Şahin Aybek

Şahin Aybek Biyografi

ÜLKEMİZDEKİ HER ŞEYİN TEMELİ EĞİTİMDİR

28.03.2018 13:33 | Son Güncelleme: 28.03.2018 13:33

Zayıf Okullar Rüyamdaki Okullara Çevrilmelidir

Bir eğitim sisteminin uzun vadeli planları yoksa problem yanı başımızda demektir. Bu nedenle ülkece eğitimle ilgili çok yüksek beklentilerimiz olmalıdır. Hep beraber eğitimin çok önemli bir şey olduğunu düşünmeliyiz ve bu konuda MEB’i çok yoğun bir şekilde hem mercek altına almalı hem de MEB’e destek olmalıyız. Yani eğitime toplumsal ilgi arttırılmalı ve toplum olarak eğitime değer verilmesi sağlanmalıdır. Toplum olarak “okuma”ya hak ettiği değeri vermeliyiz. Yani tüm toplum olarak çocuklarımızın eğitimi için çok güçlü bir istek içinde olmalıyız. Ve unutmayalım ki ülkemiz deki her şeyin temeli eğitimdir. Çocuklarımızın çağımız için gerekli becerileri öğrenmelerini sağlamalıyız; ama bunu sadece test ve akademik başarı, için istememeliyiz. Çocuklarımız tüm yönleriyle ve özellikle yaratıcılık yönüyle kendilerini geliştirebilmelidirler.

Eğitimde Başarı Ancak Bir Sistem Düşüncesiyle Mümkündür

Eğitim sistemlerinde yapılacak değişikliklerin sonuçları uzun vadeli alınacağından her hükümete göre değil, uzun vadeli devlet politikası eğitim anlayışları olmalıdır. Ve unutulmamalı ki eğitimdeki başarı ancak bir sistem düşünceciyle mümkün olur. İllerden ilçelere okullara, okullardan öğretmen ve yöneticilere herkesi etkileyecek şekilde tasarlanmış bir sistemle başarılı olunabilir. Bütün bunlar yapılırken bir eğitim sisteminin kalitesinin öğretmenlerinin kalitesini; ama öğretimin kalitesinin de sistemin kalitesini geçemeyeceği unutulmamalıdır. Bu nedenle öğretmen yeterliliklerini merkeze alan bir sistem tasarlanmalıdır. Yani, sistem içinde başarılı olmanın anahtarı eğitimcileri ve öğrencileri merkeze almaktır.

Eğitimde Başarı Kazayla Yakalanmaz

Dünya eğitim şampiyonlar liginde bir eğitim sistemi ve başarısı kazayla elde edilmez. Bunun için en üst düzeyde özen, profesyonel eğitimciler, pedagojik ve yönetim yetenekleriyle donanmış eğitim liderleri gereklidir. Ve burada kaliteli öğrenme için kaliteli öğretme ilkesi geçerli olduğundan öğretmenlik ön plandadır. Öğretim programlarımız uluslararası başarıyı yakalayabilmek adına uluslararası sınavlar incelenip bu yönde ulusaldan evrensele uzanan öğretim programları değişiklikleri yapılmalıdır. Bu bağlamda öğretim programı değişiklikleri oldubittiye getirilerek değil; program geliştirme uzmanları öncülüğünde tüm paydaşlarca program geliştirme ilkelerine uygun bir şekilde yapılmalıdır. Öğrencilerin problem çözebilme becerilerini kazanıp; bilgiyi farklı durumlara uygulayabilmeleri adına ezber yerine yaratıcılığı destekleyen bir öğretim programı geliştirilmelidir.

Bir Eğitim Sistemi Öğretmenleri Kadardır

Öğretmenlerin niteliğini arttırmak adına hizmet içi eğitim sistemi daha planlı ve programlı bir hale getirilmelidir. Hizmet içi eğitim seminerlerinin öğretmenler tarafından bir zorunluluk olarak algılanması için; öğretmenlerin isteklerine uygun hizmet içi seminerler düzenlenmeli ve hizmet içi eğitim seminerlerinin teşvik edici olabilmesi adına öğretmenler hizmet içi seminerlerdeki performansları adına kıdem alabilmeli, ücretlerinde artış olmalı veya daha iyi okullarda görevlendirilmelidirler. Öğretmenlerin akademik çalışma yapması desteklenmelidir. Eğitim fakülteleri yüksek lisans ve doktorada öğretmenlere özel kontenjanlar ayırmalıdır. MEB akademik çalışma yapmış öğretmenleri ön plana çıkarmalı ve ek ders ücretlerini cezbedici miktarda arttırmalıdır.

