Şahin Aybek

Şahin Aybek Biyografi

EĞİTİMDE NASIL KURUMSALLAŞILABİLİR?

20.10.2017 12:39 | Son Güncelleme: 20.10.2017 12:49

Eğitim Kurumlarını Ancak Kurumsallaştırarak Bir Sistem Haline Getirebiliriz

Son günlerde yoğun bir şekilde eğitimi ve eğitimin niteliğinin nasıl daha fazla arttırılabileceğini konuşuyoruz. İşte, eğitimde başarının elde edilebilmesinin ve niteliğin arttırılmasındaki önemli kavramlardan biri de kurumsallaşmadır. Eğitim kurumlarımızda kurumsallaşmayı gerçekleştirdiğimiz oranda eğitimde başarıyı da yakalarız. Yani verimli eğitim ortamları yarattıkça, eğitim kurumlarımızı çevreyle daha uyumlu hale getirdikçe daha başarılı olabiliriz. Eğitim kurumlarımızı kurumsal bir şekilde yönetmek ise; yönetimlerin ilişki içinde oldukları tüm eğitim paydaşlarına güven vermesi ile olacaktır. Eğitim kurumlarımızdaki yönetimin hesap verilebilirliğe, şeffaflığa ve sorumluluğa dayanması gerekmektedir bu anlamıyla.

Eğitimde Kurumsallaşma Deyince Ne Anlamalıyız?

Aslında günümüz dünyasında eğitimin kurumsallaşması, mevcut karmaşıklıkları giderebilmek adına bir zorunluluktur. Eğitim kurumları kurumsallaştıkları oranda daha iyi hizmet vereceklerinden, eğitim kurumlarını kurumsallaştırarak, yani bir sistem haline getirerek daha iyi hizmet verebiliriz. Eğitim hizmetlerini ancak böylelikle planlayıp, kurallara dayalı olarak yürütüp sürekliliği ve niteliği sağlayabiliriz. Ve böylelikle kurumlarda çalışanların bireysel emekleri birleşerek yerini kurumsallığa bırakır. O halde; eğitim kurumlarımızın kurumsallaştığını anlayabilmemiz için belirli ölçütlere bakmamız gerekmektedir.

Eğitimde Kurumsallaşmayı Nasıl Ölçeriz?

İşte bu ölçütlere bakarak eğitimde kurumsallaşmanın ne oranda yakalandığını anlayabiliriz. Kurumsallaşmanın ölçütleri ise; resmiyet, süreklilik, kurumsal kimlik kazanma ve amaç uygunluğudur. Yani bir eğitim kurumunun kurum niteliğini kazandığını söyleyebilmemiz için; ülkemizin yasalarına göre resmiyet kazanması, hizmetlerinde süreklilik göstermesi, kurum kimliğini kazanmış olması ve önceden belirlenmiş amaçlarının olması gerekmektedir. Tüm bunlarla beraber bir eğitim kurumuna kurumsallaşmış diyebilmemiz için; eğitim kurumunun hem çevre için hem de kendi çalışanları için anlaşılır olması gerekmektedir. Ayrıca değişiklik ve yenilikleri uygulayabilme gücüne ve farklı çevrelerce fark edilecek unsurlara sahip olması gerekmektedir. Eğitim kurumunun sadelik, farklılaşma, esneklik, özerklik gibi özelliklere sahip olması da bu anlamda önemlidir.

Eğitim Kurumlarında Kurumsal Yapıyı Nasıl Geliştirebiliriz?

Eğitim kurumlarında kurumsal yapının yakalanabilmesi için kurumun tüm paydaşlarının buna uygun bir örgütlenme gerçekleştirmesi gerekmektedir. Yani; eğitim kurumunun belirlenmiş amaçlarını gerçekleştirmek için uygun değişimler yapılmalı, kurumun iç güçleri birleştirilmeli ve bütünleştirilmelidir. Ve bu örgütlülük sürekli desteklenmeli ve geliştirilmelidir. Bu destekleme ve geliştirmede planlama, liderlik, iletişim, ARGE, hizmet içi eğitim, denetim ve geri bildirim gibi faktörlere bağlıdır.

Eğitimdeki Kurumsallaşma; Örgütlü-Organize Olmuş, Ne Yaptığını Bilen, Tutarlı Eğitimcilerle Mümkündür

