Şahin Aybek

Şahin Aybek Biyografi

DÜNYAYI TÜRKİYE’YE GETİRECEK, TÜRKİYE’Yİ DE DÜNYAYA GÖTÜRECEK ÇAĞIMIZIN EVLİYA ÇELEBİLERİSİNİZ

07.01.2018 22:20 | Son Güncelleme: 07.01.2018 22:20

Günümüz Dünyasının İmparatorlukları, Zihin İmparatorluklarıdır

Bir Beyin Dünyaya Bedeldir

Sizler Sadece Kendiniz Değilsiniz, Bir Ülkeyi Temsil Ediyorsunuz

Maalesef Bilim de Belirli Ülkelerin Tasallutu Altındadır

17. yüzyılın önde gelen gezginlerinden Evliya Çelebi, elli yılı aşkın süreyle Osmanlı topraklarını gezmiş ve tüm bu birikimini Seyahatname adlı eserinde bir araya getirmiştir. Bu kitap sayesinde bütün imparatorluk birbirini daha iyi tanıdığı gibi; bu eser yerinde gözlem yapma adına da çok önemlidir. Ve günümüzde de artık “Ben bilmem, beynim bilir” diyen bir dönemden geçiyoruz. Dünyada bilgi ve akıl ekonomisinin ön planda olduğu bir dönem. Bu dönem öyle bir dönem ki, Evliya Çelebi’nin döneminden farklı olarak, günümüz dünyasının büyük imparatorlukları zihin imparatorlukları olacaktır. Evliya Çelebi’nin dünyayı dolaştığı gibi yine dünyayı dolaşmalı, ama bizler de beynimizin içinde dolaşmalıyız. Yani beynimizin seyyahları olmalıyız. Dünyayı insanların, insanları da beyinlerinin yönettiğini düşündüğümüzde, başarıların ilk ikametgâhının beyinler olduğunu görürüz. Bu yönüyle, ülkelerin gelişmişlikleri artık ülkelerin topraklarının yüzölçümü ile değil, o topraklarda yaşayan insanların beyinlerinin yüzölçümüyle ölçülmektedir. Bu günümüz imparatorluklarının artık zihin imparatorlukları olduğu tezini kuvvetlendirmektedir. İşte; MEB Yükseköğretim ve Yurt Dışı Genel Müdürlüğü, bu zihin imparatorluklarının öneminden hareketle, 08-11 Ocak tarihleri arasında, İstanbul’da, Milli Eğitim Bakanlığı Adına Yurt Dışına Gönderilen Öğrencileri Bilgilendirme adı altında, bir takım önemli toplantılar yapıyor. Bu toplantı bağlamında; kısacası bu toplantının içeriğini, dünyayı Türkiye’ye getirecek olan, Türkiye’yi de dünyaya götürecek olan çağımızın Evliya Çelebilerini ele almaya çalışalım.

