adscode

LGS VE YKS KALDIRILMALDIR! EĞİTİM SİSTEMİMİZ SINAV ODAKLI YAPIDAN KURTARILMALIDIR!

Eğitim sistemimizde kademeler arası geçişte uygulanan merkezi sınavlar, eğitim sistemimizin kanayan yarasıdır. Peki, eğitimdeki yeni normalleşmeyle birlikte radikal bir karar alınarak, kısa adı LGS ve YKS olan sınavlar kaldırılamaz mı? Eğitim sistemimizde kademeler arası geçişte farklı bir model uygulanamaz mı?

ikegitmeni@hotmail.com
Ülkemizde Covid -19 pandemisi sonrası yeni normalleşme sürecine dönmek için hayatın her alanında yeni düzenlemeler yapılmaktadır. Dünyada Covid-19 pandemisiyle birlikte birçok sektörde mevcut sistemlerin sorgulanacağı, yeni sistemlerin gündeme geleceği ile ilgili görüşler ileri sürülmektedir. Eğitimde de uzaktan eğitim sistemleri ile örgün eğitim sistemlerinin karma bir modele dönüşüleceği öngörülmektedir. Eğitimde yeni normalleşmeyle ilgili de tartışmalar devam ederken, Haziran ayı içerisinde önce LGS ve ardından da YKS yapılacak. Aylardır sabah Covid-19 pandemisiyle uyanıyoruz, akşam Covid-19 pandemisiyle günü tamamlıyoruz. Covid-19 ile birlikte insanlarda yaygın anksiyete bozukluğu olarak tanımlanan psikolojik sorunların arttığı görülmektedir. Sınava hazırlanan çocuklarda da sınav kaygısının yanında bir de Covid-19 ve sosyal hayatın kısıtlamaları nedeniyle birtakım ruhsal sorunların geliştiği çocukları sınava girecek öğrenci velileri tarafından dile getirilmektedir. Eğimde sistemimizde kademeler arası geçişte uygulanan merkezi sınavlar, eğitim sistemimizin kanayan yarasıdır. Peki, eğitimdeki yeni normalleşmeyle birlikte radikal bir karar alınarak, kısa adı LGS ve YKS olan sınavlar kaldırılamaz mı? Eğitim sistemimizde kademeler arası geçişte farklı bir model uygulanamaz mı?

Eğitim sistemimizde kademeler arası geçişte uygulanan merkezi sınavlar,  uzun yıllardır sürekli tartışılan ve bir türlü çözüme kavuşmayan sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Eğitim sistemimizde uygulanan merkezi sınavlar;  eğitim öğretimde uygulanan ders müfredatlarının uygulamadan uzak, sadece sınav odaklı bir yaklaşımla yürütülmesine neden olmaktadır. Başarıdaki en önemli kıstas sınavı kazanmak olduğu için, öğrenciler de dersi sadece soru çözmek ve sınavı kazanmak amacıyla dinlemektedirler. Öğretmenler de konuyu anlatırken öğrencilerin sorulara daha hızlı cevap verebilmeleri için çaba gösterirler. Okullar,  merkezi sınavlarda başarı gösteren öğrenci sayılarını arttırmak için çaba sarf etmektedirler. Öğrenci velilerinin de okuldan ve öğretmenlerden en önemli beklentilerinin; çocuklarının girecekleri merkezi sınavları kazanmaları olduğunu söylemek; hiç de yanlış bir değerlendirme olmayacaktır. Daha da ileri gidilirse; il milli eğitim müdürlükleri merkezi sınavlarda daha başarılı il olmak için, okulları sınavlardaki başarılı öğrenci sayılarına göre değerlendirirler. Okuldan kaç öğrenci sınavda başarılı oldu? Başarının adı sınavı kazanmak olduğuna göre; tüm yollar sınava çıkmaktadır. Sınav, sınav, sınav… Eğitim sisteminde sınavlar araç olmaktan çıkıp amaç haline geldiği için, derslerde sınav odaklı işlenmektedir. Bir zamanlar “test-tost çocuğu” kavramı vardı. Eğitim sistemimizde bu kavram varlığını sürdürmeye devam etmektedir. Eğitim öğretim sınav odaklı bir metotla yürütüldüğünde dersleri uygulamalı, yaşayarak yapma imkânı da pek olamıyor. Birçok okulda laboratuarlar dersliklere dönüştürülmüştür. Laboratuarı olan okulların da laboratuarları yeterince kullanıldıkları söylenemez. Öğretmenler daha çok test çözmek için deney, gözlem ve uygulamalara fazla zaman ayıramamaktadırlar. Bu nedenle, Covid-19 pandemisiyle birlikte eğitimde yeni normalleşme de radikal kararlar alınmalı ve kademeler arası geçişteki merkezi sınav uygulamalarına son verilmelidir.  Peki nasıl?