Kısacası eğitimdeki kurumsallaşma; yani daha nitelikli eğitim hizmetleri, örgütlü-organize olmuş, ne yaptığını bilen, tutarlı eğitimcilerle mümkündür. Tüm eğitim sistemimizin başarısı adına okullarımızın daha kurumsal, nitelikli ve işlevsel hizmet vermeleri gerekmektedir. Eğitim kurumlarımızın kurumsallaşmalarının bu kadar önemli olduğunu düşündüğümüzde, eğitim kurumlarımız kurumsallaşabilme adına öncelikle kurumlarının röntgenini çekip, eksi ve art yanlarını ortaya koymalıdırlar. Yine, bu yönüyle, MEB’in öncülüğünde eğitim kurumlarımız kurumsallığı yakalamış eğitim kurumlarını örnek alabilirler. Eğitim kurumlarımız, kurumsallaşmayı yakalayamama halinde ayakta kalamayacaklar ve başarısızlığa mahkûm olacaklardır. Ama eğitim kurumlarımız kurumsallaşarak; yani bütün kaynaklarını ve yeteneklerini en üst düzeyde kullanarak, değişime açık olarak, gerekli örgütlenmeleri yaparak, toplumun tüm beklentilerine yanıt vererek daha başarılı olabilirler. Kurumsallaşmayı yakalayan eğitim kurumlarımız, eğitimin tüm paydaşlarıyla daha sistemli bir şekilde çalışabilecek, kurumda kararlar daha kolay alınabilecek; kurum daha şeffaf bir hale geleceğinden kurumun denetimi kolaylaşacak, eğitimsel verim artacak ve kurum daha da gelişecektir.

Eğitimde kurumsallaşmayı yakalamamamız halinde; sisteme ve örgütlülüğe dayalı olamayacağımızdan, eğitim kurumlarımızdaki çalışanlar arasında yetki ve sorumluluk karmaşası çıkacak, bu tip problemlerle uğraşmaktan eğitime vakit ayrılamayacak, zaten denetim de olmayacağından kararlar zor alınacak ve eğitimimizin niteliği düşecektir. Bu yönüyle MEB’in bir an önce eğitimin tüm aşamalarında kurumsallaşmanın yakalanabilmesi, eğitim kurumlarında sistemin oturması ve verimli eğitim ortamlarının oluşturulabilmesi için yapılan çalışmaları hızlandırması gerekmektedir. Yoksa eğitim kurumlarımız kural ve standartlardan ziyade, kişilere bağlı olarak yaşamaya devam edeceklerdir. MEB, eğitimde kurumsallaşmanın yakalanabilmesi adına, eğitim yöneticilerine eğitim yönetimi ile ilgili eğitimler aldırmalı, eğitim yönetici atamalarında eğitim yönetimi eğitimi almış yöneticilere öncelik vermelidir. Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin…