Bir Beyin Dünyaya Bedeldir

MEB’in bu önemli çalışması, bize ülkemizin kalkınmasının ve ilerlemesinin ana hareket ettiricilerinden birinin eğitim olduğunu bir kez daha gösteriyor. Ülkemizin geleceğinin beyinlere yapılan yatırımlara bağlı olduğunu düşündüğümüzde, tabi ki de MEB’e ve eğitim sistemimize önemli görevler düşüyor. Bu, ülkemizin bilgi ve beyin temelli kalkınmayı sağlamasının önemine, zihin terinin en az alın teri kadar önemli olduğuna, ülkemizin beyin rezervlerini en üst düzeyde yetiştirmesinin gerekliliğine bir kez daha işaret ediyor. İstanbul’daki toplantıları organize eden Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü’nün ev sahibi konumundaki Genel Müdürü Edebiyatçı ve Felsefeci Bülent Çiftçi, bu toplantılar vesilesiyle, aslında, Ziya Gökalp’in Hars ve Medeniyet ayrımına işaret ediyor. Ziya Gökalp’e göre; hars yani kültür, bir milletin toplumsal hayatının ortak bilinciyken; medeniyet ise, milletlerin müşterek olarak oluşturduğu bir şeydir. Yani Genel Müdür, yurt dışına gidecek gençlerin, başlıktaki gibi, Ziya Gökalp’in hars ve medeniyet ayrımından hareketle, dünyayı yani medeniyetin unsurlarını ülkemize getirmelerini, ülkemizin harsi unsurlarını ise dünyaya götürmelerini ön görüyor. Buradaki temel amaç;ülkemizin gençlerinin, gidip dünyada farklı branşlarda, bu branşların en iyi olduğu yerlerde iyi bir eğitim almaları, bu eğitimi alırken ülkemizi orada en iyi şekilde temsil etmeleri ve eğitimleri sonrasında ise ülkemize gelip; ülkemizin gücüne güç katmalarıdır. Çünkü bir beynin dünyaya bedel olduğu bir dönemden geçiyoruz artık…


 


 

Maalesef Bilim de Belirli Ülkelerin Tasallutu Altındadır

Cumhurbaşkanı, geçenlerde yaptığı bir konuşmada; bilimin belli ülkelerin tasallutu altında olduğunu, bilimin insanlığın ortak faydasına hizmet edecek çıktılar üretmesi gerektiğini, dünyanın huzuruna ve refahına katkıda bulunacak bilimsel çalışmaların ülkemizden de çıkmasını istediğini, ülkemizin yeniden eskiden olduğu gibi bilim insanları için çekim merkezi haline getirilmesi gerektiğini ve bu anlamda; kendimizi sorgulayıp, tespitler yapıp, bu yönde hareket etmemiz gerektiğini belirtmiştir. İşte MEB’in bu çalışması, bu teşhisler, tespitler ve yapılacaklar adına da önemlidir. Cumhurbaşkanı’nın bilime verdiği önem adına da, büyük ve güçlü Türkiye için, yurt dışına gidecek bu gençlerimize büyük sorumluluklar düşmektedir. Milli Eğitim Bakanı’nın ve YÖK Başkanı’nın açılışını yapacağı bu toplantılarda, önemli konular ele alınacak ve çalışma grupları olacak, her gün. Kimler mi var? Hepsine burada yer veremesek de örneğin; İnsan Kaynakları Genel Müdürü Hamza Aydoğdu, “Mevcut Kariyer Uzman/ Uzman Yardımcılığı Özlük Hakları ve Görev Tanımları” ‘nı anlatacak. Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Doç. Dr. Semih Aktekin, Talim Terbiye Kurulu Başkanı Alpaslan Durmuş, Prof. Dr. Sadettin Ökten, Doç. Dr. Akif Kireçci, Burak Akçapar gibi isimler, farklı konularda bu gençlerimizi bilgilendirecekler.

Dünyadaki Gelişmeler Işığında Türkiye’nin Eğitim Gündemi

Kapanış konuşmasını Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. Yusuf Tekin’in yapacağı son gün ise, Gazeteci Nuran Çakmakçı’nın moderatörlüğünde ERG ’den Batuhan Aydagül, EĞİTİMPEDİA’dan Ali Koç ve SETA’dan Müberra Nur Emin, dünyadaki gelişmeler ışığında Türkiye’nin eğitim gündemini konuşacaklar. MEB bu toplantılarla, Türkiye’nin gözleri olarak yurt dışına gidecek eğitim komandolarını, her anlamda, yurt dışına hazırlamak istiyor. Tek sevdası Türkiye olarak yurt dışına gidecek olan bu beyinler, belli bir etik içerisinde eğitimlerini tamamlamalıdırlar. Yoksa sadece ilimde ileriye gitmek fayda etmemektedir. Çok iyi beyinler yetiştirebiliriz ama belli bir etik yoksa önce insan ve ülkem diyemiyorsa, insanların üzerine bombalar yağdıran, zeki ama etik yoksunu beyinler ortaya çıkar.

