Şahin Aybek

Şahin Aybek Biyografi

CUMHURBAŞKANI İLE TÜRKİYE’NİN EĞİTİMİNİ KONUŞMAYI ÇOK İSTİYORUM

29.09.2017 11:21 | Son Güncelleme: 29.09.2017 11:21

Cumhurbaşkanı Yoksulların Eğitim Hakkına Sahip mi Çıkıyor?

Daha önceden Cumhurbaşkanının eğitim görüşleriyle ilgili; Cumhurbaşkanının Eğitim Manifestosundan okumaya, fendar ve kitap okuyan nesiller istemesine, İbn Haldun’la ilgili görüşlerine, beyin göçünden yardımcı doçentliğe pek çok yazı kaleme aldım. Cumhurbaşkanının son süreçteki TEOG ve üniversite sınavlarıyla ilgili açıklamalarından sonra, Cumhurbaşkanı ve eğitim konusu gündeme oturdu. En son akademik yıl açılış konuşmasından sonra bu tartışmalar tavan yaptı. Bu açılış konuşmasındaki konuların hepsini tek tek ele alacağız. Ama ben gerçekten Cumhurbaşkanı ile Türkiye’nin eğitimini konuşmayı çok istiyorum. Ülkenin başındaki kişinin eğitime bakışını çok merak ediyorum. Ayrıca; Sayın Cumhurbaşkanı hep eğitimde istenilen noktaya gelinemediğini söylüyor. Bunu hangi verilerle, hangi hedeflere ulaşılamadığını düşünerek söylüyor. Cumhurbaşkanının bu söylediklerini anlayıp daha iyi bir Türkiye için derhal bir eğitim seferberliği başlatmamız gerekiyor, liyakati, aklı ve bilimi merkeze alarak. Cumhurbaşkanın eğitimde istenilen noktaya niye gelinemediği konusunu ayrı bir yazı olarak ele alacağız. Şimdi, akademik yıl açılış konuşmasını ele almaya çalışalım.

Cumhurbaşkanı Öz Eleştiri Yapmıştır

Cumhurbaşkanı bizzat kendisi öz eleştiri yaptığını söyleyerek, eğitim ve kültür alanlarında başarılı olunamadığını ifade etmiştir. Bu, önemli bir adımdır. Bu vesileyle daha iyi bir eğitim sistemine ulaşabilmek için tüm eğitim konuları bütün boyutlarıyla ele alınıp tartışılmalıdır. Bu öz eleştiri daha iyi bir eğitim sisteminin oluşturulmasının fitilini ateşlemelidir. Cumhurbaşkanının ele almış olduğu tüm konuları detaylı yazılar şeklinde ele alacağımı belirteyim. Eğitimde başarılı olunamadığından, öğretmen kalitemizin yükseltilmesi gerektiğine, idealist öğretmenler konusunda son günlerde kendilerine çok fazla şikâyet gittiğine, ülkemizin 2053 ve 2071 vizyonlarının ancak eğitimle yakalanabileceğine, kaliteli insan kaynağının ancak eğitim ve öğretimle yakalanabileceğine, Cumhurbaşkanı pek çok konu üzerinde durmuştur.

Ne Yapıp Edip Eğitim Öğretim Meselesini Çözmek Zorundayız

Cumhurbaşkanı, ne yapıp edip eğitim öğretim meselesinin çözülmesi gerektiğini söylemiştir. Eğitim öğretimin nesillerin mimarı olduğuna, üniversitelerin bilim üretmeye hız verip ülkemizin kalkınmasına daha fazla katkı sağlamaları gerektiğine, en iyi okulun evladımızın evine en yakın okul olduğuna, hocalarımızın varlık nedenimiz olduğuna, bizim onların eseri olduğumuza, araştırma üniversitelerine varıncaya dek pek çok konunun altını çizmiştir Cumhurbaşkanı.

Tüm bu konuşmalardan Cumhurbaşkanının eğitim öğretime çok önem verdiğini anlıyoruz. Artarda yazacağımız yazılarda Cumhurbaşkanının değindiği bu sorunları ve çözüm önerilerini kapsamlı bir şekilde ele almaya çalışacağız.Bu çabaların hepsinin, eğitim öğretimi daha ileriye taşıması ve yoksulların eğitim hakkına daha fazla sahip çıkması gerekiyor. Tüm bu nedenlerle ve ülkenin başındaki kişinin eğitime bakışını çok merak ettiğimdenCumhurbaşkanıyla Türkiye’nin eğitimini konuşmayı çok istiyorum. Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin…

