adscode
adscode
adscode

"AYT edebiyat soruları; yeni nesil kaliteli sorular"

Ulus Kampüsü Özel MEF Fen ve Teknoloji Lisesi/Özel MEF Lisesi Bölüm başkanları ve öğretmenleri, 2019 AYT sorularıyla yapılan karşılaştırmalarla, yayınlanan soruları da inceleyerek 2020 AYT sınavlarının genel değerlendirmesini yaptı.

"AYT edebiyat soruları; yeni nesil kaliteli sorular"
Sınavlar

Değerlendirmeler şöyle:

2020 AYT SORULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

EZBER BİLGİYE DAYALI DEĞİL, BİLGİDEN ÇIKARIM YAPMAYI GEREKTİRECEK YENİ NESİL, KALİTELİ SORULAR...

2020 AYT Edebiyat sorularında sürpriz bir soru yer almamaktadır. Sadece daha önceki senelerden farklı olarak ezber bilgiye dayalı sorular yerine öğrencilerin soruları doğru yanıtlayabilmek için temel edebiyat bilgisine, türlere ait içerik bilgisine, edebiyat dönemlerine ait özellik bilgisine ihtiyaç duyacakları tarzda ve ağırlıklı olarak yeni nesil soru tarzı dediğimiz bilgiden çıkarım yapmayı gerektiren sorulardan oluştuğu görülmüştür. Sınavda “yeni nesil soru” dediğimiz bu tarzda 5 soru yer almıştır. Sınavda bu tarz soruların yer almasını “Edebiyat dersininin analiz ve yorumlama gerektiren bir ders olduğunu” vurgulaması bakımından olumlu bulmaktayız. Sınavda söz sanatları , edebi akımlar, Türk edebiyatı dönem özellikleri, divan edebiyatı, destanlar, geçiş dönemi eserleri, yazar-şair-eser bilgisi, Garip akımı, nazım şekilleri ve türleri, şiir bilgisi, anlatım teknikleri konularından sorular sorulmuştur. Geçen yıllardan farklı olarak Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatına yönelik soruların az sayıda yer aldığını gözlemlenmiştir. 2019 AYT’de Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatından 4 soru yer alırken bu sene 1 soru sorulmuştur.TYT Türkçe konularından cümlede anlam ve paragrafta anlam başlıklarına yönelik toplam 6 soru sorulmuştur. 2019 AYT’de TYT Türkçe içeriğine yönelik 5 soru sorulmuştu.
Bu sınavda kullanılan dil dolayısıyla tartışma yaratacak 1 edebi sanat sorusu yer almaktadır. Bu soruda altı çizili Farsça tamlamanın “serv-i hıramân”(Türkçesi: Salına salına, naz ve edayla yürüyen servi) Türkçe karşılığı soruda verilmediğinden öğrencilerin dizenin bütününden anlamı çıkartmaya çalışarak zorlanmasına neden olmuştur. Öğrencilere iki farsça sözcükten oluşan altı çizili tamlamadaki edebi sanatın sorulması, sınavda hedeflenen ölçmenin sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesini engellemiştir.

2020 AYT Coğrafya soruları
COĞRAFYA SORULARINDA SÜRPRİZ YOK
AYT Coğrafya soruları her yıl olduğu gibi, bilgiye ve yoruma dayalı sorulardan oluşmaktadır. Soruların 11 ve 12. sınıf müfredatından oluştuğu görülmüştür. Biyoçeşitlilik, şehirlerin fonksiyonel özellikleri, bölgesel kalkınma projeleri, nüfus politikaları, bölgesel örgütler, doğal kaynak kullanımının önemi gibi güncel beşeri soruların analizine yönelik konular yer almıştır. Temel coğrafya bilgisine sahip öğrencilerin çözebileceği nitelikte üst düzey soruların az sayıda, orta düzey soruların çoğunlukta olduğu öğrencilerin yanıtlayabileceği sorulardan oluşan bir sınavdır. Sınav derslere katılan, test çalışmalarını tamamlayan öğrencilerinin rahatlıkla çözebileceği bir kapsamdadır.

2020 AYT Felsefe Grubu soruları
BİLGİYE VE YORUMA DAYALI SORULAR

Genel olarak sorular değerlendirildiğinde 2019 AYT ile aynı düzeyde bilgiye ve yoruma dayalı sorulardan oluşmaktadır.
Mantık alanında sadece 1 soru bilgi içermektedir. Psikoloji, Sosyoloji ve Mantık alanlarında eleştirel ve gerekçeli düşünebilmeyi ölçen sorular yer almaktadır.
Felsefe alanında ağırlıklı olarak ; Varlık Felsefesi, Ahlak Felsefesi,
Psikoloji alanında ; Psikoloji Bilimini Tanıyalım, Psikolojinin Temel Süreçleri
Sosyoloji alanında ; Ruh Sağlığının Temelleri, Birey ve Toplum, Toplumsal Yapı
Mantık alanında ; Klasik Mantık ve Mantığa Giriş ünitelerinden sorular gelmiştir.
Sınav sorularını incelediğimizde soruların “orta zorlukta” olduğunu görmekteyiz. Yıl içinde yapılan çalışmalara katılan öğrencilerin rahatlıkla cevaplandırabilecekleri bir sınavdır.

