adscode
adscode
adscode testttt
adscode oguzzz

10 soruda 2022 il içi isteğe bağlı öğretmen atamaları

İl içi isteğe bağlı yer değiştirmeye kimler başvurabilir, atamalarda kaç okul tercihi yapılacak, ataması yapılan öğretmen, atamasını iptal ettirebilir mi? 10 soruda 2022 il içi isteğe bağlı öğretmen atamaları:

10 soruda 2022 il içi isteğe bağlı öğretmen atamaları
Eğitim
Güncelleme : 23-Jun-22 11:20

Anadolu Eğitim Sendikası, 2022 il içi isteğe bağlı öğretmen atamaları hakkında bilgi verdi:

 

SORU 1: İl içi isteğe bağlı yer değiştirmeye kimler başvurabilir?
CEVAP 1: Öğretmenlerden
1. Adaylığı kaldırılmış olanlar,
2. 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olanlar,
3. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4’üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2’nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olanlar,
yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.

SORU 2: Başvuru için okula gitme mecburiyeti var mıdır?
CEVAP 2: Hayır yoktur. İl içinde yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenlerden görev yaptığı il/ilçe dışında bulunanlar, her türlü iletişim aracıyla kadrosunun bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğünü bilgilendirmek suretiyle başvurularının onaylanmasını isteyecek; eğitim kurumu yöneticileri de süresi içinde başvuruları onaylayacaktır. Elektronik Başvuru Formlarının çıktısı, formu onaylayan eğitim kurumu müdürlüklerince başvurusu onaylanan öğretmenlere daha sonra imzalattırılacaktır.

SORU 3: Zorunlu hizmete tabi öğretmenler için 3 yıl şartı var mıdır?
CEVAP 3: Hayır yoktur.

1. Zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunan ve 1, 2 ve 3’üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler, istemeleri hâlinde il içinde 4, 5 ve 6’ncı hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına,
2. Zorunlu çalışma yükümlülüğünü bulundukları eğitim kurumunda 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla tamamlayacak olup aynı tarih itibarıyla üç yıllık çalışma süresini tamamlamayan öğretmenler, istemeleri halinde il içinde 1, 2 ve 3’üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına,
3. Zorunlu çalışma yükümlülüğünü bulundukları eğitim kurumunda tamamlayan; ancak 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla üç yıllık çalışma süresini tamamlamayan öğretmenler, istemeleri halinde il içinde 1, 2 ve 3’üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına, üç yıllık çalışma süresi şartı aranmadan yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.
NOT: Doğrudan Bakanlık merkez teşkilâtına bağlı eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler, istemeleri halinde zorunlu çalışma yükümlülük durumları da dikkate alınmak suretiyle, üç yıllık çalışma süresi şartı aranmadan yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir

SORU 4: İhtiyaç veya norm kadro fazlası olan öğretmenlerin atanma şartı nedir?
CEVAP 4: Halen görev yaptıkları eğitim kurumunda ihtiyaç veya norm kadro fazlası olan öğretmenler zorunlu çalışma yükümlülüğüne ilişkin durumları da dikkate alınmak suretiyle, atama için başvuru yapabileceklerdir.
(Not : Bu maddeden sadece ihtiyaç veya norm kadro fazlası durumda bulunan öğretmen yararlanabilecektir. Sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken öğretmen kadrosuna atananların norm kadro fazlası öğretmen olarak belirlenmesi halinde, bu durumda bulunan öğretmenlerden bu Duyurunun “A. Başvuru Şartları” başlıklı bölümünün 3’üncü maddesinde aranılan 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresi aranmayacaktır..)

SORU 5: Yöneticilik görevinden ayrılmak isteyen idareciler başvuru yapabilecek midir?
CEVAP 5: İkinci görev kapsamında yönetici olarak görev yapmakta olanlardan yöneticiliğe devam etmek istemeyenler zorunlu çalışma yükümlülük durumları da dikkate alınmak suretiyle, atama için başvuru yapabileceklerdir.
SORU 6: Başvuru yaptıktan sonra iptal talebinde bulunulabilir mi?
CEVAP 6: Başvuru süresi içinde öğretmenler, görevli oldukları eğitim kurumuna ya da kadrolarının bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne dilekçe vermek suretiyle yer değiştirme başvurusunu elektronik ortamda iptal ettirebileceklerdir.

SORU 7: Yer değiştirmesi yapılan öğretmen, tekrar aynı ilçeye dönebilir mi?
CEVAP 7: 1. İl içinde isteğe bağlı yer değiştiren öğretmenler aynı atama döneminde;
1. Atamalarının yapıldığı tarihten sonra oluşan mazeret durumları hariç ayrıldıkları ilçeye mazerete bağlı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunamayacaklardır..
2. İl içinde soruşturma sonucu görev yeri değiştirilen öğretmenlerin hizmet süresinin hesabında daha önce görevli oldukları eğitim kurumlarında geçen hizmetleri de dikkate alınacaktır. Ancak bu durumdaki öğretmenler, üç yıl geçmeden aynı ilçe içerisinde yer değişikliği yapılanlar daha önce görev yaptıkları eğitim kurumuna, ilçe dışına yer değişikliği yapılanlar daha önce görev yaptıkları ilçeye atanmak üzere yer değiştirme isteğinde bulunamayacaklardır.

SORU 8: Ataması yapılan öğretmen, atamasını iptal ettirebilir mi?
CEVAP 8: İl içi isteğe bağlı yer değiştirme kapsamında görev yeri değiştirilen öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri iptal edilmeyecektir. Öğretmenlerin, başvuru yaparken bu hususu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. Ancak bunlardan, yer değiştirmeleri gerçekleştirildikten sonra yürürlükteki yönetmelikte belirtilen mazeret durumlarından biri oluşanların atamaları, görev yerlerinden ayrılmamış olmaları kaydıyla iptal edilebilecektir. Ataması iptal edilenlerden önceki görev yerlerinde alanlarında norm kadro bulunmayanlar, il içindeki diğer eğitim kurumlarında alanlarında boş bulunan norm kadrolara valiliklerce atanacaktır.

SORU 9: Atamalarda kaç okul tercihi yapılacaktır, atanmaya dair hizmet puanı tarihi hangi tarihtir, atamalar nasıl yapılacaktır?

CEVAP 9: Öğretmenler, il içi yer değişikliği başvurularında en çok 40 eğitim kurumu tercih edebileceklerdir. Atamalar,
1. İl içi yer değişikliğine başvuracak öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 8 Temmuz 2022 tarihi dikkate alınarak belirlenecektir.
2. İl içi yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecektir.

SORU 10: Atama takvimi hangi tarihler arasında işleyecektir?
CEVAP 10:
İşlem Tarih
Başvuruların Alınması Başlangıç : 4 Temmuz 2022
Bitiş : 8 Temmuz 2022 (Saat 16.00)

Atamaların Valiliklerce Gerçekleştirilmesi ve Sonuçların İlanı 19 Temmuz 2022


Görevden Ayrılma İşlemleri 20 Temmuz 2022 itibarıyla


Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :


Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)