adscode
adscode

"Bilgi düzeylerini sınayan bir sınavdı”

Uzmanlardan AYT yorumu: “12. sınıf ikinci dönem konuları sınav kapsamına dahil olmadığından soruların dağılımı değişmiştir. Soruların alan hakimiyeti ve ölçme değerlendirme kriterlerine uygun hazırlandığı görüldü."

"Bilgi düzeylerini sınayan bir sınavdı”
YKS

Doğa Koleji Lise Bölüm Başkanları, YKS’nin ikinci aşaması olan AYT’yi değerlendirdi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen ve 17 Haziran’da TYT ile başlayan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) bugün tamamlandı. Toplam 160 soru ve 180 dakika olan sınavda öğrenciler hazırlandıkları puan türlerine göre testleri yanıtladı. ÖSYM’nin açıkladığı takvime göre YKS sonuçları 20 Temmuz tarihinde açıklanacak.

Öğrencilerden alınan bilgilere göre AYT ile ilgili genel değerlendirmede bulunan Doğa Koleji Lise Koordinatörü Arzu Uz, “12. sınıf ikinci dönem konuları sınav kapsamına dahil olmadığından soruların dağılımı değişmiştir. Soruların alan hakimiyeti ve ölçme değerlendirme kriterlerine uygun hazırlandığı görüldü.” dedi.

Doğa Koleji Lise Bölüm Başkanları AYT’yi ders bazında şöyle değerlendirdi:

Doğa Koleji Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Emrah Özcan
“Edebiyat testi, bilen ile bilmeyen öğrenciyi ayırt edici nitelikteydi”
2023 YKS’nin 2. oturumu olan AYT’de yer alan divan edebiyatı ve şiir bilgisi ile ilgili sorular, son senelerde sınavın en önemli belirleyicisi olmuştur. Okuduğunu anlama üzerinden yedi tane soru sorulmuştur. Divan edebiyatı ve şiir bilgisine ait soruları yapan öğrencilerin sınavda genel itibarıyla başarılı oldukları görülmüştür. Divan edebiyatında sorulan surnâme ve mesnevi sorusu ayırt edici özelliktedir. 10. sınıf kazanımlarının önemini bir kez daha anladığımız bir sınav olmuştur. Hikâye konusundan bir tane teknik sorusu ve Cumhuriyet Dönemi sanatçısı Haldun Taner üzerinden bir soru sorulmuştur. Yazar-eser verilerek gelen soruların sayısında artış olmuştur. Roman ve tiyatrodan soru gelmemesi sınavın kapsam geçerliliğini düşürmüştür. Âşık edebiyatı ve tekke-tasavvuf edebiyatından bir soru sorulmuştur. Servetifünûn, fecriati ve millî edebiyat roman, hikâye ve tiyatrodan soru gelmemiştir. Bilen öğrencilerin zorlanmadan başarılı olabileceği bir sınavdır. Sınavı genel olarak değerlendirdiğimizde sorulan soruların doğrudan bilgiyi ölçtüğü görülmüştür.

Doğa Koleji Matematik Bölüm Başkanı Arzu Uz:
“Matematik yine belirleyici olacak”
2023 AYT Matematik soruları her sene olduğu gibi bu yıl da bilgi ağırlıklıydı. Sınavda öğrenciler 26 matematik 14 geometri (5 trigonometri dahil) sorusuna cevap verdiler. Genel olarak testin 9, 10, 11 ve 12. sınıf konularından farklı tarz sorulardan oluştuğu, içlerinde birkaç tanesinin çözümlerinin uzun olduğu söylenebilir. 12. sınıf ikinci dönem konuları limit, türev, integral ve çember analitiği konuları, sınav kapsamına dahil olmadığından sınavın konu dağılımı dengesi değişmiştir. 9 ve 10. sınıf kazanımlarından oluşan soru sayısı (eski tabiriyle mat-1 sorusu) beklenenden fazladır. Geometri soruları öğrencilerin analitik düşünme becerisi gerektiren ve gündelik hayatımızdan uyarlanarak hazırlanan sorulardı, kurguların anlaşılabilirliği belirleyici olacaktır. Polinom ve kirişler dörtgeni sorusunun ayırt edici sorular olduğu öğrencilerimiz tarafından belirtilmiştir. Matematik testinin dört yıllık müfredatı kapsadığını, pandemi senesini hatırlattığını ve matematik testinin belirleyici olabileceğini söyleyebiliriz.