2020 AYT Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi soruları

Genel olarak AYT sorularının 2019 yılı sorularına göre kolay olduğunu söyleyebiliriz. Müfredat dışı soru yer almıyor. Soruları tek tek ele alırsak;
35. soru tamamen bir yoruma dayalı bir sorudur. Güçlü çeldiricisi olmayan, yeni müfredatta yer alan, AYT’nin en kolay sorusu diyebiliriz. 36,37,38. sorular birer kavram sorusu olarak karşımıza çıkıyor. 39. soruya gerek 12. sınıf müfredatında gerekse 9. sınıfın yeni müfredatında yer alan, AYT’nin kolay sorularından biri diyebiliriz. 40. soru ise yeni dini akımları kapsayan bir bilgi sorusu. Genel olarak değerlendirirsek önceki seneye göre daha kolay, çok detay bilgi içermeyen bir sınav olduğunu söyleyebiliriz.

2020 AYT Tarih soruları
M.E.B MÜFREDATIYLA UYUMLU BİLGİYE DAYALI SORULAR

2019 AYT sınavına benzerliği ile 2020 AYT sınav sorularının konu dağılımı 9-10-11-12. sınıf müfredatını kapsayıcı nitelikte olmuştur. Bilgi temelli sorular sorularak öğrencilerin kavram , terim , bilgi düzeyleri ölçülmüş ve bilgiyi bilerek yorumlama yapabilecekleri sorular hazırlanmıştır. Bu sınavda özellikle kronoloji bilgisinin önem kazandığı görülmüştür. Sorulan sorularda olayın öncesini ve sonrasını düşündürüp yorumlatan soruların öğrencilerin zorlandığı sorular olması dikkat çekicidir. Buradan da hareketle bütünsellik ilkesi gereği öğrencilerin 9. sınıftan itibaren tüm tarihi olay- olgu ve kavramları yerinde, zamanında ve içselleştirilerek öğrenmesi gerektiği bir kez daha zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır.


ALAN BİLGİSİ GÜÇLÜ ÖĞRENCİLERİN ÇÖZEBİLECEĞİ SORULAR,
2020 AYT Matematik ve Geometri sorularını incelediğimizde; soruların MEB tarafından 04 Kasım 2019’da yayınlanan ve pandemi dönemi güncellenen kılavuzda belirtilen 9-10-11 ve 12.sınıf Matematik dersi kazanımlarına uyumlu olduğu, sınava iyi hazırlanan öğrenciler için 2019 AYT sorularından kolay olduğu, soru dağılımı olarak da 9-10 ve 11. sınıf konularından eski yıllara göre daha fazla sayıda soru sorulduğu ve sürpriz bir soru ile karşılaşılmadığı görülmektedir. Geçtiğimiz yıl sınavda 12. sınıfa ait limit - türev ve integral konularından da soru sorulmasına rağmen bu yıl yaşanan pandemi nedeni belirli konular sınav dışı bırakılmış, bu konular yerine sayılar ile ilgili uygulamalar, kümeler, ikinci dereceden denklemler ve diziler ile ilgili soruların sayısı arttırılmıştır. Ayrıca geçen yıldan farklı olarak binom ile ilgili bir soru da eklendiği görülmüştür. Öğrencilerimiz, sınavda süre ile ilgili bir sorun yaşamadıklarını belirtmiştir. Sınav yıl içinde düzenli çalışan, alan bilgisine kuvvetli bir şekilde hakim olan öğrencilerin yorumlama gücünü de katarak çözebilecekleri sorulardan oluşmaktadır.

2020 AYT Geometri sorularının 2019 yılı AYT sorularına göre daha kolay olduğu gözlemlenmiştir. Geçtiğimiz yıl sınavda geometri soru sayısı trigonometri ile birlikte 10 iken bu yıl 14 soru sorulduğu görülmüştür. Müfredat dışı herhangi bir soru sorulmamıştır. Soruların tamamının günlük hayat sorularından oluştuğunu söyleyebiliriz. Sınavda sürpriz bir soru yer almamıştır. Sınavda analitik düzlemde bir çizim sorusu yer alırken geçen yıldan farklı olarak öğrencilerin kendilerinin çizim yaparak çözmesi istenen sorulara rastlanmadığı gözlemlenmiştir. 12. sınıfa ait Çemberin Analitik incelenmesi konusu pandemi nedeni ile müfredat dışı bırakılmıştır. Dönüşümler konusundan çok basit düzeyde 1 öteleme sorusu sorulmuştur. Sınavda 2 sorunun daha seçici olduğunu ve sınavın genel seviyesinin de orta düzeyde olduğunu söyleyebiliriz.

