adscode

Okul başarı puanlarıyla sınav puanları uyumlu!

Merkezi Sınav Değerlendirme Raporuna göre okul başarı puanlarıyla sınav puanları uyumlu.

Okul başarı puanlarıyla sınav puanları uyumlu!
Sınavlar
Güncelleme : 25-Jun-19 16:17

MEB, 1 Haziran 2019'da yapılan LGS sınav sonuçları ile ilk kez "Merkezi Sınav Değerlendirme Raporu"nu da yayımladı.

Raporda öğrencilerin 6., 7. ve 8. sınıftaki yıl sonu başarı puanlarının ortalaması olan ve ortaokulda akademik performansın göstergesi olarak değerlendirilen okul başarı puanı (OBP) ile 2019 Merkezi Sınavda toplam cevap sayısı arasındaki ilişki korelasyon analiziyle incelendi.

Elde edilen sonuçlar, OBP ile Merkezi Sınav Puanı arasında pozitif ve güçlü bir ilişki olduğunu gösterdi. 

 

OBP ile MSP arasındaki ilişkiyi gösteren saçılım diyagramı Grafik 12’de verilmiştir.

 

Grafik 12’de görüldüğü gibi, öğrencilerin 2019 yılında Merkezi Sınavda elde ettikleri MSP ile OBP arasında doğrusal bir ilişki bulunmaktadır. Normal dağılım varsayımının karşılanmaması nedeniyle Spearman Sıra Farkları Korelasyon Katsayısı kullanılarak yapılan incelemede puanlar arasında pozitif, istatistiksel açıdan anlamlı ve güçlü (ρ=0,855, p<0,05) bir ilişkinin bulunduğu belirlenmiştir. Bu sonuç, öğrencilerin 2019 Merkezi Sınavdaki MSP’leri ile OBP’lerinin benzer yönde değiştiğini ve birbirleriyle yüksek düzeyde ilişkili olduklarını göstermektedir.

  

Öğrencilerin 2019 Merkezi Sınav puanı ile Okul Başarı Puanları arasında yüksek düzeyde ilişki bulunmaktadır.

  

Öğrencilerin doğru cevap sayıları ve OBP’leri arasındaki ilişki alt testlere göre incelenmiş ve sonuçlar Tablo 7’de verilmiştir.

 

Tablo 7’de OBP’ler ile en yüksek ilişkiye sahip olan alt testin Türkçe (ρ=0,829, p<0,05), en düşük ilişkiye sahip olan alt testin ise Matematik olduğu (ρ=0,510, p<0,05) görülmektedir. Türkçe (ρ=0,829, p<0,05), T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük (ρ=0,740, p<0,05), Yabancı Dil (ρ=0,717, p<0,05) ve Fen Bilimleri (ρ=0,778, p<0,05) alt testlerindeki doğru cevap sayıları ile OBP arasında pozitif ve güçlü ilişkiler bulunmuştur. Matematik (ρ=0,510, p<0,05) ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (ρ=0,697, p<0,05) alt testlerindeki doğru cevap sayıları ile OBP arasındaki ilişki ise pozitif ve orta düzeydedir.


Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :

Etiketler :

Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)