Şahin Aybek

Şahin Aybek Biyografi

ÖĞRETMEN NİTELİĞİMİZ CUMHURBAŞKANININ DEDİĞİ ŞEKİLDE NASIL ARTTIRILABİLİR?

06.10.2017 10:41 | Son Güncelleme: 06.10.2017 10:41

Terörün Panzehiri Eğitim ve Kadrolu, İdealist Öğretmenlerdir

İdealist Öğretmen Konusunda Sıkıntımız Var

İdealizmin Çözümü Sözleşmeli, Ücretli Öğretmenler Değildir

Cumhurbaşkanı eğitimle ilgili konulara değinirken öğretmen niteliğinin arttırılması gerektiğini de şu şekilde belirtti: Üzerinde durulması gereken konulardan biri de öğretmen niteliği meselesidir. YÖK’ün temel bilimlerde; yani matematik, fizik, kimya ve biyoloji alanlarında ülkenin en başarılı öğrencilerini bir araya toplayarak, onlara üstün nitelikli eğitim verme projesi, bu doğrultuda atılmış bir adımdır. Ancak bunun ötesinde, özellikle öğretmen kalitemizin yükseltilmesine yönelik çalışmalara ihtiyacımız olduğu açıktır. Öğretmen yetiştiren programlar geliştirilmelidir. Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içinde bu hususun masaya yatırılması ve etkin bir eylem planı ortaya konması şarttır.Cumhurbaşkanı, öğretmenin eğitimin en önemli unsurunun olduğunun bilincinde olarak öğretmen niteliği meselesinin çözülmesi gerektiğine işaret ediyor. O da öğretmen kalitesinin yükseltilmesinin eğitimde mucizeler yaratmanın ilacı, formülü olduğuna değiniyor. Burada önemli nokta ve günümüzde atanamayan, ücretli, sözleşmeli gibi pek çok öğretmen sorununun nedeni olan işbirliğine işaret etmiş olmasıdır. Yıllar içinde YÖK’ün MEB’den bağımsız bir kurum veya üstün bir kurummuş gibi hareket etmiş olması pek çok uyumsuzluğu ve problemi beraberinde getirmiştir. Bu yönüyle bu iki kurumun işbirliği içinde bu sorunları çözmesi gerektiği önemli bir saptamadır.

Öğretmen Yetiştiren Programlar Geliştirilmelidir

Cumhurbaşkanın “öğretmen yetiştiren program geliştirilmelidir” sözüyse daha önceden “eğitim fakültelerinin iflası” diye kaleme aldığımız yazımızın vücut bulmuş halidir. Bu da yine YÖK’ün kucağımıza üniversitelerle beraber bırakmış olduğu bir sorundur. KPSS’nin öğretmenlik alan bilgisi testi sonuçlarında öğretmen adaylarının kendi alanlarıyla ilgili soruların birçoğunu yanıtlayamamış olmaları, bu gerçeği ortaya koymuştur. Bu anlamıyla, Cumhurbaşkanının söylediği üzere, öğretmen yetiştirme politikaları hızla gözden geçirilmeli ve eğitim fakülteleri yeniden yapılandırılmalıdır. Eğitim üniversiteleri ve kent enstitüleri kurulmalıdır. Eğitim fakültelerinde eğitimin niteliği arttırılmalı, öğretmen adaylarının yetiştirilme süreçleri tüm boyutlarıyla ele alınmalıdır.

İdealist Öğretmenliğin Çözümü Sözleşmeli, Ücretli Öğretmenlik Değildir

Cumhurbaşkanı, öğretmenlerin idealist olması gerektiğiyle ilgili olarak da şunları dile getirmiştir: “Ancak idealist öğretmen noktasında sıkıntının olduğunu söyleyebilirim. Şimdi kuralar çekiliyor. Güneydoğu, Doğu… Buralara gidecek öğretmenlerimiz bakıyorsunuz, hemen bir gider gibi yapıyor; ondan sonra Ankara, İzmir, İstanbul, Orta Anadolu… Buralara doğru gelmenin yollarını arıyorlar. Ben de diyorum ki; burada süre meselesini halletmek suretiyle öğretmenlerimizin kendilerini, özellikle bu bölgelerde terör zihniyetiyle idealizmi birleştirmiş olan öğretmenlerin eline bırakmayalım. Çünkü oradaki yavrularımız için, malum, bölücü terör örgütünün zihniyetiyle zehirlenmiş öğretmenlerimiz yok mu, var. Onlar bizim o yavrularımızı okullarımızda birer terörist olarak yetiştiriyorlar.” Cumhurbaşkanı haklıdır; terörün panzehiri eğitim ve idealist öğretmenliktir. Ama kesinlikle sözleşmeli ve ücretli öğretmenlik değildir.