2020 AYT Biyoloji soruları;
BU YIL İNSAN FİZYOLOJİSİ ÜNİTESİ YILI...
2019 AYT’de olduğu gibi bu yılki AYT’de de biyoloji soruları müfredat içeriğine uygundur. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılki sınav da öğrencilerin sadece muhakeme gücüyle cevaplayabileceği yorum sorularını içermemektedir. Sorular içerisinde akademik bakımdan herhangi bir yanlış soru yoktur.
Bu yıl “İnsan Fizyolojisi Yılı” olacak şeklinde öğrencilerimizle paylaşımımız olmuş, bu nedenle bu konuyu en sona bırakıp öğrencilerimizin sınava bilgileri en taze şekilde girmelerini sağlamaya çalışmıştık. Ve yanılmadık toplam 13 sorunun 8’i bu üniteden geldi( 2019 AYT’de aynı konuyla ilgili soru adedi 5’ti). Ayrıca bu sorulardan iki-üç tanesi hariç (Göz ve dolaşım sistemi ile ilgili olanlar gibi) eleyici tipteki sorulardır.
Sınav sonrasında da öğrencilerimizin sınav sorularıyla ilgili olumlu geri dönüşleri bizi ziyadesiyle memnun etmiştir.
2020 AYT Biyoloji sorularında, 11. sınıfa ait ünitelerdeki kazanımlar ile 12. sınıfın 1. Dönemine ait kazanımlar sorgulanmıştır, 8 soru 11. sınıf kazanımlarından, 5 soru ise 12. sınıfın 1. dönem kazanımlarından gelmiş olup dağılım şu şekildedir.

2019 AYT BİYOLOJİ BÖLÜMÜNDEKİ SORULARIN KONULARA GÖRE DAĞILIMI ŞÖYLEDİR:
11. SINIF MÜFREDATINDAN
* Denetleyici ve Düzenleyici Sistem, Duyu Organları konusuna ait Gözle ilgili 1 Soru
* Denetleyici ve Düzenleyici Sistem, Duyu Organları konusuna ait Endokrin Sistemle ilgili 1 Soru
* Sindirim Sistemi 1 Soru
* Dolaşım Sistemi 1 Soru
* Solunum Sistemi 1 Soru
* Üriner Sistem 1 Soru
* Komünite ve Populasyon Ekolojisi 2 Soru
12. SINIF MÜFREDATINDAN
* Genden Proteine Ünitesindeki Nükleik Asitler ile Genetik Şifre Protein Sentezi Kazanımlarından 3 soru
* Canlılarda Enerji Dönüşümleri Ünitesinden 2 soru şeklindedir.


2020 AYT Fizik soruları
MEKANİK SORULARININ DAMGA VURDUĞU BİR AYT
2020 AYT sınavında fizik soruları bilginin ağırlıkta olduğu işlem soruları olarak karşımıza çıkmaktadır. Pandemi sürecinden dolayı 12. sınıf müfredatının bir kısmı sınavın muhteviyatından çıkarıldığı için sınav sorularının büyük kısmı beklenildiği gibi 11. sınıf müfredatından çıkmıştır. 11. sınıf müfredatından 10 soru gelmiş olup bunların bunların 7’si kuvvet ve hareket ünitesinden, 3’ü elektrik ve manyetizma ünitesindendir. 12. sınıf müfredatından 4 soru sorulmuş olup bunların ünite bazındaki dağılımı; 1 çembersel hareket, 1 basit harmonik hareket, 1 açısal momentum, 1 tane de su dalgalarında girişim ünitelerindendir. Sınav soruları muhakeme yeteneğinin yanında (öncüllü sorularda dahil ) 11. ve 12. sınıfa ait fizik bilgisinin ve işlem kabiliyetinin öne çıktığı sorulardan oluşmaktadır. Fakat soru kalıplarında bir sürpriz olmadığından öğrencilerimiz ile AYT sınavında çıkmış olan fizik sorularının hepsinin benzerini bir kısmının da hemen hemen aynısını derslerimizde çözmüştük. Sorular metin olarak anlaşılır bir dille yazılmış olup akademik anlamda sorun teşkil eden bir soru bulunmamaktadır.

 

2020 AYT Kimya soruları MEB 11. ve 12. sınıf müfredatına uygun olarak gelmiştir. AYT sorularının MEB’in sınav öncesi açıkladığı güncellenmiş kazanımlarla birebir uyuştuğu görülmüştür.Sınav bilgi ağırlıklı sorulardan oluşmuş olup bazı sorularda formül kullanımı ön plana çıkmıştır.AYT Kimya soruları önceki yıllarda sorulan sorularla örtüşmektedir.AYT soruları yeterince çalışma yapmış olan öğrencilerin soru bankalarından ve denemelerde çözdüğü soruların benzerlerinden oluşmuştur.

Ulus Kampüsü Özel MEF Fen ve Teknoloji Lisesi/Özel MEF Lisesi olarak; sınava giren tüm öğrencilerin emeklerinin karşılığını alacak sonuçlarla karşılaşmalarını, geleceklerini için en önemli adım olacak üniversite yaşamlarında başarılı olmalarını dileriz.


Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :

Etiketler :

Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)