Kısaca Ülkemizin Yurt Dışına Öğrenci Gönderme Tarihi

Yurt dışına öğrenci gönderme politikaları, Osmanlı Devleti’nin modernleşme politikaları çerçevesinde doğmuştur. Osmanlı modernleşmesinde; Tanzimat, II. Abdülhamit ve II. Meşrutiyet dönemlerinde, farklı ülkeler ve eğitim alanları tercih edilmiştir yurt dışına öğrenci yollamada. Örneğin; Tanzimat döneminde Paris, Viyana ve Londra’ya öğrenciler gönderilmiş ve bu öğrenciler, modern eğitimin sadece askeri okullarda verilmesinden dolayı, askeri okullardan seçilmiştir. Fransa, özelde de Paris, Birinci Dünya Savaşı’na kadar yurt dışı eğitimin ilk adresi olmuştur. Sonrasında Almanya ön plana çıkar. Kısaca özetleyecek olursak; Osmanlı’dan başlayan bir geleneğimiz var, yurt dışına öğrenci gönderme adına. Devamında ise, 1929 yılında çıkarılan 1416 Sayılı Kanun ile yurt dışı lisansüstü eğitim politikalarının temeli atılmıştır. Bu kanun çerçevesinde, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ve 1987 yılında 2547 Sayılı Kanun’un 33. Maddesi değiştirilerek, yurt dışına burslu öğrenci gönderilmeye başlanmıştır. Ve günümüzde artık ortak bir akılla bu göndermeler yapılmaktadır. Tüm bunlarla amaç; lisansüstü eğitim aracılığıyla, ülkemizin gelişmişlik seviyesini arttırmaktır.


 

Bu Burslar Sayesinde Pek Çok Ünlü ve Önemli Kişi Yetişmiştir

Ülkemizde, 1929 yılından beri, yurt dışına lisansüstü eğitim için burslu öğrenciler gönderilmektedir. Bu burslar sayesinde, pek çok ünlü ve önemli siyasetçi, akademisyen yetişmiştir. Ayrıca; geldiğimiz noktada, sadece ABD’ye veya bazı Avrupa ülkelerine değil, dünyanın her yerine öğrenci gönderilmektedir. Buralara giden Türkiye sevdalısı öğrencilerimiz, hem ülkemizi orada tanıtmakta ve temsil etmekteler hem de dünyayı ülkemize taşımaktadırlar. Dünyanın en iyi üniversitelerine, ilgili alanlardaki en iyi hocaların yanına gönderilen bu beyinler, ülkemizin kalkınmasında birer hareket ettirici, lokomotif olmak durumundadırlar. Ve bu anlamda da, İstanbul’da bu hafta yapılacak bu toplantılar önemlidir. Böylelikle, hem bu bursiyerler nasıl bir misyonları olduğunu daha iyi idrak edecekler hem de alacakları detaylı bilgiler sayesinde, gittikleri yerlerde yaşayacakları sorunlara daha rahat göğüs gereceklerdir.

