adscode

ÖĞRETMEN NİTELİĞİMİZ CUMHURBAŞKANININ DEDİĞİ ŞEKİLDE NASIL ARTTIRILABİLİR?

Terörün Panzehiri Eğitim ve Kadrolu, İdealist Öğretmenlerdir

www.sahinaybek.com.tr

İdealist Öğretmen Konusunda Sıkıntımız Var

İdealizmin Çözümü Sözleşmeli, Ücretli Öğretmenler Değildir

Cumhurbaşkanı eğitimle ilgili konulara değinirken öğretmen niteliğinin arttırılması gerektiğini de şu şekilde belirtti: Üzerinde durulması gereken konulardan biri de öğretmen niteliği meselesidir. YÖK’ün temel bilimlerde; yani matematik, fizik, kimya ve biyoloji alanlarında ülkenin en başarılı öğrencilerini bir araya toplayarak, onlara üstün nitelikli eğitim verme projesi, bu doğrultuda atılmış bir adımdır. Ancak bunun ötesinde, özellikle öğretmen kalitemizin yükseltilmesine yönelik çalışmalara ihtiyacımız olduğu açıktır. Öğretmen yetiştiren programlar geliştirilmelidir. Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içinde bu hususun masaya yatırılması ve etkin bir eylem planı ortaya konması şarttır.Cumhurbaşkanı, öğretmenin eğitimin en önemli unsurunun olduğunun bilincinde olarak öğretmen niteliği meselesinin çözülmesi gerektiğine işaret ediyor. O da öğretmen kalitesinin yükseltilmesinin eğitimde mucizeler yaratmanın ilacı, formülü olduğuna değiniyor. Burada önemli nokta ve günümüzde atanamayan, ücretli, sözleşmeli gibi pek çok öğretmen sorununun nedeni olan işbirliğine işaret etmiş olmasıdır. Yıllar içinde YÖK’ün MEB’den bağımsız bir kurum veya üstün bir kurummuş gibi hareket etmiş olması pek çok uyumsuzluğu ve problemi beraberinde getirmiştir. Bu yönüyle bu iki kurumun işbirliği içinde bu sorunları çözmesi gerektiği önemli bir saptamadır.

Öğretmen Yetiştiren Programlar Geliştirilmelidir

Cumhurbaşkanın “öğretmen yetiştiren program geliştirilmelidir” sözüyse daha önceden “eğitim fakültelerinin iflası” diye kaleme aldığımız yazımızın vücut bulmuş halidir. Bu da yine YÖK’ün kucağımıza üniversitelerle beraber bırakmış olduğu bir sorundur. KPSS’nin öğretmenlik alan bilgisi testi sonuçlarında öğretmen adaylarının kendi alanlarıyla ilgili soruların birçoğunu yanıtlayamamış olmaları, bu gerçeği ortaya koymuştur. Bu anlamıyla, Cumhurbaşkanının söylediği üzere, öğretmen yetiştirme politikaları hızla gözden geçirilmeli ve eğitim fakülteleri yeniden yapılandırılmalıdır. Eğitim üniversiteleri ve kent enstitüleri kurulmalıdır. Eğitim fakültelerinde eğitimin niteliği arttırılmalı, öğretmen adaylarının yetiştirilme süreçleri tüm boyutlarıyla ele alınmalıdır.

İdealist Öğretmenliğin Çözümü Sözleşmeli, Ücretli Öğretmenlik Değildir

Cumhurbaşkanı, öğretmenlerin idealist olması gerektiğiyle ilgili olarak da şunları dile getirmiştir: “Ancak idealist öğretmen noktasında sıkıntının olduğunu söyleyebilirim. Şimdi kuralar çekiliyor. Güneydoğu, Doğu… Buralara gidecek öğretmenlerimiz bakıyorsunuz, hemen bir gider gibi yapıyor; ondan sonra Ankara, İzmir, İstanbul, Orta Anadolu… Buralara doğru gelmenin yollarını arıyorlar. Ben de diyorum ki; burada süre meselesini halletmek suretiyle öğretmenlerimizin kendilerini, özellikle bu bölgelerde terör zihniyetiyle idealizmi birleştirmiş olan öğretmenlerin eline bırakmayalım. Çünkü oradaki yavrularımız için, malum, bölücü terör örgütünün zihniyetiyle zehirlenmiş öğretmenlerimiz yok mu, var. Onlar bizim o yavrularımızı okullarımızda birer terörist olarak yetiştiriyorlar.” Cumhurbaşkanı haklıdır; terörün panzehiri eğitim ve idealist öğretmenliktir. Ama kesinlikle sözleşmeli ve ücretli öğretmenlik değildir.

Terörün Panzehiri Eğitim ve Kadrolu, İdealist Öğretmenlerdir

Evet, terörün panzehiri eğitim ve kadrolu, idealist öğretmenlerdir. Terörü, her an nasıl aileme ulaşabilirim diyen sözleşmeli öğretmenlerle ve gelecek güvencesi olmayan konargöçer ücretli öğretmenlerle çözemezsiniz. Sözleşmeli öğretmenleri bedenen doğuda tutabilirsiniz, mecbur oldukları için. Ama ruhen ve aklen orada tutamadığınız için verim elde edip terörü engelleyemezsiniz. Cumhurbaşkanının dediği gibi, idealist terörü çözebilecek öğretmenler kadrolu öğretmenlerdir. Öğretmenleri doğuda tutabilmenin tek yolu da sözleşmeli öğretmenlik değildir. Ayrıca ücretli öğretmenler tam devlet memuru olamadıklarından, yasal sorumlulukları olmadığından bu konuda daha sıkıntılı olabilirler. Tüm öğretmenleri kadrolu atarsınız, doğuya da yüksek düzeyde özendirici teşvikler koyarsınız olur biter. Sizin söylemenize gerek kalmadan öğretmenler oraya gidip çalışmak isterler.

Bir Eğitim Sisteminin Niteliği, Öğretmen Niteliği Kadardır

Cumhurbaşkanının dediği şekilde, öğretmen niteliğimizin arttırılması bizi daha güçlü kılacak ve dünya ile yarışır bir noktaya getirecektir. Bu nedenle derhal öğretmen yetiştirme tarihi serüvenimizin tecrübesiyle öğretmen yetiştirme politikalarımızı gözden geçirmeli, öğretmen niteliğini arttırmaya yönelik somut adımlar atmalı ve eğitim fakültelerini yeniden yapılandırmalıyız. Cumhurbaşkanı, öğretmenlerle ilgili, öğretmen niteliğinin arttırılması ve öğretmen adaylarının yetiştirilme sürecinin tüm boyutlarıyla gözden geçirilmesi olarak; iki noktanın altını çizmiştir. Yani; bir taraftan öğretmen yetiştirme politikalarımızı gözden geçirerek yetişmekte olan öğretmenlerimizin niteliğini arttırmalıyız. Diğer taraftan da; MEB katılımcı, hizmet içi seminerlerle iş başındaki öğretmenlerimizin niteliğini arttırmalıdır. Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin…

 

Emoji ile tepki ver!

Bu Yazıyı Paylaş :

    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)