adscode

CUMHURBAŞKANI İLE TÜRKİYE’NİN EĞİTİMİNİ KONUŞMAYI ÇOK İSTİYORUM

Cumhurbaşkanı Yoksulların Eğitim Hakkına Sahip mi Çıkıyor?

www.sahinaybek.com.tr

Daha önceden Cumhurbaşkanının eğitim görüşleriyle ilgili; Cumhurbaşkanının Eğitim Manifestosundan okumaya, fendar ve kitap okuyan nesiller istemesine, İbn Haldun’la ilgili görüşlerine, beyin göçünden yardımcı doçentliğe pek çok yazı kaleme aldım. Cumhurbaşkanının son süreçteki TEOG ve üniversite sınavlarıyla ilgili açıklamalarından sonra, Cumhurbaşkanı ve eğitim konusu gündeme oturdu. En son akademik yıl açılış konuşmasından sonra bu tartışmalar tavan yaptı. Bu açılış konuşmasındaki konuların hepsini tek tek ele alacağız. Ama ben gerçekten Cumhurbaşkanı ile Türkiye’nin eğitimini konuşmayı çok istiyorum. Ülkenin başındaki kişinin eğitime bakışını çok merak ediyorum. Ayrıca; Sayın Cumhurbaşkanı hep eğitimde istenilen noktaya gelinemediğini söylüyor. Bunu hangi verilerle, hangi hedeflere ulaşılamadığını düşünerek söylüyor. Cumhurbaşkanının bu söylediklerini anlayıp daha iyi bir Türkiye için derhal bir eğitim seferberliği başlatmamız gerekiyor, liyakati, aklı ve bilimi merkeze alarak. Cumhurbaşkanın eğitimde istenilen noktaya niye gelinemediği konusunu ayrı bir yazı olarak ele alacağız. Şimdi, akademik yıl açılış konuşmasını ele almaya çalışalım.

Cumhurbaşkanı Öz Eleştiri Yapmıştır

Cumhurbaşkanı bizzat kendisi öz eleştiri yaptığını söyleyerek, eğitim ve kültür alanlarında başarılı olunamadığını ifade etmiştir. Bu, önemli bir adımdır. Bu vesileyle daha iyi bir eğitim sistemine ulaşabilmek için tüm eğitim konuları bütün boyutlarıyla ele alınıp tartışılmalıdır. Bu öz eleştiri daha iyi bir eğitim sisteminin oluşturulmasının fitilini ateşlemelidir. Cumhurbaşkanının ele almış olduğu tüm konuları detaylı yazılar şeklinde ele alacağımı belirteyim. Eğitimde başarılı olunamadığından, öğretmen kalitemizin yükseltilmesi gerektiğine, idealist öğretmenler konusunda son günlerde kendilerine çok fazla şikâyet gittiğine, ülkemizin 2053 ve 2071 vizyonlarının ancak eğitimle yakalanabileceğine, kaliteli insan kaynağının ancak eğitim ve öğretimle yakalanabileceğine, Cumhurbaşkanı pek çok konu üzerinde durmuştur.

Ne Yapıp Edip Eğitim Öğretim Meselesini Çözmek Zorundayız

Cumhurbaşkanı, ne yapıp edip eğitim öğretim meselesinin çözülmesi gerektiğini söylemiştir. Eğitim öğretimin nesillerin mimarı olduğuna, üniversitelerin bilim üretmeye hız verip ülkemizin kalkınmasına daha fazla katkı sağlamaları gerektiğine, en iyi okulun evladımızın evine en yakın okul olduğuna, hocalarımızın varlık nedenimiz olduğuna, bizim onların eseri olduğumuza, araştırma üniversitelerine varıncaya dek pek çok konunun altını çizmiştir Cumhurbaşkanı.

Tüm bu konuşmalardan Cumhurbaşkanının eğitim öğretime çok önem verdiğini anlıyoruz. Artarda yazacağımız yazılarda Cumhurbaşkanının değindiği bu sorunları ve çözüm önerilerini kapsamlı bir şekilde ele almaya çalışacağız.Bu çabaların hepsinin, eğitim öğretimi daha ileriye taşıması ve yoksulların eğitim hakkına daha fazla sahip çıkması gerekiyor. Tüm bu nedenlerle ve ülkenin başındaki kişinin eğitime bakışını çok merak ettiğimdenCumhurbaşkanıyla Türkiye’nin eğitimini konuşmayı çok istiyorum. Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin…


Emoji ile tepki ver!

Bu Yazıyı Paylaş :

    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)