Terörün Panzehiri Eğitim ve Kadrolu, İdealist Öğretmenlerdir

Evet, terörün panzehiri eğitim ve kadrolu, idealist öğretmenlerdir. Terörü, her an nasıl aileme ulaşabilirim diyen sözleşmeli öğretmenlerle ve gelecek güvencesi olmayan konargöçer ücretli öğretmenlerle çözemezsiniz. Sözleşmeli öğretmenleri bedenen doğuda tutabilirsiniz, mecbur oldukları için. Ama ruhen ve aklen orada tutamadığınız için verim elde edip terörü engelleyemezsiniz. Cumhurbaşkanının dediği gibi, idealist terörü çözebilecek öğretmenler kadrolu öğretmenlerdir. Öğretmenleri doğuda tutabilmenin tek yolu da sözleşmeli öğretmenlik değildir. Ayrıca ücretli öğretmenler tam devlet memuru olamadıklarından, yasal sorumlulukları olmadığından bu konuda daha sıkıntılı olabilirler. Tüm öğretmenleri kadrolu atarsınız, doğuya da yüksek düzeyde özendirici teşvikler koyarsınız olur biter. Sizin söylemenize gerek kalmadan öğretmenler oraya gidip çalışmak isterler.

Bir Eğitim Sisteminin Niteliği, Öğretmen Niteliği Kadardır

Cumhurbaşkanının dediği şekilde, öğretmen niteliğimizin arttırılması bizi daha güçlü kılacak ve dünya ile yarışır bir noktaya getirecektir. Bu nedenle derhal öğretmen yetiştirme tarihi serüvenimizin tecrübesiyle öğretmen yetiştirme politikalarımızı gözden geçirmeli, öğretmen niteliğini arttırmaya yönelik somut adımlar atmalı ve eğitim fakültelerini yeniden yapılandırmalıyız. Cumhurbaşkanı, öğretmenlerle ilgili, öğretmen niteliğinin arttırılması ve öğretmen adaylarının yetiştirilme sürecinin tüm boyutlarıyla gözden geçirilmesi olarak; iki noktanın altını çizmiştir. Yani; bir taraftan öğretmen yetiştirme politikalarımızı gözden geçirerek yetişmekte olan öğretmenlerimizin niteliğini arttırmalıyız. Diğer taraftan da; MEB katılımcı, hizmet içi seminerlerle iş başındaki öğretmenlerimizin niteliğini arttırmalıdır. Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin…

 