Yurt Dışında da Eğitim Almış Biri Olarak…

Yurt dışında da eğitim almış biri olarak, yurt dışına gidecek olan bu genç beyinlere önerim; yürüyecekleri yolun zor bir yol olduğunun farkında olmalarıdır. Asla öğrenmeye doymayın, hep aç olun, unutmayın; bu beyin besinlerinizle, alacağınız bilgi tohumlarıyla döndüğünüzde, bu ülkede harikalar yaratacaksınız. Tabi ki oradaki yeni yaşamlarınıza uyum sağlamada zorlanacaksınız, akademik zorluklarla karşı karşıya kalacaksınız, dil bariyerlerini aşacaksınız, sosyal zorluklar, kültür şoku yaşayacak ve dönem dönem de ayrımcılığa maruz kalacaksınız. Ama bu psikolojik ve finansal süreçte, devletimiz hep yanınızda olacaktır. Günümüz imparatorluklarının zihin imparatorlukları olduğunun ve bir beynin dünyaya bedel olduğunun farkında olarak, sizler sadece kendiniz değilsiniz, bir ülkeyi temsil ediyorsunuz. Sizler, Cumhurbaşkanı’nın söylediği üzere; bu coğrafyayı yeniden bilim merkezi haline getirebilir, bilimi belirli ülkelerin tasallutundan kurtarabilirsiniz. Bizler, her zaman, sizlerin yanında olacağımız gibi, dünyayı Türkiye’ye getireceğinize, Türkiye’yi de dünyaya götürecek çağımızın Evliya Çelebileri olduğunuza inancımız tamdır. Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin…

