adscode

'Osmanlıca Uydurması Zorunlu Ders Olacak'

'OSMANLICA DENEN UYDURUK DERSİ REDDEDİYORUZ!'

 'Osmanlıca Uydurması Zorunlu Ders Olacak'
Sendikalar

19. Milli Eğitim Şurası'nda Eğitim Bir Sen ve Türk Eğitim Sen delegelerinin oylarıyla Osmanlıcanın zorunlu ders olarak bütün liselerde okutulması önerisi kabul edildi. Böylece Etrüsk Türklerinin icadı olan Latin harflerine dayalı Türk alfabesinden Arap alfabesine dönüş adımlarından biri daha atılmaktadır.

Osmanlı diye bir millet yoktur. Osmanlı kelimesi, Osman Bey hanedanını tanımlar. Osmanlıca ise tamamen yapay ve uydurma bir dildir. Bu yapay dil Arap, Fars ve Türk dillerinin orantısız karışımından uydurulmuştur.

Arapça Hami-Sami dil ailesinden, Farsça Hint-Avrupa dil ailesinden, Türkçe ise Ural-Altay dil ailesinden gelir. Bu üç dil hiçbir açıdan birbirine benzemez ve bu dillerin birbirleriyle uzaktan yakından hiçbir ilgisi yoktur.

Osmanlıcanın karışım oranı ise şöyledir: %50 Arapça, %40 Farsça, %10 Türkçe. Osmanlıcanın dilbilgisi kuralları da Farsçaya göredir. Osmanlıcanın alfabesi de Arap alfabesidir.

"Arap alfabesiyle Osmanlıca" olarak yazılan eserlerin tamamı "Latin alfabesiyle Türkçeye" aktarılmıştır. "Dedelerimizin mezar taşını okuyamıyoruz." argümanı başlı başına sakat bir argümandır. Türk tarihi Osmanlı ile başlamaz. Türk tarihi yaklaşık 32.000 bin yıllık bir tarihtir. Çeşitli Türk boyları da tarih boyunca çeşitli alfabeler kullanmıştır. Osmanlı, Anadolu'da Büyük Hun imparatorluğu döneminden kalan dedelerinin mezar taşını okuyabiliyor muydu?

Alfabe başka dil başkadır. Arap alfabesiyle İngilizce de yazılabilir. Latin alfabesiyle Arapça da...

Osmanlıcanın zorunlu ders haline getirilmesi harf ve dil devrimlerine yönelik karşıdevrimdir.

Türk'ün diline kama sokulmasıdır. Osmanlı denilen yönetim özellikle 1.600'lü yıllardan sonra Türk düşmanlığına soyunmuş, devşirmelerin ve dönmelerin
egemenliğine girmiş köhne bir yapıdır.

Fatih Sultan Mehmet'in "Uygur alfabesiyle öz Türkçe" fermanları vardır. Osmanlıca, Osmanlıcılık politikasıyla birlikte uydurulmuştur. Osmanlıcılık, imparatorlukla birlikte çökmüştür. Türkiye Cumhuriyeti Devleti milli bir devlettir ve Atatürk'ün ifadesiyle "Cumhuriyetimizin temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü"dür.

1.600-1.900 yılları arasında Türklere sövülen yüzlerce yazı ve şiir bizzat dönemin Padişahlarınca ödüllendirilmiştir.

Devlete yönetici yetiştiren Enderun Mekteplerine alınmanın tek şartı da gayr-ı Türk olmak yani Türk olmamaktır!

Türklük adına Osmanlıyı, Osmanlıcayı ve beraberinde Arap alfabesini savunan ahmaklar olsa olsa Türk ve Türklük düşmanı konumuna düşerler.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulurken Osmanlı Devleti'nin doğrularından örnek almış, yanlışlarından da ders çıkarmıştır. Alfabe ve dil konusunda da gereken ders çıkarılmıştır. 1928'de Harf Devrimi, 1932'de ise Dil Devrimi yapılmıştır.

DİLİMİZ TÜRKÇE SES BAYRAĞIMIZDIR!

Türkçe dışı dillerin ve Türk alfabesi dışındaki alfabelerin meraklısı için öğrenilme yeri yalnızca fakültelerdir.

Siz Osmanlıca denilen o uydurma dili ve dolayısıyla Arap alfabesi öğrenmeyi zorunlu ders yaparsanız bütün bu tarihi gerçekleri sendika olarak hem de o derste anlatırız.
 
ATASEN
Ata Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası
www.atasen.org.tr
www.facebook.com/ATASENDIKA
  
                  

Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :

Etiketler :

Benzer Haberler
    1 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (1)