölçme ve değerlendirmeler dijital öğrenci portfolyosuna işlenmelidir. Öğrencinin anaokuluna başladığı an itibariyle tüm bu ölçme ve değerlendirme bilgileri kayıt altına alınmalıdır. Öğrencinin güçlü yönleri, gelişim alanları, yetenekleri, bireysel özellikleri; kısacası süreç içerisindeki her şey kayıt altına alınmalıdır.

Böylelikle bu bilgi havuzu öğrencinin gittiği tüm kurumlarda görülerek buna göre kararlar alınır. Öğrencinin gelişim süreçleri öğrenci özelliklerinin kayıt altına alınacağı bu sistem sayesinde rahatlıkla görülebilir. Burada öğrenci tüm özellikleriyle bilişsel, sosyal ve fiziksel beceriler bakımından değerlendirilmelidir. Bu veriler öğrenci için hazırlanacak eğitim ve izleme süreçleri için kullanılmalıdır. Böylelikle öğrencinin eğitim başarısı, okul seçimi ve kariyer planlama gibi konular daha rahatlıkla çözülebilir.

Eğitim sistemimizin, eğitim liderlerimizin, öğretmenlerimizin ve özelde de öğrencilerimizin belirlenen hedeflere ulaşma düzeylerini belirleyebilmek adına ürün ve çıktıların değerlendirilmesi çok önemlidir. Öğrenme sürecinde veya sonunda öğrencinin gerek gelişimsel gerekse de akademik başarı düzeyini belirlemek ve istenilen oranda olup olmadığını görmek büyük öneme sahiptir. Öğretmenlerimiz; ölçme ve değerlendirmeyle ilgili yenilikleri takip etmeli, araştırmalar yapmalı, tecrübeli öğretmenlerden yararlanmalı, bu konuda bilgilenmek adına hizmet içi seminerlere ve sempozyumlara katılmalıdır. Okul yöneticileri, öğretmenlerin ölçme ve değerlendirmede kullanacakları araç ve gereçlerin temininde öğretmenlere yardımcı olmalıdırlar. Yine okul müdürleri ölçme ve değerlendirmede öğretmenlere rehberlik edebilecek uzmanları okula getirebilirler ve okullarında ölçme ve değerlendirme birimleri oluşturabilirler. MEB ise ölçme ve değerlendirme konusunda daha fazla hizmet içi seminerler verdirebilir. Eğitim sisteminin kalitesini arttırmak için ölçme ve değerlendirmeye gereken önem verilmek zorundadır. Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin…


Emoji ile tepki ver!

Bu Yazıyı Paylaş :

Etiketler :
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)