adscode

TÜRKİYE’DE TURİZM VE TURİZM EĞİTİMİNİN ÖNEMİ

damlaaktan@gmail.com
Turizm yolu, barış ve kalkınma yoludur.”
 

Küreselleşen dünyada sınırların kalkmasıyla ve insanın varlığının anlamını başka ülkelerin coğrafyalarında keşfe çıkmaya başlamasıyla birlikte, belki de en büyük ilgiyi turizm sektörü gördü. Başka kıtalarda keşfedilen dünyalar ve başka iklimlerin insan ruhuna etkisi, bugün iş hayatının temposunda pek çok insan için sıklıkla tercih edilen nefes alma molaları haline geldi. Biz de, İzmir Ekonomi Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otelcilik Programı Koordinatörü Öğr. Gör. Edit Habif’le, turizmde neler olduğunu ve turizm eğitiminin neden tam da bugün büyük önem taşıdığını konuştuk.

 

Habif, turizm sektöründe eğitim almanın neden önemli olduğu sorusuna, sektörde ve akademide peşpeşe geliştirdiği kariyer yolculuğu tecrübeleriyle şöyle cevap verdi: “Turizm sektörünün disiplinler arası bir yapısı olması nedeniyle kolaylıkla birçok etmenden etkilenebiliyor. Örneğin; doğal afet, siyasi olaylar turizmi çok hızlı bir şekilde etkisi altında bırakabiliyor. O nedenle turizmcinin eğitimli ve bilinçli olması; “kısa vadede karlılık” düşünen zihniyetin “uzun vadede turist memnuniyeti” bakış açısının oluşmasını sağlıyor. Böylece turizm gelirindeki artışta istikrar sağlanabileceğine inanıyorum. Ayrıca turizmin emek yoğun bir sektör olması nedeniyle istihdama olan katkısı bu sektörün Türkiye’deki önemini de artırmaktadır. Doğal ve tarihi kaynaklar bakımından zengin, coğrafi konum ve iklim açısından avantajlı bir coğrafyada turizm oldukça önemli bir yere sahiptir. Bizlerin amacı ise; sürdürülebilirliği sağlayarak bilinçli turizmciler ve tüketiciler yetiştirerek uzun vadede turizmin devamını sağlamaktır.

 

Türkiye’de ön lisans eğitiminin meslek lisesinin devamı olarak görüldüğüne vurgu yapan Edit Habif, ön lisans eğitiminin hem meslek liselerinden mezun olan öğrenciler için hem de Anadolu lisesinden mezun ve iki yılda spesifik bir alanda uzmanlaşmak isteyen öğrenciler için önemli bir fırsat olduğuna dikkat çekti. Günümüzde en büyük eksiğin ara eleman ihtiyacı olduğunun unutulmaması gerektiğini, bu nedenle mesleki eğitimin özellikle hizmet sektöründe büyük önem taşıdığını da sözlerine ekledi.

 

Turizm sektöründe ön lisans programlarında karşılaşılan sorunların başında öğrencilerin iş hayatına girdiklerinde en üst pozisyonda işe başlayacaklarına inanmaları ve bu inanış sonucunda gelen hayal kırıklığı olduğunun altını çizen Edit Habif, öğrencilerin, başarılı, vizyoner bir turizmci olmaya giden yolun basamakları en alttan tırmanmaya başlamaktan geçtiğini, bunun zaman ve emek gerektirdiğini farketmelerini sağlamaya çalıştıklarını anlattı. Bu amaçla, alanında uzmanlaşmış kişileri öğrencilere rol model olması ve doğru öngörülerde bulunmalarını sağlamaları için derslere davet ettiklerini de açıklayan Habif, İzmir Ekonomi Üniversitesi Turizm ve Otelcilik önlisans programında öğrencilere kattıkları en büyük faydanın, içinde bulundukları sektöre daha geniş bir pencereden bakmak olduğunu ifade etti.

 

Öğrencilerin, sektörde bir sorunla karşı karşıya kaldıklarında yaratıcı çözümler sunmalarını hedeflediklerini de sözlerinde belirten Habif, bu keyifli sohbetimizi “İzmir Ekonomi Üniversitesi Turizm ve Otelcilik önlisans programında, teorik ve uygulamalı dersleri bir arada sunarak öğrencilerin sektörde fark yaratmalarını sağlıyoruz. Özellikle konaklama ve yiyecek-içecek alanlarından mezun olmuş öğrenciler Turizm ve Otel İşletmeciliği alanında eğitimine devam edebilirler. Ancak sosyal ilişkileri kuvvetli, ikna kabiliyeti yüksek, analitik düşünebilen, sorunlara hızlı çözüm önerisi üretebileceğine inanan tüm öğrencileri aramızda görmekten memnun oluruz.” cümleleriyle noktaladı.


 

Unutmamak gerekir ki, “Yurdumuzdan hoşnut ayrılan her turist bizim yeni bir dostumuz­dur.” Eğer turizm sektöründe en alt kademeden en üst düzeye dek yer alacak tüm çalışanları güler yüzlü, işini iyi bilen ve yapan, insana saygılı ve detayları doğru kullanabilen bireyler olarak yetiştirebilirsek, işte o zaman verilen eğitimin hayatın içinde gerçek bir karşılığı olur. İşte bunun için eğitim olmazsa olmazdır.


 

Aydınlatıcı bilgileri ve asil ruhuyla bize bu güzel bilgileri veren meslektaşım Edit Habif’e bu vesileyle teşekkür ediyor, bahara doğru yol aldığımız bu ilk Mart günlerinde güzel ülkemize canlı bir turizm sezonu diliyorum.


 

Edit HABİF Kimdir? İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Turizm İşletmeciliği programını dereceyle tamamladıktan sonra, Swissotel Büyük Efes’te Satış Pazarlama departmanında farklı pozisyonlarda görev aldı. Eğitimine Dokuz Eylül Üniversitesi’nde İngilizce İşletme Yönetimi programıyla devam etti. Şu anda Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Turizm İşletmeciliği programında doktora eğitimini sürdürürken, İzmir Ekonomi Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği programında dört yıldır sektörel derslerin yanı sıra pazarlama konusunda da eğitim vermektedir.
Emoji ile tepki ver!

Bu Yazıyı Paylaş :

    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)