adscode
adscode
adscode testttt
adscode oguzzz

YKS’de konu dağılımları değişti

YKS’de bu yıl 12. sınıfın ikinci dönem konularından soru çıkmayacak. Uzmanlara göre bu karar Türkçe testinde sınavın genel işleyişi açısından önemli bir değişime neden olmayacak.

YKS’de konu dağılımları değişti
YKS

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) bu yıl adaylar, 12. sınıfın ikinci dönem konularından muaflar. Bu durumun soruların dağılımını nasıl etkileyeceği merak konusuydu. Uğur Okulları ve Uğur Kurs Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt ile Bölüm Başkanlarının ders bazında değerlendirmelerine göre Türkçe’de sınavın genel işleyişiyle ilgili çok fazla bir daralmaya ya da değişime neden olmayacak. Matematik’te geçmiş yıllarda yaklaşık 10 soru gelen Fonksiyonlarda Limit ve Süreklilik, Türev, İntegral konuları bu yıl olmayacağı için Logaritma, Diziler, Trigonometri konularından daha fazla soru sorulması bekleniyor. Fizik’te öğrencilerin mekanik konusuna daha çok zaman ayırmaları önerilirken Tarih’te özellikle ayrıntıyı öne çıkaran detay soruların gelme olasılığının yüksek olduğu düşünülüyor. Derslere göre yorumlar şöyle:

Dil bilgisi belirleyici

Türkçe & Türk Dili ve Edebiyatı: YKS’den çıkarılan 12. sınıfın ikinci dönem konuları, Türkçe ile Türk Dili ve Edebiyatı bölümleri açısından sınavın genel işleyişiyle ilgili çok fazla bir daralmaya ya da değişime neden olmayacak. TYT’deki 40 soruda geçmiş yıllarda olduğu gibi öğrencilerin “okuduğunu anlama, okuduğunu doğru yorumlama” yetilerinin yoklanacağı soruların ağırlıkta olmasını bekliyoruz. Bunlar da Sözcükte Anlam, Cümlede Anlam ve Paragraf konularından gelebilir. Bu soruların sayısı 30 civarında olabilir. Ancak öğrencilerin arasındaki farkı, dil bilgisi kapsamında değerlendirilen sorular belirleyecek.

AYT’de ise 24 sorunun 5 ya da 6’sı Türkçe (Anlam Bilgisi), geri kalanları lise müfredatının Türk Edebiyatı kapsamından olacak. 12. sınıfın ikinci dönemindeki ünitelerinden soru sorulmayacak. Ancak bu “Roman” ya da “Tiyatro” ünitelerinden soru olmayacak biçiminde algılanmamalı. Tanzimat Dönemi roman anlayışından ya da romanın genel özelliklerinden soru sorulabilir. Çünkü bu üniteler 9, 10 ve 11. sınıflarda da işlendi. Edebiyat sorularında öğrencilerin soru kökünde kendilerinden istenen bilginin niteliğine; soruda özellikleri verilen sanatçının, eserin niteliğine dikkat etmesi önemli.

Matematik: Sınavda değişiklik 2023 AYT Matematik’te olacak. En çok soru Sayılar ve Problemler konusundan gelmekte. Sınavın geri kalan soruları geometri konuları olan Üçgenler, Dörtgenler ve Özel Dörtgenler, Çokgenler, Katı Cisimler (Dik Prizma ve Dik Piramitler) konularını kapsamakta. En çok soru üçgenler konusundan çıkmakta. Geçmiş yıllarda yaklaşık 10 soru gelen Fonksiyonlarda Limit ve Süreklilik, Türev, İntegral konuları bu yıl olmayacağı için Logaritma, Diziler, Trigonometri konularından daha fazla soru beklenmekte.

2020’ye benzer olabilir 

Fizik: TYT’de temel kavramlar çok önemli. Formüller günlük hayat örnekleriyle eşleştirilerek daha kalıcı bir öğrenme sağlanmalı. Öğrencilerin grafikleri doğru okuyup yorumlayabilmeleri gerekmekte. 12. sınıf ikinci dönem konularının sınav kapsamından çıkarılması nedeniyle öğrencilerin özellikle mekanik konusuna daha fazla zaman ayırmalarında yarar var. Ayrıca tork, akımın manyetik etkisi, manyetik kuvvet gibi konularda sağ el kuralı gözden geçirilmeli.

Kimya: Soruların dağılımının 2020 YKS’ye benzer olması, her yıl olduğu gibi temel bilgilere dayalı, yorumlama, formülleri kullanma ve işlem yapabilme becerisini ölçen tarzda olması beklenmekte.

Biyoloji: TYT Biyoloji testinin kolay veya orta seviyede, temel bilgi düzeyinde sorulardan oluşması beklenmekte. AYT’deki dört üniteden ikisi 11. sınıf, diğer ikisi 12. sınıf kapsamında yer almakta. Geçtiğimiz yıllarda soru dağılımı 11. sınıf 6/7; 12. sınıf 7/6 şeklinde olmasına karşılık, bu yıl Bitki Biyolojisi, Canlılar ve Çevre konularının sınav kapsamından çıkarılması birinci döneme ait Genden Proteine ve Canlılarda Enerji Dönüşümleri ünitelerinden daha kapsamlı ve zorluk derecesi yüksek olan sorulara yer verilmesine neden olabilir.

11. sınıfın önemi arttı

Coğrafya: TYT’de 9 ve 10. sınıf müfredatı esas alınacak. Doğal Sistemler, Beşeri Sistemler, Küresel Ortam ve Çevre Toplum ünitelerinden ağırlıklı sorular çıkacak. Bu konuların tekrar edilmesi, test pratiği yapılması ve harita okuryazarlığının geliştirilmesi önemli. 11. sınıf kazanım ve konularının AYT açısından öneminin arttığını söylemek mümkün.

Felsefe: TYT’de, doğrudan felsefi akım ismini sorgulayan bir soru sorulmakta. Felsefeyi Tanıma, Bilgi Felsefesi ve Varlık Felsefesi üniteleri iyi bilinmeli. AYT’de Psikoloji ve Mantık derslerine ilişkin kavramları bilmeyi gerektiren sorular sorulurken; Sosyoloji’de bilgiye dayalı yorum yapmayı gerektiren paragraf soruları yer almakta.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: TYT’de okuma, anlama ve yorumlama becerilerini ölçen sorular ağırlıklı olmakla birlikte bilgiyi sorgulayan sorulara da yer verilmekte. Özellikle Allah-İnsan İlişkisi, İnançla İlgili Meseleler, İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar, Kur’an’a Göre Hz. Muhammed ve Anadolu’da İslam gibi üniteler geçmiş yıllarda soruların yoğun olarak geldiği başlıklar olarak dikkat çekmekte. Ancak her üniteden gelebilecek sorulara karşı hazırlıklı olunmalı.

Kronolojiye dikkat

Tarih: 2020’de tarih soruları eleyici nitelikteydi. Bu yıl benzer soruların gelme olasılığı yüksek. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük’ten TYT ve AYT‘de daha fazla soru gelmekte. Son 5 yılda Milli Mücadele, Atatürkçülük ve Türk İnkılabı ünitelerinden ayırt edici soruların sorulduğu görülmekte. Terim ve kronoloji bilgisine hâkim olunmalı.

 MİLLİYET / AYSEL BOZAN YILMAZ

Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :


Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)