Zayıf Okullar Rüyamdaki Okullara Çevrilmelidir

Zayıf okullara başarılı okulların da destek olması sağlanarak zayıf okullar da rüyamdaki okullara çevrilmelidir. Kardeş okul kavramı güçlendirilmeli ve sözde değil özde bir yardımlaşma ağı kurulmalıdır. Bu kapsamda sadece öğrenciler değil öğretmenler de akademik anlamda daha fazla yardımlaşabilmelidir. Bütün bölgelerdeki okulları güçlendirebilmek ve insanların kendilerine en yakın okula yönlenmelerini sağlayabilmek adına zayıf okul yönetimleri desteklenmelidir. İyi öğretmenlerin zayıf okullarda da görev yapmalarını sağlayabilmek için uygun bir rotasyon sistemi oluşturulmalı; ama zayıf okullarda çalışan öğretmenler de ödüllendirilmelidir. Üniter yapıyı zedelemeyecek şekilde bölgesel eğitim sistemi tartışılmalı, yerel eğitim güçlendirilmeli ve böylelikle eğitim sistemindeki karmaşıklık kaldırılmalıdır.

Öğretmenler Ulus İnşa Edenlerdir

Öğretmenlerin ulus inşa edenler olduğunu düşündüğümüzde öğretmenler eğitim sistemlerinin en önemli unsurlarıdırlar. Ülkemiz öncelikle öğretmenliği toplumumuzun en saygın mesleği olarak görmeli ki eğitim kalitemiz yükselebilsin. Bunun için de en nitelikli beyinlerin öğretmenliği tercih etmesi için bir toplumda en yüksek maaşı öğretmenler almalıdırlar. Bunun bir parçası olarak eğitim fakültelerinin öğretmen yetiştirme programları her açıdan daha donanımlı hale getirilmelidir. Uluslar ancak sorumluluk sahibi öğretmenlerle inşa edilebilir. Öğretmenlerle eğitim sistemimizin kalitesini sürekli arttırabiliriz, öğretmenlerle uluslararası alanda daha çok var olabiliriz. Öğrencilerimizin içindeki en iyiyi çıkartan öğretmenlerimiz ülkemizin en büyük dayanağıdır.

Eğitim sistemleri dizayn edilirken gerek öğretim programlarının oluşturulmasında gerekse de hizmet içi seminerlerin verilmesinde her öğrencinin ve öğretmenin biricik olduğu unutulmamalıdır. Yüksek potansiyeli olan ama farklı nedenlerden dolayı eğitim hakkından yararlanamayan çocukların potansiyellerini kullanmalarını sağlayabilmek adına eğitimde fırsat eşitliği sağlanmalı ve toplumun farklı sınıfları arasındaki eşitsizlik giderilmelidir. Ülkece eğitimle ilgili uzun vadeli planlar yapmalı, eğitimle ilgili çok yüksek beklentiler içinde olmalı, hep beraber eğitimin çok önemli bir şey olduğunu düşünmeli ve eğitime olan toplumsal ilgiyi arttırarak toplum olarak eğitime daha fazla değer vermeliyiz. Türkiye Hepimizin Eğitim Hepimizin.

