Şahin Aybek

Şahin Aybek Biyografi

EĞİTİMDE NASIL KURUMSALLAŞILABİLİR?

20.10.2017 12:39 | Son Güncelleme: 20.10.2017 12:49

Eğitim Kurumlarını Ancak Kurumsallaştırarak Bir Sistem Haline Getirebiliriz

Son günlerde yoğun bir şekilde eğitimi ve eğitimin niteliğinin nasıl daha fazla arttırılabileceğini konuşuyoruz. İşte, eğitimde başarının elde edilebilmesinin ve niteliğin arttırılmasındaki önemli kavramlardan biri de kurumsallaşmadır. Eğitim kurumlarımızda kurumsallaşmayı gerçekleştirdiğimiz oranda eğitimde başarıyı da yakalarız. Yani verimli eğitim ortamları yarattıkça, eğitim kurumlarımızı çevreyle daha uyumlu hale getirdikçe daha başarılı olabiliriz. Eğitim kurumlarımızı kurumsal bir şekilde yönetmek ise; yönetimlerin ilişki içinde oldukları tüm eğitim paydaşlarına güven vermesi ile olacaktır. Eğitim kurumlarımızdaki yönetimin hesap verilebilirliğe, şeffaflığa ve sorumluluğa dayanması gerekmektedir bu anlamıyla.

Eğitimde Kurumsallaşma Deyince Ne Anlamalıyız?

Aslında günümüz dünyasında eğitimin kurumsallaşması, mevcut karmaşıklıkları giderebilmek adına bir zorunluluktur. Eğitim kurumları kurumsallaştıkları oranda daha iyi hizmet vereceklerinden, eğitim kurumlarını kurumsallaştırarak, yani bir sistem haline getirerek daha iyi hizmet verebiliriz. Eğitim hizmetlerini ancak böylelikle planlayıp, kurallara dayalı olarak yürütüp sürekliliği ve niteliği sağlayabiliriz. Ve böylelikle kurumlarda çalışanların bireysel emekleri birleşerek yerini kurumsallığa bırakır. O halde; eğitim kurumlarımızın kurumsallaştığını anlayabilmemiz için belirli ölçütlere bakmamız gerekmektedir.

Eğitimde Kurumsallaşmayı Nasıl Ölçeriz?

İşte bu ölçütlere bakarak eğitimde kurumsallaşmanın ne oranda yakalandığını anlayabiliriz. Kurumsallaşmanın ölçütleri ise; resmiyet, süreklilik, kurumsal kimlik kazanma ve amaç uygunluğudur. Yani bir eğitim kurumunun kurum niteliğini kazandığını söyleyebilmemiz için; ülkemizin yasalarına göre resmiyet kazanması, hizmetlerinde süreklilik göstermesi, kurum kimliğini kazanmış olması ve önceden belirlenmiş amaçlarının olması gerekmektedir. Tüm bunlarla beraber bir eğitim kurumuna kurumsallaşmış diyebilmemiz için; eğitim kurumunun hem çevre için hem de kendi çalışanları için anlaşılır olması gerekmektedir. Ayrıca değişiklik ve yenilikleri uygulayabilme gücüne ve farklı çevrelerce fark edilecek unsurlara sahip olması gerekmektedir. Eğitim kurumunun sadelik, farklılaşma, esneklik, özerklik gibi özelliklere sahip olması da bu anlamda önemlidir.

Eğitim Kurumlarında Kurumsal Yapıyı Nasıl Geliştirebiliriz?

Eğitim kurumlarında kurumsal yapının yakalanabilmesi için kurumun tüm paydaşlarının buna uygun bir örgütlenme gerçekleştirmesi gerekmektedir. Yani; eğitim kurumunun belirlenmiş amaçlarını gerçekleştirmek için uygun değişimler yapılmalı, kurumun iç güçleri birleştirilmeli ve bütünleştirilmelidir. Ve bu örgütlülük sürekli desteklenmeli ve geliştirilmelidir. Bu destekleme ve geliştirmede planlama, liderlik, iletişim, ARGE, hizmet içi eğitim, denetim ve geri bildirim gibi faktörlere bağlıdır.