Yorum Yazın

Şahin Aybek Diğer Yazıları

BU ÜLKE EN NİTELİKLİ, EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİ YETİŞTİRECEK DÜZEYDEDİR 19 Şubat 2018 - 10:04
MEB’İN BAKANLAR KURULU OLAN BİRİM AMİRLERİ TOPLANTISI NE KADAR SIKLIKLA VE CİDDİYETLE YAPILMAKTADIR? 16 Şubat 2018 - 10:51
DAHA İYİ BİR TÜRKİYE’Yİ ANCAK EĞİTİMLE İNŞA EDEBİLİRİZ 15 Şubat 2018 - 11:31
HOKUS POKUS AÇ SAĞLIK MESLEK LİSESİ ,HOKUS POKUS KAPATALIM SAĞLIK MESLEK LİSESİ 14 Şubat 2018 - 16:27
EN ÇOK MEB’İN SEVİNECEĞİ 20 YILLIK EĞİTİM HAYALİMİ, DOĞRU BİR KARAR ALARAK CHP GERÇEKLEŞTİRDİ 13 Şubat 2018 - 10:37
SINIF ORTAMINDA KUCAĞA ALINAN ÖĞRETMEN DEĞİL DEĞERLERİMİZ VE HEPİMİZİZ… 12 Şubat 2018 - 11:39
MEB İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKALARINDAN DOLAYI MI CUMHURBAŞKANININ SÖYLEDİĞİ HEDEFLERE ULAŞAMIYOR? 09 Şubat 2018 - 12:39
İŞİMİZ MESLEKİ TEKNİK EĞİTİM, GÜCÜMÜZ MESLEKİ TEKNİK EĞİTİM 08 Şubat 2018 - 09:59
EĞİTİME VE BİLİME ÖNEM VERMEYENLERE NİYE OY VERMEMELİYİZ? 06 Şubat 2018 - 12:28
“TÜRKİYE’DE EĞİTİM SİSTEMİ, CUMHURİYET’İN KURULUŞUNDAN İTİBAREN HİÇ DEĞİŞMEDİ ÖNERMESİ” HERMENEUTİK AÇIDAN ELE ALINMALIDIR 05 Şubat 2018 - 14:36
MİLLİ EĞİTİM BAKANI HANGİ BİLİMSEL, PEDAGOJİK VE ETİK GEREKÇELERLE 5 YILLIK ÜCRETLİ ÖĞRETMENLERİ ATAMAK İSTEMEKTEDİR? 02 Şubat 2018 - 11:27
YILIN EĞİTİM HABERLERİNDEN BİRİ “KURDUN ŞAH OLSA KUZULARA YAPMAYACAĞI TAKSİMİ” VE CUMHURBAŞKANININ DİLE GETİRDİĞİ BAŞARISIZLIĞIN NEDENİNİ ORTAYA KOYAN HABERDİR 01 Şubat 2018 - 11:16
“EĞİTİM SİSTEMİNİN AMACI PARTİLERE MİLİTAN YETİŞTİRMEK DEĞİLDİR“ DİYEN LİDER KİM? 31 Ocak 2018 - 11:01
EĞİTİMİN TAVACI RUHUNUN EĞİTİM TARİHİMİZDEKİ YERİ BAĞLAMINDA EĞİTİM YOLSUZLUKLARI 30 Ocak 2018 - 13:02
1 MİLYON ÖĞRETMENLİ MEB’DE MİLLİ EĞİTİM DERGİSİ NE KADAR OKUNUYOR ACEP? 29 Ocak 2018 - 14:03
BAKANLARIN HEMŞERİ ZİYARETİ VE AÇILIŞ YAPMAKTAN ASIL İŞLERİNİ YAPAMAMALARININ ÇÖZÜMÜ ÖZEL STATÜLÜ BAKANLAR MI? 26 Ocak 2018 - 15:37
EĞİTİM MAKAMLARI; HAK ETMEYEN LİYAKATSİZLER İÇİN, AŞAĞILIK DUYGULARININ DIŞA VURUMU İÇİN BİR İMKÂNDIR 25 Ocak 2018 - 10:39
İŞİ NEREDEYSE, SİVASLI CINDY MEB’E NE ZAMAN GENEL MÜDÜR OLACAK, SİVASLI HADİSE MEB’DE OLAY ÇIKARDI NOKTASINA GETİRENLER, EĞİTİM HABERCİLİĞİ Mİ YAPTIĞINIZI SANIYORSUNUZ? 24 Ocak 2018 - 13:08
MEB EDEBİYAT VE KÜLTÜR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURARAK YENİ ÖMER SEYFETTİNLER –HALİDE EDİP ADIVARLAR -KEMAL TAHİRLER YETİŞTİRMELİDİR 23 Ocak 2018 - 11:40
MEB’İN YURTDIŞINA GÖNDERDİĞİ EĞİTİMİN PRENS VE PRENSESLERİ BULGUR PİRİNÇTEN KIYMETLİ DİYE Mİ “BİHRUZ BEY” SENDROMUNA KAPILMAMALI? 22 Ocak 2018 - 11:55
MEB POPÜLİST ÖDEV AÇIKLAMALARINDAN KAÇINMALIDIR 19 Ocak 2018 - 15:14
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ ATADIKLARINI SANIP “MİLLİ EĞİTİMCİLİK” OYNAYANLAR NE YAPMAK, NEREYE VARMAK İSTEMEKTEDİR? 18 Ocak 2018 - 12:56
MEB İNSAN KAYNAKLARI KARANLIKTA KİME GÖZ KIRPTI… 17 Ocak 2018 - 13:52
ÜLKEMİZİN GELECEĞİNİ İNŞA ETMEK ADINA, GELECEĞİN MİMARI ÖĞRETMEN BULUŞMALARI PROJESİ 16 Ocak 2018 - 11:23
FREIRE’NİN ELEŞTİREL, ÖZGÜRLEŞTİRİCİ EZİLENLERİN PEDAGOJİSİ; BANKACI-NESNELEŞTİRİCİ-GELENEKSEL EĞİTİMİN HEGEMONİK TAHAKKÜMÜNDEN KURTARABİLİR Mİ? 15 Ocak 2018 - 11:37
KÜLTÜR EMPERYALİSTLERİ BİZİ RİTMİK JİMNASTİK VE BLOK FLÜTLE TUTSAK MI ETMEK İSTİYORLAR? 11 Ocak 2018 - 13:51
CUMHURBAŞKANI’NIN SÖYLEDİĞİ ETİĞİ, BİLİME HAKİM KILARAK, BİLİMİ BELİRLİ ÜLKELERİN TASALLUTUNDAN KURTARABİLİR MİYİZ? 10 Ocak 2018 - 15:34
YOK, EFENDİM BEN DUYMADIM, BEN GÖRMEDİM DEMEYİN; TÜM BAKANLAR VE REKTÖRLER CUMHURBAŞKANI’NIN BU ÇAĞRISINI DUYMALIDIRLAR 09 Ocak 2018 - 10:01
DÜNYAYI TÜRKİYE’YE GETİRECEK, TÜRKİYE’Yİ DE DÜNYAYA GÖTÜRECEK ÇAĞIMIZIN EVLİYA ÇELEBİLERİSİNİZ 07 Ocak 2018 - 22:20
MEB, GENÇLER ARASINDAKİ “ÖTEKİLEŞMEYİ” ENGELLEMEZSE, ÖNGÖRÜLEMEZ ÇATIŞMALAR YAŞANIR 04 Ocak 2018 - 14:38