Doğa Koleji Fizik Bölüm Başkanı Sema Balkan:
“Programlı çalışan ve dersi takip eden öğrencilerin zorlanmayacağı bir sınavdı”
2023 AYT sınavında adayların 11.sınıf müfredatının tamamı ve 12. sınıf 1. dönem konu kazanımlarına hâkimiyetini ölçen, birden fazla kazanım kullanarak gerçek hayatla bağlantı kurulmuş, analiz ve yorum içeren, okul denemelerimize paralel fizik soruları soruldu.
Sorulan 14 sorunun 9’u 11. sınıf ‘kuvvet ve hareket ünitesinden Newton’un hareket yasaları, bir boyutta sabit ivmeli hareket, itme ve çizgisel momentum, tork ve denge konularından, elektrik ve manyetizma ünitesinden sığa, manyetizma, alternatif akım ve transformatörler konularından’, 5’i 12. sınıf ‘çembersel hareket ünitesinden düzgün çembersel hareket, eylemsizlik momenti konularından basit harmonik hareket, dalga mekaniği ünitesi su dalgalarında girişim konusundan’ soruldu. 11. sınıf momentum, manyetik alan ve eylemsizlik momenti konularından çıkan soruların öğrencilerimiz için ayırt edici olacağı düşünülüyor.
Sorulan soruların yarısının günlük hayatın içinde yer alan fizik kanunlarını yorumlamaya dayalı sorular sorulması dikkat çekti. Öğrencilerden aldığımız yorumlara göre soruların ayırt ediciliğinin ve zorluk derecesinin orta düzey olduğunu söyleyebiliriz. 11 ve 12. sınıf konu kazanımlarına hâkim olan öğrencilerin bu sınavda başarılı olacağını söyleyebiliriz.

Doğa Koleji Kimya Bölüm Başkanı İbrahim Türken:
“Okula git, dersleri dinle, netleri topla”
2023 YKS ikinci oturum kimya soruları öğrencilerden aldığımız bilgilere göre 11.sınıf kazanımları ve 12. sınıf ilk dönem kimya kazanımlarından gelmiştir.
Bir önceki yıla nazaran öğrencilerin çok zorlanmayacağı soru tarzlarına bolca yer verilmiştir.
Soruların açık ve anlaşılır olduğu görülmüştür. Bu sınavda kimya kazanımları en düz ve basit yoldan soruya dönüştürülerek öğrencilerimizin karşısına çıkarılmıştır.
11 ve 12. sınıf kimya ünitelerinde yer alan ve alan bilgisini ölçmeye yönelik bu soruların sınav hazırlığı yapan öğrencilerin sıkça karşılaştığı soru tiplerinden olması, ilgili kazanımlarla ilgili ilk akla gelen bilgilerin ölçülmesi sınavın zorluk derecesinin önceki yıla göre daha düşük olduğunu göstermiştir.

Doğa Koleji Biyoloji Bölüm Başkanı Muhammet Kılıçöz:
“Biyoloji soruları bilen ile bilmeyeni ayırt etti”
12.sınıf ikinci döneme ait ünitelerin dahil olmadığı 2023 AYT‘de biyoloji sorularının müfredata uygun, dağılımları kolay, orta ve zor düzeyde olmuştur. Biyoloji sorularının öğrencinin bilgisini, görsel okuma yeteneğini, bilgiyi soruda uygulayabilmesini ve grafik yorumlama yeteneğini ölçtüğü söylenebilir.
Çıkan soruların 4 yıllık biyoloji programındaki MEB müfredatına uygun sorular olduğu belirlenmiştir. 13 biyoloji sorusunun tamamı 11 ve 12. sınıf kademelerine ait olup; 9 tanesinin 11. sınıf, diğer 4 tanesinin ise 12. sınıf ünitelerinden geldiği görülmüştür.
2023 AYT’nin 2022 AYT gibi bilen ile bilmeyeni ayırt edebilecek düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Doğa Koleji Biyoloji Bölümü olarak sınav soruları beklediğimiz gibi gelmiştir. Temel biyoloji kazanımlarına hâkim olan öğrencilerin bu sınavda başarı düzeylerinin yüksek olacağını düşünmekteyiz.