Milli Eğitim Bakanı geçtiğimiz günlerde dünyada eğitimin Covid-19 pandemisiyle birlikte, örgün eğitim ve uzaktan eğitimin birlikte yürütüldüğü bir sisteme evirildiğini açıklamıştı. Dünyada eğitim sistemleri Covid-19 pandemisiyle birlikte dijitalleşmeye doğru evirildiği doğru bir yaklaşımdır. Covid-19 pandemisinden önce de dünyada eğitimde dijitalleşme çabaları vardı. Ancak yapılan uygulamalar göstermektedir ki, sadece uzaktan eğitim tek başına beklentileri karşılayamamaktadır. Uzaktan eğitim örgün eğitimle desteklendiği takdirde daha başarılı sonuçlar alınacağını göstermektedir.

Eğitimdeki yeni normalleşme döneminde, tüm öğrencilerin gelecek eğitim öğretim yılında bilgisayar ya da tablet kullanılmasını zorunlu kılmaktadır. Daha önceki yazılarımda da ifade ettiğim gibi eğitimdeki yeni normalleşme döneminde uzaktan eğitim ile normal eğitimin birlikte yürütülmesi bir çözüm olarak geliştirilmelidir. Bilişim imkânı olmayan öğrencilere en hızlı şekilde tablet dağıtılmalıdır. Kaynak yaratmak için, Eylül ayında dağıtılacak ders kitaplarının dijital ortamda sunulması çözüm olarak değerlendirilmelidir. Ders kitapları yerine tüm öğrencilere tablet dağıtımı yapılmalıdır. Uzaktan eğitim ve örgün eğitimin birlikte yapıldığı bu karma eğitim modelinde derslerin uygulamalı kısımları örgün eğitimle desteklenmelidir. Derslerdeki başarı değerlendirmesi de örgün ortamda yürütülmelidir.

Tüm öğrencilere tablet dağıtıldığında sınavların da okul ortamında tablet üzerinden yapılması mümkün olacaktır. Bilişim ağı üzerinden tüm okullarda derslerde aynı anda sınav yapmak da mümkün hale gelecektir. Sınavların çoktan seçmeli yapılması zorunluluğu da olmamalıdır. Öğretmenlere bilişim güvenliğinin sağlandığı ortamda sınavlar gönderilmelidir. Öğretmenler sistem üzerinde sınavları değerlendirmelidir. Değerlendirmede okul isimleri ve öğrenci isimleri görülmeden, farklı okulların öğretmenleri tarafından değerlendirmeler yapılmalıdır. Okul isimleri ve öğrenci isimleri görülmeden kura ile her sınav üç öğretmene cevap anahtarıyla elektronik ortamda gönderilmelidir. Ders öğretmenlerinin sınavları ayrı ayrı değerlendirmesinden sonra sınavların puan ortalaması alınarak, sınav sonuçları sistem üzerinden okullara gönderilmelidir. Eğitim öğretimde derslerin değerlendirmesinde yukarıda anlattığım bir değerlendirme sistemi getirildiği takdirde merkezi sınavların yapılmasına da gerek kalmayacaktır. Öğrenci başarılarına göre kademeler arasında geçiş sağlanacaktır. Üniversite geçişte de öğrencilerin not transkriptiyle yapılan müracaata göre yerleştirme sağlanabilecektir.

Sonuç olarak, Covid-19 pandemisiyle birlikte eğitimdeki yeni normalleşme döneminde, eğitim sistemimizi sınav odaklı yapıdan kurtarmak için çaba gösterilmelidir. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de Covid-19 pandemisinin yaratmış olduğu kaygı, endişe ortamında eğitim sistemimizi sınav odaklı yapıdan kurtarmak, toplumun tüm kesimleri tarafından yerinde ve olumlu karşılanacaktır. Eğitim sistemimizi sınav odaklı yapıdan kurtarmak, çocuklarımızın yaratıcılıklarına ve düşünsel yetilerine vurulan prangaları kırmak kadar değerli, anlamlı ve yerinde bir uygulama olacaktır. Geleceği aydınlık, yarınları umut dolu bir nesil için, “ÖNCELİĞİMİZ EĞİTİM”…

ikegitmeni@hotmail.com

 

 


Emoji ile tepki ver!

Bu Yazıyı Paylaş :

Etiketler :
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)