Etiketler: şahin aybek

Yorum Yazın

Şahin Aybek Diğer Yazıları

PLATON’DAN BUBER’E SİSTEMCİ EĞİTİM FİLOZOFLARI EĞİTİMİMİZE NE KATABİLİRLER? 25 Nisan 2018 - 11:28
EĞİTİM FELSEFESİ MEB TARAFINDAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULMASI GEREKECEK KADAR HAYATİ DEĞERDEDİR 24 Nisan 2018 - 10:00
SEÇİMLERDE EĞİTİME VE BİLİME ÖNEM VERMEYENLERE NİYE OY VERMEMELİYİZ? 20 Nisan 2018 - 17:16
Eğitimin Eğitimsizlerinden Misiniz? 19 Nisan 2018 - 10:34
EMRULLAH EFENDİ’NİN TUBA AĞACI NAZARİYESİNDEN MEKTEPLER MAMUR OLURSA HAPİSHANELER HARAP OLURA: HERŞEY, ‘EĞİTİM İYİ GİDERSE HERŞEY İYİ GİDER’ İÇİN 18 Nisan 2018 - 11:08
EMRULLAH EFENDİ’NİN TUBA AĞACI NAZARİYESİNDEN MEKTEPLER MAMUR OLURSA HAPİSHANELER HARAP OLURA: HERŞEY, ‘EĞİTİM İYİ GİDERSE HERŞEY İYİ GİDER’ İÇİN 18 Nisan 2018 - 11:08
MEB’DE BİR DÖNEMİN SONU MU? 17 Nisan 2018 - 14:15
İÇİNDE VARSA OKUR-OKUMAZ EĞİTİM FELSEFESİNDEN, EVET BENCE DE BİZDEN BİR ŞEY OLMAZ, ÇÜNKÜ BİZDEN ÇOK ŞEY OLUR EĞİTİM FELSEFESİNE… 16 Nisan 2018 - 13:41
MÜZİK ÜNİVERSİTESİ KURDURTMUŞ OLAN CUMHURBAŞKANI, ÜLKEMİZİN EĞİTİMİNİN ÇÖZÜMÜ VE YÜZYILIN PROJESİ OLARAK MEB’LE NASIL BİR EĞİTİM ÜNİVERSİTESİ KURDURABİLİR? 11 Nisan 2018 - 11:25
NEY!!! BİRİ EĞİTİM BİLİMCİLER Mİ VAR DEDİ, HANİ NERDELER? 10 Nisan 2018 - 10:53
İKTİSATÇI, MÜTEAHHİT HER ÖNÜNE GELEN KENDİNİ EĞİTİM BİLİMCİ OLARAK KONUMLANDIRACAKSA EĞİTİM FAKÜLTELERİNİ KAPATALIM GİTSİN 09 Nisan 2018 - 12:16
EĞİTİM YÖNETİMİNİ BİLMEDEN EĞİTİMİ YÖNETMEK GÖZÜ KAPALI ARABA KULLANMAK GİBİDİR 06 Nisan 2018 - 10:32
BAŞBAKANIN SÖZÜNÜ ETTİĞİ MEB’İN KIVILCIM ÖĞRENCİLERİ YURTDIŞINDAN TÜRKİYEMİZ İÇİN HİZMET ATEŞİYLE YANAN ALEVLER OLARAK GERİ DÖNMELİDİRLER 05 Nisan 2018 - 11:01
VOLTAIRE’DEN ROUSSEAU’YA BİR ‘DOĞAL DİN’ OLARAK İMAM HATİP ÖĞRENCİLERİNİN KAYDIĞI DEİZM 04 Nisan 2018 - 12:46
MEB, CUMHURBAŞKANININ SÖZÜNÜ ETTİĞİ MANKURTLAŞMA SÜRECİNİ NASIL ENGELLEYEBİLİR? 03 Nisan 2018 - 11:28
EĞİTİMİMİZ MERKEZİ Mİ YEREL Mİ YÖNETİLMELİDİR? 02 Nisan 2018 - 11:00
MEB MÜSEBBİBİ OLMADIĞI ATANAMAYAN ÖĞRETMEN SORUNUNU NASIL ÇÖZER? 30 Mart 2018 - 11:43
NİYE HER ŞEHİRE BİR ÜNİVERSİTE KURMAK YERİNE HER MAHALLEYE İYİ BİR ANAOKULU KURMALIYIZ? 29 Mart 2018 - 11:57
ÜLKEMİZDEKİ HER ŞEYİN TEMELİ EĞİTİMDİR 28 Mart 2018 - 13:33
EĞİTİMDE UYGUN ZAMANDA UYGUN ŞEYLERİ UYGUN KİMSELERLE YAPMAZSAK, DENİZİN ORTASINDA YANAN GEMİ OLURUZ 26 Mart 2018 - 10:30
NE YAPARSAK TÜRKİYE’Yİ COĞRAFYANIN EĞİTİM ADASI HALİNE GETİREBİLİRİZ? 23 Mart 2018 - 12:13
POSTMODERN EĞİTİM FELSEFELERİYLE EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİNİ NASIL YAKALAYABİLİRİZ? 22 Mart 2018 - 10:49
1824 YILI II. MAHMUT’TAN 2012 YILI KESİNTİLİ EĞİTİME, ZORUNLU EĞİTİM 21 Mart 2018 - 13:25
EĞİTİM, ÇATIŞMACI YAKLAŞIMLARIN DEDİĞİ GİBİ; DEVLETİN BİR İDEOLOJİK AYGITI OLARAK, BİR TORNA TESVİYE ATÖLYESİ MİDİR? 20 Mart 2018 - 14:00
SİSTEMSİZ EĞİTİM BALIKSIZ GÖLE BENZER; NE KADAR OLTA ATARSAN AT, ELİN BOŞ DÖNERSİN 19 Mart 2018 - 14:01
TÜRKİYE’NİN EĞİTİMİ GERİYE GİTMELİDİR 16 Mart 2018 - 15:48
EĞİTİM YÖNETİCİSİ ATAMA YÖNETMELİĞİYLE İKLİM YARATAN MI HAVA DURUMUNA UYAN EĞİTİM YÖNETİCiLERİ Mİ İSTİYORUZ? 15 Mart 2018 - 17:05
DİN EĞİTİMİ POSTMODERNİZME GÖRE NASIL YAPILANDIRILABİLİR? 14 Mart 2018 - 10:49
POSTMODERN FELSEFENİN IŞIĞINDA ÖĞRETMEN SORUNU 12 Mart 2018 - 12:07
EĞİTİM SİSTEMİMİZDE POZİTİVİZMİN YERİNE, YAPILANDIRMACILIĞIN GETİRİLMEYE ÇALIŞILMASI MODERNİZMDEN POSTMODERNİZME GEÇİŞ MİDİR? 08 Mart 2018 - 10:26