Doğa Koleji Tarih Bölüm Başkanı Cem Şimşek:
“Tarih soruları, sınavın kapsam alanını ve konu dağılımının eşitliği konusunu tartışılır hale getirebilir”
2023 AYT sınavında ED-SOS-1 ve SOS-2 bölümlerindeki tarih dersi soruları önceki yıllara göre biraz daha zordu. Ayrıca, bu yıl tarih sorularıyla ilgili yaşanan bir farklılık da şu oldu: Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle sorumlu tutulan konular kısıtlanmıştı. Fakat buna rağmen sorulardaki konular daha da kısıtlı konulardan geldi. Mudanya, Lozan, Atatürk ilkeleri ve İnkılapların bir kısmından AYT sorusu sorulmadı. Bu nedenle 2023 yılı AYT sınavının konu kapsamı açısından ‘kapsama alanı dar bir sınav olduğunu belirtmek gerekir. ED-SOS-1 ve SOS-2 bölümlerinde 10’uncu sınıf konularından sadece birer soru gelmesi, ağırlıklı olarak 9 ve 11. Sınıf ünitelerinden soru gelmesi de sınavın konu dağılımında eşit ve dengeli bir dağılım olmadığını gösteriyor.
Tarih sorularını bölümlere göre daha detaylı analiz edecek olursak şunları söyleyebiliriz:
ED-SOS-1 bölümünde sorular kavram bilgisi, verilen bilgileri bir araya getirerek yorum yapma becerisi, harita okuryazarlığı gibi özellikleri ölçmeye dayalıydı. 9. sınıftan 4 soru, 10. sınıftan 1 soru, 11. sınıftan 1 soru ve 12. sınıftan 4 soru soruldu. Toplamda 10 sorunun 4 tanesinin 9. sınıftan, 4 tanesinin de 12. sınıftan sorulması, sınavın konu-soru dağılım dengesini tartışılır hale getirdi. Ayrıntı bilgi sorularının yanında, Kanun-ı Esasi maddesi ile ilgili soru gibi herkesin bildiği bazı bilgileri sorarken çok ayrıntı ön bilgiler verilen sorular vardı. Atatürk ilkelerinden ve sorumlu tutulan inkılaplardan soru gelmemesi de bu yılki sınavı daha önceki sınavlardan ayırt eden bir özellikti. Bu yıl İlk Çağ uygarlıkları konusundan gelen sorunun harita okuryazarlığını ölçmesi de farklı ama güzel bir durumdu.
SOS-2 kısmında Cem Sultan Olayı, Birinci El Kaynaklar, Anadolu’daki İlk Türk Beylikleri, Denge Politikası başlıklarından gelen sorular gibi test sorusu çözerek çalışan öğrencilerin kolayca karşılaştığı bilgi soruları da vardı. Fakat bu bölümde doğrudan ayrıntı bilgi isteyen sorular biraz daha zorlaştırılmıştı. Bu bölümdeki 11 sorudan 3 tanesi 9. sınıftan, 1 tanesi 10. sınıftan, 3 tanesi 11. sınıftan ve 4 tanesi ise 12. sınıftan geldi. Özellikle 10. sınıftan sadece 1 soru sorulması ve 12. sınıf sorularında ise Atatürk İlkeleri ve sorumlu olunan inkılaplardan soru sorulmaması, sınavın soru-konu dağılımını yeniden düşündürttü.