Yorum Yazın

Şahin Aybek Diğer Yazıları

TÜRKİYE’DEKİ EĞİTİMİN PATRONU SPİRİTÜALİST EĞİTİM FELSEFECİSİ GAZALİ Mİ? 18 Kasım 2017 - 12:38
BU İŞ BU KADAR KOLAYSA; PISA DİREKTÖRÜ HAY HAY BUYURSUN GELSİN, HAY HAY TÜRKİYE’YE MİLLİ EĞİTİM BAKANI OLSUN 15 Kasım 2017 - 14:57
YUSUF TEKİN’İN AÇIKLADIĞI ALGORİTMİK HAREZMÎ EĞİTİM MODELİ ÜZERİNE PRAGMATİK DEWEYCİ VE EGZİSTANSİYALİST BUBERCİ METAFOR VE ÖĞELER AÇISINDAN BİR İNCELEME DENEMESİ 14 Kasım 2017 - 10:38
REALİST EĞİTİM FELSEFECİSİ ARİSTOTELES’İN LİBERAL EĞİTİM FELSEFESİ ÖZGÜR ÖĞRENCİLER YETİŞTİRMEMİZE NASIL YARDIMCI OLABİLİR? 13 Kasım 2017 - 14:38
İDEALİST EĞİTİM FELSEFESİ VE PLATON EĞİTİMİMİZE ETKİ ETMİŞ MİDİR? 10 Kasım 2017 - 15:31
BİR EĞİTİMCİ OLARAK ÖLÜMSÜZ ATATÜRK 10 Kasım 2017 - 10:12
SİYASİ PARTİLER EĞİTİM KONUSUNDA MEB’İ ELEŞTİRDİKLERİ KADAR KENDİLERİNİ DE ELEŞTİRMELİDİRLER 09 Kasım 2017 - 15:06
KLASİK EĞİTİM FELSEFELERİNİN EĞİTİMİMİZE NE GİBİ KATKILARI OLUR? 07 Kasım 2017 - 14:52
MEB, ÜLKEMİZİN SOSYAL İDEALLERİNE EĞİTİM FELSEFEMİZİN POLİTİK BOYUTUYLA ULAŞABİLİR 06 Kasım 2017 - 17:31
EĞİTİM FELSEFEMİZİN ETİK BOYUTUNU ORTAYA KOYARAK İDEOLOJİLERDEN VE AŞILAMALARDAN KURTULABİLİRİZ 02 Kasım 2017 - 12:54
TÜRKİYE’NİN EĞİTİM FELSEFESİNİN EPİSTEMOLOJİSİ OLMAZSA ÖĞRENMENİN DOĞASI ÜZERİNE YOĞUNLAŞILAMAZ 01 Kasım 2017 - 11:39
RUHUMUN VE AKLIMIN BABALARINDAN BİR SİYASET İDEASI OLARAK EĞİTİMCİ DENİZ BAYKAL: Eğitim Demek Öğretmen Demektir 31 Ekim 2017 - 13:21
SOSYOLOJİK BİR ASANSÖR OLARAK KIYI KAPTANININ OĞLUNU DEVLETİN BAŞINA TAŞIYAN DEMOKRATİK CUMHURİYET VE EĞİTİMİ 31 Ekim 2017 - 11:31
MEB EĞİTİM FELSEFEMİZİN ONTOLOJİK BOYUTLARINI ORTAYA KOYMADAN EĞİTİM SORUNLARIMIZI ÇÖZEMEZ 26 Ekim 2017 - 12:20
MEB EĞİTİMİMİZİ NİYE GÜÇLÜ BİR EĞİTİM FELSEFESİNE DAYANDIRMAK ZORUNDADIR? 24 Ekim 2017 - 13:23
SİYASİLERİN POPÜLER SÖYLEMLERİ EĞİTİMİMİZE ZARAR VERMEKTEDİR 23 Ekim 2017 - 16:50
EĞİTİMDE NASIL KURUMSALLAŞILABİLİR? 20 Ekim 2017 - 12:39
MEB’İN ÖNEMLİ PROJELERİNDEN BİRİ OLAN DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARININ AMACININ DIŞINA ÇIKMASI ENGELLENMELİDİR 19 Ekim 2017 - 11:25
TÜRKİYE’NİN GELECEĞİNİ BÜYÜCÜLERE DEĞİL; ERKEN ÇOCUKLUK ÖĞRETMENLERİNE SORUN 18 Ekim 2017 - 15:33
MEB NOBEL EĞİTİM ÖDÜLLERİNİ VEREREK DÜNYADA BİR İLKİ YAPMALIDIR 17 Ekim 2017 - 12:44
ALANDAN YILLARIN TECRÜBELİ ÖĞRETMENİNDEN TEOG ÖNERİSİ: YEREL ÖLÇME ve DEĞERLENDİRMEYE DAYALI BİR MODEL 16 Ekim 2017 - 17:24
MEB GENÇLERİ “IKIGAI” SAHİBİ YAPABİLMELİDİR 13 Ekim 2017 - 11:58
EĞİTİM DÜNYAYI DEĞİŞTİRMEZ; EĞİTİM İNSANLARI DEĞİŞTİRİR, İNSANLAR DA DÜNYAYI DEĞİŞTİRİR 12 Ekim 2017 - 17:04
İSMET YILMAZ, JOHN DEWEY, PRAGMATİZM, ABD VE HARİTADAKİ KUZEY KORE 11 Ekim 2017 - 12:36
MODERN OKUL SİSTEMİNE ELEŞTİREL BİR BAKIŞ: BEYAZPERDE KARATAHTA, AAMİR KHAN VE EĞİTİM FİLMLERİ 10 Ekim 2017 - 10:37
KENT DEVLETLERİNDEN İMPARATORLUKLARA, İMPARATORLUKLARDAN MODERN ULUS DEVLETLERİNE SİYASİ KIRILMALARIN EĞİTİME VE İNSANLIĞA YANSIMALARI 09 Ekim 2017 - 12:52
ÖĞRETMEN NİTELİĞİMİZ CUMHURBAŞKANININ DEDİĞİ ŞEKİLDE NASIL ARTTIRILABİLİR? 06 Ekim 2017 - 10:41
CUMHURBAŞKANI NEDEN EĞİTİME BU KADAR ÖNEM VERİYOR? 05 Ekim 2017 - 17:03
CUMHURBAŞKANI NEDEN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNAMADIĞINI DÜŞÜNÜYOR? 04 Ekim 2017 - 11:58
CUMHURBAŞKANI MEB’DE DEĞİŞİME GİDERKEN EĞİTİMDEN ANLAYANLARI DAHA ETKİLİ NOKTALARA TAŞIMALIDIR 03 Ekim 2017 - 11:02