Eğitimdeki Kurumsallaşma; Örgütlü-Organize Olmuş, Ne Yaptığını Bilen, Tutarlı Eğitimcilerle Mümkündür

Kısacası eğitimdeki kurumsallaşma; yani daha nitelikli eğitim hizmetleri, örgütlü-organize olmuş, ne yaptığını bilen, tutarlı eğitimcilerle mümkündür. Tüm eğitim sistemimizin başarısı adına okullarımızın daha kurumsal, nitelikli ve işlevsel hizmet vermeleri gerekmektedir. Eğitim kurumlarımızın kurumsallaşmalarının bu kadar önemli olduğunu düşündüğümüzde, eğitim kurumlarımız kurumsallaşabilme adına öncelikle kurumlarının röntgenini çekip, eksi ve art yanlarını ortaya koymalıdırlar. Yine, bu yönüyle, MEB’in öncülüğünde eğitim kurumlarımız kurumsallığı yakalamış eğitim kurumlarını örnek alabilirler. Eğitim kurumlarımız, kurumsallaşmayı yakalayamama halinde ayakta kalamayacaklar ve başarısızlığa mahkûm olacaklardır. Ama eğitim kurumlarımız kurumsallaşarak; yani bütün kaynaklarını ve yeteneklerini en üst düzeyde kullanarak, değişime açık olarak, gerekli örgütlenmeleri yaparak, toplumun tüm beklentilerine yanıt vererek daha başarılı olabilirler. Kurumsallaşmayı yakalayan eğitim kurumlarımız, eğitimin tüm paydaşlarıyla daha sistemli bir şekilde çalışabilecek, kurumda kararlar daha kolay alınabilecek; kurum daha şeffaf bir hale geleceğinden kurumun denetimi kolaylaşacak, eğitimsel verim artacak ve kurum daha da gelişecektir.

Eğitimde kurumsallaşmayı yakalamamamız halinde; sisteme ve örgütlülüğe dayalı olamayacağımızdan, eğitim kurumlarımızdaki çalışanlar arasında yetki ve sorumluluk karmaşası çıkacak, bu tip problemlerle uğraşmaktan eğitime vakit ayrılamayacak, zaten denetim de olmayacağından kararlar zor alınacak ve eğitimimizin niteliği düşecektir. Bu yönüyle MEB’in bir an önce eğitimin tüm aşamalarında kurumsallaşmanın yakalanabilmesi, eğitim kurumlarında sistemin oturması ve verimli eğitim ortamlarının oluşturulabilmesi için yapılan çalışmaları hızlandırması gerekmektedir. Yoksa eğitim kurumlarımız kural ve standartlardan ziyade, kişilere bağlı olarak yaşamaya devam edeceklerdir. MEB, eğitimde kurumsallaşmanın yakalanabilmesi adına, eğitim yöneticilerine eğitim yönetimi ile ilgili eğitimler aldırmalı, eğitim yönetici atamalarında eğitim yönetimi eğitimi almış yöneticilere öncelik vermelidir. Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin…

