adscode
adscode

Ailenin Eğitim Düzeyi LGS Puanlarını Nasıl Etkiledi?

Öğrencilerin akademik performansları ile sosyoekonomik düzeyleri arasında önemli bir ilişki olduğu LGS sonuçlarından da görülüyor.

Ailenin Eğitim Düzeyi LGS Puanlarını Nasıl Etkiledi?
Sınavlar
Güncelleme : 25-Jun-19 17:27

 

Öğrencilerin akademik performansları ile sosyoekonomik düzeyleri arasında önemli bir ilişki olduğu birçok çalışmada gösterilmiştir (Bakan Kalaycıoğlu, 2015; Barry, 2006; Caro, 2009; Çiftçi ve Çağlar, 2014; Gelbal, 2008; Karaağaç, 2019; Kılıç ve Haşıloğlu, 2017; Sarıer, 2006; Sutton ve Soderstrom, 1999; Şirin, 2005). Sosyoekonomik düzey, öğrencilerin eğitim ve akademik gelişim açı- sından önemli kaynaklara ulaşmasında doğrudan, öğ- rencilerin bulunduğu eğitim ortamları, sosyal ortamlar ve diğer birçok unsura da dolaylı olarak etki etmektedir. Liselere Geçiş Sistemi kapsamında yapılan Merkezi Sınavların ilgili yaş düzeyindeki öğrenci evrenini temsil etmesi dolayısıyla elde edilen sonuçların sosyoekonomik değişkenlere göre nasıl değiştiği belirlenmiştir. Bu açıdan, 2019 Merkezi Sınava katılan öğrencilerin sosyoekonomik düzeylerini temsil eden anne ve baba eğitim düzeyleri ile sınav sonuçları arasındaki ilişkinin incelenmesi önemli görülmüştür. Öğrenci velilerinin eğitim düzeyleri yükseldikçe eğitime verdikleri önemin artması ve çocuklarına akademik açıdan daha fazla destek vermesi beklenmektedir (Abu Bakar, Mamat ve Ibrahim, 2017; Gooding, 2001; Khan, Iqbal ve Tasneem, 2015; Ural ve Çınar, 2014; Yenilmez ve Duman, 2008).

Öğrencilerin anne ve baba eğitim düzeyleri ilkokul, ortaokul, lise, yüksekokul, 3 yıllık eğitim enstitüsü, lisans ve lisansüstü olmak üzere yedi kategoride sınıflandırılmış- tır. Grafik 10’da 2019 Merkezi Sınavda öğrencilerin MSP ortalamalarının anne eğitim düzeylerine göre değişimi verilmiştir.

Grafik 10’dan görüldüğü üzere anne eğitim düzeyi arttıkça öğrencilerin 2019 Merkezi Sınavdaki MSP ortalamaları da artmaktadır. Anne eğitim düzeyi ilkokul olan öğrencilerin MSP ortalamasının 278,89, lisansüstü olan öğrencilerin ortalamasının 406,75 olduğu belirlenmiştir. Anne eğitim düzeyi ilkokul olan öğrencilerin MSP ortalaması ile anne eğitim düzeyi lisansüstü olan öğrencilerin MSP ortalaması arasında 127,86 puan fark bulunması önemli bir bulgudur. Bu sonuçlar anne eğitim düzeyi yükseldikçe öğrencilerin MSP ortalamalarının da belirgin bir şekilde yükseldiğini göstermektedir.

 

 

Grafik 11’de 2019 Merkezi Sınavda öğrencilerin MSP ortalamalarının baba eğitim düzeylerine göre değişimi verilmiştir.

Grafik 11’den görüldüğü üzere, öğrencilerin baba eğitim düzeyi ilkokuldan lisansüstüne doğru arttıkça MSP ortalamaları da artmaktadır. Baba eğitim düzeyi ilkokul olan öğrencilerin MSP ortalaması 271,73, lisansüstü olan öğrencilerin MSP ortalaması ise 402,10’dur. Grafik 11’e göre baba eğitim düzeyi ilkokul olan öğrenciler ile lisansüstü olan öğrencilerin MSP ortalamaları arasında 130,37 puan ortalama fark bulunmaktadır.

Sonuç olarak, anne ve baba eğitim düzeyleri arttıkça MSP ortalamaları da artmaktadır.

 

 


Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :

Etiketler :

Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)