Yorum Yazın

Şahin Aybek Diğer Yazıları

Eğitimin Eğitimsizlerinden Misiniz? 19 Nisan 2018 - 10:34
EMRULLAH EFENDİ’NİN TUBA AĞACI NAZARİYESİNDEN MEKTEPLER MAMUR OLURSA HAPİSHANELER HARAP OLURA: HERŞEY, ‘EĞİTİM İYİ GİDERSE HERŞEY İYİ GİDER’ İÇİN 18 Nisan 2018 - 11:08
EMRULLAH EFENDİ’NİN TUBA AĞACI NAZARİYESİNDEN MEKTEPLER MAMUR OLURSA HAPİSHANELER HARAP OLURA: HERŞEY, ‘EĞİTİM İYİ GİDERSE HERŞEY İYİ GİDER’ İÇİN 18 Nisan 2018 - 11:08
MEB’DE BİR DÖNEMİN SONU MU? 17 Nisan 2018 - 14:15
İÇİNDE VARSA OKUR-OKUMAZ EĞİTİM FELSEFESİNDEN, EVET BENCE DE BİZDEN BİR ŞEY OLMAZ, ÇÜNKÜ BİZDEN ÇOK ŞEY OLUR EĞİTİM FELSEFESİNE… 16 Nisan 2018 - 13:41
MÜZİK ÜNİVERSİTESİ KURDURTMUŞ OLAN CUMHURBAŞKANI, ÜLKEMİZİN EĞİTİMİNİN ÇÖZÜMÜ VE YÜZYILIN PROJESİ OLARAK MEB’LE NASIL BİR EĞİTİM ÜNİVERSİTESİ KURDURABİLİR? 11 Nisan 2018 - 11:25
NEY!!! BİRİ EĞİTİM BİLİMCİLER Mİ VAR DEDİ, HANİ NERDELER? 10 Nisan 2018 - 10:53
İKTİSATÇI, MÜTEAHHİT HER ÖNÜNE GELEN KENDİNİ EĞİTİM BİLİMCİ OLARAK KONUMLANDIRACAKSA EĞİTİM FAKÜLTELERİNİ KAPATALIM GİTSİN 09 Nisan 2018 - 12:16
EĞİTİM YÖNETİMİNİ BİLMEDEN EĞİTİMİ YÖNETMEK GÖZÜ KAPALI ARABA KULLANMAK GİBİDİR 06 Nisan 2018 - 10:32
BAŞBAKANIN SÖZÜNÜ ETTİĞİ MEB’İN KIVILCIM ÖĞRENCİLERİ YURTDIŞINDAN TÜRKİYEMİZ İÇİN HİZMET ATEŞİYLE YANAN ALEVLER OLARAK GERİ DÖNMELİDİRLER 05 Nisan 2018 - 11:01
VOLTAIRE’DEN ROUSSEAU’YA BİR ‘DOĞAL DİN’ OLARAK İMAM HATİP ÖĞRENCİLERİNİN KAYDIĞI DEİZM 04 Nisan 2018 - 12:46
MEB, CUMHURBAŞKANININ SÖZÜNÜ ETTİĞİ MANKURTLAŞMA SÜRECİNİ NASIL ENGELLEYEBİLİR? 03 Nisan 2018 - 11:28
EĞİTİMİMİZ MERKEZİ Mİ YEREL Mİ YÖNETİLMELİDİR? 02 Nisan 2018 - 11:00
MEB MÜSEBBİBİ OLMADIĞI ATANAMAYAN ÖĞRETMEN SORUNUNU NASIL ÇÖZER? 30 Mart 2018 - 11:43
NİYE HER ŞEHİRE BİR ÜNİVERSİTE KURMAK YERİNE HER MAHALLEYE İYİ BİR ANAOKULU KURMALIYIZ? 29 Mart 2018 - 11:57
ÜLKEMİZDEKİ HER ŞEYİN TEMELİ EĞİTİMDİR 28 Mart 2018 - 13:33
EĞİTİMDE UYGUN ZAMANDA UYGUN ŞEYLERİ UYGUN KİMSELERLE YAPMAZSAK, DENİZİN ORTASINDA YANAN GEMİ OLURUZ 26 Mart 2018 - 10:30
NE YAPARSAK TÜRKİYE’Yİ COĞRAFYANIN EĞİTİM ADASI HALİNE GETİREBİLİRİZ? 23 Mart 2018 - 12:13
POSTMODERN EĞİTİM FELSEFELERİYLE EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİNİ NASIL YAKALAYABİLİRİZ? 22 Mart 2018 - 10:49
1824 YILI II. MAHMUT’TAN 2012 YILI KESİNTİLİ EĞİTİME, ZORUNLU EĞİTİM 21 Mart 2018 - 13:25
EĞİTİM, ÇATIŞMACI YAKLAŞIMLARIN DEDİĞİ GİBİ; DEVLETİN BİR İDEOLOJİK AYGITI OLARAK, BİR TORNA TESVİYE ATÖLYESİ MİDİR? 20 Mart 2018 - 14:00
SİSTEMSİZ EĞİTİM BALIKSIZ GÖLE BENZER; NE KADAR OLTA ATARSAN AT, ELİN BOŞ DÖNERSİN 19 Mart 2018 - 14:01
TÜRKİYE’NİN EĞİTİMİ GERİYE GİTMELİDİR 16 Mart 2018 - 15:48
EĞİTİM YÖNETİCİSİ ATAMA YÖNETMELİĞİYLE İKLİM YARATAN MI HAVA DURUMUNA UYAN EĞİTİM YÖNETİCiLERİ Mİ İSTİYORUZ? 15 Mart 2018 - 17:05
DİN EĞİTİMİ POSTMODERNİZME GÖRE NASIL YAPILANDIRILABİLİR? 14 Mart 2018 - 10:49
POSTMODERN FELSEFENİN IŞIĞINDA ÖĞRETMEN SORUNU 12 Mart 2018 - 12:07
EĞİTİM SİSTEMİMİZDE POZİTİVİZMİN YERİNE, YAPILANDIRMACILIĞIN GETİRİLMEYE ÇALIŞILMASI MODERNİZMDEN POSTMODERNİZME GEÇİŞ MİDİR? 08 Mart 2018 - 10:26
FEN LİSELERİNDEKİ HIZLI YAYILMAYA ÜLKEMİZİN GELECEĞİ İÇİN HEP BERABER DERHAL DUR DEMELİYİZ 07 Mart 2018 - 10:59
BİR SOSYAL DEVLET UYGULAMASI OLARAK MEB’İN ÜCRETSİZ DERS KİTABI UYGULAMASI 06 Mart 2018 - 13:32
HERKES, MEB’E AYNI GÖZLE BAKARSA, EĞİTİM PARADİGMALARI İFLAS EDEMEYECEĞİNDEN, EĞİTİM KRİZLERİ SIÇRAMA TAHTASINA DÖNEMEZ… 01 Mart 2018 - 11:45