Yorum Yazın

Şahin Aybek Diğer Yazıları

TÜRKİYE’DEKİ EĞİTİMİN PATRONU SPİRİTÜALİST EĞİTİM FELSEFECİSİ GAZALİ Mİ? 18 Kasım 2017 - 12:38
BU İŞ BU KADAR KOLAYSA; PISA DİREKTÖRÜ HAY HAY BUYURSUN GELSİN, HAY HAY TÜRKİYE’YE MİLLİ EĞİTİM BAKANI OLSUN 15 Kasım 2017 - 14:57
YUSUF TEKİN’İN AÇIKLADIĞI ALGORİTMİK HAREZMÎ EĞİTİM MODELİ ÜZERİNE PRAGMATİK DEWEYCİ VE EGZİSTANSİYALİST BUBERCİ METAFOR VE ÖĞELER AÇISINDAN BİR İNCELEME DENEMESİ 14 Kasım 2017 - 10:38
REALİST EĞİTİM FELSEFECİSİ ARİSTOTELES’İN LİBERAL EĞİTİM FELSEFESİ ÖZGÜR ÖĞRENCİLER YETİŞTİRMEMİZE NASIL YARDIMCI OLABİLİR? 13 Kasım 2017 - 14:38
İDEALİST EĞİTİM FELSEFESİ VE PLATON EĞİTİMİMİZE ETKİ ETMİŞ MİDİR? 10 Kasım 2017 - 15:31
BİR EĞİTİMCİ OLARAK ÖLÜMSÜZ ATATÜRK 10 Kasım 2017 - 10:12
SİYASİ PARTİLER EĞİTİM KONUSUNDA MEB’İ ELEŞTİRDİKLERİ KADAR KENDİLERİNİ DE ELEŞTİRMELİDİRLER 09 Kasım 2017 - 15:06
KLASİK EĞİTİM FELSEFELERİNİN EĞİTİMİMİZE NE GİBİ KATKILARI OLUR? 07 Kasım 2017 - 14:52
MEB, ÜLKEMİZİN SOSYAL İDEALLERİNE EĞİTİM FELSEFEMİZİN POLİTİK BOYUTUYLA ULAŞABİLİR 06 Kasım 2017 - 17:31
EĞİTİM FELSEFEMİZİN ETİK BOYUTUNU ORTAYA KOYARAK İDEOLOJİLERDEN VE AŞILAMALARDAN KURTULABİLİRİZ 02 Kasım 2017 - 12:54
TÜRKİYE’NİN EĞİTİM FELSEFESİNİN EPİSTEMOLOJİSİ OLMAZSA ÖĞRENMENİN DOĞASI ÜZERİNE YOĞUNLAŞILAMAZ 01 Kasım 2017 - 11:39
RUHUMUN VE AKLIMIN BABALARINDAN BİR SİYASET İDEASI OLARAK EĞİTİMCİ DENİZ BAYKAL: Eğitim Demek Öğretmen Demektir 31 Ekim 2017 - 13:21
SOSYOLOJİK BİR ASANSÖR OLARAK KIYI KAPTANININ OĞLUNU DEVLETİN BAŞINA TAŞIYAN DEMOKRATİK CUMHURİYET VE EĞİTİMİ 31 Ekim 2017 - 11:31
MEB EĞİTİM FELSEFEMİZİN ONTOLOJİK BOYUTLARINI ORTAYA KOYMADAN EĞİTİM SORUNLARIMIZI ÇÖZEMEZ 26 Ekim 2017 - 12:20
MEB EĞİTİMİMİZİ NİYE GÜÇLÜ BİR EĞİTİM FELSEFESİNE DAYANDIRMAK ZORUNDADIR? 24 Ekim 2017 - 13:23
SİYASİLERİN POPÜLER SÖYLEMLERİ EĞİTİMİMİZE ZARAR VERMEKTEDİR 23 Ekim 2017 - 16:50
EĞİTİMDE NASIL KURUMSALLAŞILABİLİR? 20 Ekim 2017 - 12:39
MEB’İN ÖNEMLİ PROJELERİNDEN BİRİ OLAN DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARININ AMACININ DIŞINA ÇIKMASI ENGELLENMELİDİR 19 Ekim 2017 - 11:25
TÜRKİYE’NİN GELECEĞİNİ BÜYÜCÜLERE DEĞİL; ERKEN ÇOCUKLUK ÖĞRETMENLERİNE SORUN 18 Ekim 2017 - 15:33
MEB NOBEL EĞİTİM ÖDÜLLERİNİ VEREREK DÜNYADA BİR İLKİ YAPMALIDIR 17 Ekim 2017 - 12:44
ALANDAN YILLARIN TECRÜBELİ ÖĞRETMENİNDEN TEOG ÖNERİSİ: YEREL ÖLÇME ve DEĞERLENDİRMEYE DAYALI BİR MODEL 16 Ekim 2017 - 17:24
MEB GENÇLERİ “IKIGAI” SAHİBİ YAPABİLMELİDİR 13 Ekim 2017 - 11:58
EĞİTİM DÜNYAYI DEĞİŞTİRMEZ; EĞİTİM İNSANLARI DEĞİŞTİRİR, İNSANLAR DA DÜNYAYI DEĞİŞTİRİR 12 Ekim 2017 - 17:04
İSMET YILMAZ, JOHN DEWEY, PRAGMATİZM, ABD VE HARİTADAKİ KUZEY KORE 11 Ekim 2017 - 12:36
MODERN OKUL SİSTEMİNE ELEŞTİREL BİR BAKIŞ: BEYAZPERDE KARATAHTA, AAMİR KHAN VE EĞİTİM FİLMLERİ 10 Ekim 2017 - 10:37
KENT DEVLETLERİNDEN İMPARATORLUKLARA, İMPARATORLUKLARDAN MODERN ULUS DEVLETLERİNE SİYASİ KIRILMALARIN EĞİTİME VE İNSANLIĞA YANSIMALARI 09 Ekim 2017 - 12:52
ÖĞRETMEN NİTELİĞİMİZ CUMHURBAŞKANININ DEDİĞİ ŞEKİLDE NASIL ARTTIRILABİLİR? 06 Ekim 2017 - 10:41
CUMHURBAŞKANI NEDEN EĞİTİME BU KADAR ÖNEM VERİYOR? 05 Ekim 2017 - 17:03
CUMHURBAŞKANI NEDEN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNAMADIĞINI DÜŞÜNÜYOR? 04 Ekim 2017 - 11:58
CUMHURBAŞKANI MEB’DE DEĞİŞİME GİDERKEN EĞİTİMDEN ANLAYANLARI DAHA ETKİLİ NOKTALARA TAŞIMALIDIR 03 Ekim 2017 - 11:02