Sonuç olarak 2023 AYT tarih sınav soruları için ‘sürprizi bol’ diyebiliriz. Ama yine de şunu belirtmek gerekir, 2023 AYT tarih sınav soruları, çalışan ve çok test çözen öğrencilerin emeklerinin karşılığını alacakları, bilenle bilmeyenin ayrışacağı sorulardı.

Doğa Koleji Coğrafya Bölüm Başkanı Osman Nuri Yakupoğlu:
“Düzenli çalışıp tekrar yapan öğrencilerin güzel sonuç alacağı bir sınavdı”
YKS’nin ikinci oturumu olan AYT’de coğrafya-1 bölümünde 6 (altı), coğrafya-2 bölümünde ise 11 soru yer almıştır. Coğrafya soruları, ÖSYM formatına ve MEB müfredatına uygun olarak orta seviyede seçici sorulardan oluşmuştur. 11 ve 12. sınıf kazanımlarının hâkim olduğu sınavda müfredat dışı soru bulunmamaktadır. Coğrafi bilgiye, coğrafi sorgulama becerisine ve harita okuryazarlığına sahip düzenli çalışıp tekrar yapan öğrencilerin güzel bir sonuç alacağı sınav olmuştur. Sınavda bolca harita okuryazarlığının sorgulandığı görüldü. Biyoçeşitlilik, ekosistem, ekstrem doğa olayları, enerji kaynakları, şehirlerin gelişimi, nüfus politikaları, tarım yöntemleri, kır yerleşme türleri ve küresel örgütlerin yapısı gibi kazanımlardan sorular soruldu. Özellikle BM’nin genel yapısıyla ve Türkiye enerji kaynaklarıyla ilgili sorulan soruların seçiciliği yüksek bulunmuştur. Ayrıca yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ilgili sorulan soruların fazlalığı dikkat çekiciydi. yayınlarımız ve deneme sınavlarımız ile paralellik gösterdiği gözlemlenmiştir.

Doğa Koleji Felsefe Bölüm Başkanı Sabri YILMAZ:
“Zorlayıcı ve alışılmışın dışında bir soru yoktu”
2023 AYT felsefe grubu sınavı felsefe, psikoloji, sosyoloji ve mantık sorularından oluşmaktadır. Öğrencilerden aldığımız bilgilere göre soruların yapısı; okuduğunu anlama, yorumlama ve sonuca gitme şeklindeydi. Bu da gösteriyor ki sorularda kazanımı bilmekten çok bu bilgiyi yorumlama ve kullanabilme becerisi ön plana çıkmaktadır.

Doğa Koleji Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı Abdullah Albayrak:
“Öğrencilerin bilgi düzeylerini sınayan bir sınavdı”
2023 yılı YKS ikinci oturum (AYT) sınavında din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularında tüm lise müfredatına orantılı bir şekilde yer verildiğini ve müfredat dışı soru olmadığını söyleyebiliriz. Yahudilik ile ilgili soru ile Harezmi ile ilgili paragraf sorusu doğrudan bilgi gerektiren sorular olarak karşımıza çıktı. İbadetlerdeki temel ilkelerden olan Kur'an ve Sünnete uygunluk ile ilgili soru; İslam dininde Suffe ile başlayan eğitim sisteminin kurumsallaşması süreci ile ilgili soru ve iyiliğin karşılıksız yapılması gerektiği vurgulanan soruda okuduğunu anlama, yorum ve analiz becerisinin öne çıktığı görüldü. Ahilik ve fütüvvet teşkilatının görevleri ile ilgili sorularda ise bilgi ve analiz becerisinin birlikte istendiği görüldü.
Genel olarak kavram bilgisi gerektiren zor sayılabilecek soruların da karşımıza çıkması, öğrencinin müfredata hâkim olmasının önemini ortaya çıkarmıştır. Sınavı bütüncül olarak değerlendirdiğimizde beklediğimiz gibi kavram bilgisini ölçen soruların ağırlıkta olduğu görülmektedir.
Din kültürü ve ahlak bilgisi sorularının zorluk derecesinin ortanın üzeri düzeyde olduğu söylenebilir.

 


Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :


Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)