Yorum Yazın

Şahin Aybek Diğer Yazıları

EĞİTİMİMİZİ ANALİTİK EĞİTİM FELSEFESİNİN MARANGOZ ÖRNEĞİNDEKİ GİBİ YANLIŞ ALETLERLE İNŞA ETMEMEK İÇİN, EĞİTİMİZE YÖNELİK SİSTEMATİK BİR SORUŞTURMA YAPMALIYIZ 13 Aralık 2017 - 13:29
CUMHURİYETİN KURULUŞUNDAN GÜNÜMÜZE CHP’NİN ACİLEN TOPLANMASINI İSTEDİĞİ EĞİTİM ŞURALARI 12 Aralık 2017 - 21:35
MİLLİ EĞİTİM AKADEMİLERİ KURMA GİRİŞİMİNDEN GÜNÜMÜZE ÜLKEMİZİN BİR TÜRLÜ KURULAMAYAN ÖĞRETMEN AKADEMİLERİ SERÜVENİ 07 Aralık 2017 - 14:05
EGZİSTANSİYALİST BİREYCİ EĞİTİM FELSEFECİSİ BUBER’İN BAHÇIVAN-HEYKELTIRAŞ-HUNİ-POMPA-ÖĞRETMEN METAFORLARINDAN HANGİSİ EĞİTİMDEKİ İDEAL DİYAJONİK İLİŞKİYE ÖRNEKTİR? 06 Aralık 2017 - 16:17
MEB MÜSTEŞARININ SÖYLEDİĞİ ORTAK DEĞERLERİNE BAĞLI NESİLLERİN YETİŞTİRİLMESİ VE BİR MİLLET MEYDANA GETİRMEK, OLUŞTURMAK ADINA NASIL BİR EĞİTİM SİSTEMİ? 04 Aralık 2017 - 12:26
ÜLKEMİZ JOHN DEWEY’İN PRAGMATİK EĞİTİM FELSEFESİNİ UYGULARSA AMERİKA GİBİ OLABİLİR Mİ? 01 Aralık 2017 - 12:23
KÜLTÜREL EĞİTİM FELSEFECİSİ NİHİLİST NİETSCHE’NİN BİLDUNG EĞİTİMİ İDEALİMİZ OLABİLİR Mİ? 30 Kasım 2017 - 10:47
YUSUF TEKİN’İN DEDİĞİ GİBİ; “EZBERCİ EĞİTİMDEN UZAKLAŞMALIYIZ” ÖNERMESİ EPİSTEMOLOJİK BİR EZBER Mİ? 29 Kasım 2017 - 09:47
CUMHURBAŞKANININ ARTTIRILMALI DEDİĞİ ÖĞRETMEN NİTELİĞİNİ YAKALAYABİLMEK İÇİN İSTANBUL ÖĞRETMEN AKADEMİLERİ BİR MODEL OLABİLİR Mİ? 28 Kasım 2017 - 11:52
BİR EĞİTİMCİ OLARAK JEOLOG VE DOĞA TARİHÇİSİ CELAL ŞENGÖR’E CEVABIMDIR 27 Kasım 2017 - 11:27
ÖĞRETMENLER GÜNÜNÜN BAYRAM HAVASINDA GEÇMESİ VE OKULLARI VE ÖĞRETMENLERİ BAŞARILI KILMAK İÇİN ÖNCE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİ BAŞARILI KILMALIYIZ 24 Kasım 2017 - 08:45
ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERİYLE KALİTELİ VE EĞLENCELİ ZAMAN GEÇİRİRKEN MATEMATİK ÖĞRENME KAPASİTELERİ ARTIRILABİLİR Mİ? 23 Kasım 2017 - 16:27
KAIROS’TAN KRONOS’A İSMET YILMAZ’IN DERS SÜRESİ AÇIKLAMALARI 21 Kasım 2017 - 23:20
BİLİMİN EN BÜYÜK GÜÇ HALİNE GELDİĞİ MODERNİZMİN NATÜRALİST ROUSSEAUCU EĞİTİM FELSEFESİNİ EĞİTİMİMİZE NASIL YANSITABİLİRİZ? 20 Kasım 2017 - 17:00
TÜRKİYE’DEKİ EĞİTİMİN PATRONU SPİRİTÜALİST EĞİTİM FELSEFECİSİ GAZALİ Mİ? 18 Kasım 2017 - 12:38
BU İŞ BU KADAR KOLAYSA; PISA DİREKTÖRÜ HAY HAY BUYURSUN GELSİN, HAY HAY TÜRKİYE’YE MİLLİ EĞİTİM BAKANI OLSUN 15 Kasım 2017 - 14:57
YUSUF TEKİN’İN AÇIKLADIĞI ALGORİTMİK HAREZMÎ EĞİTİM MODELİ ÜZERİNE PRAGMATİK DEWEYCİ VE EGZİSTANSİYALİST BUBERCİ METAFOR VE ÖĞELER AÇISINDAN BİR İNCELEME DENEMESİ 14 Kasım 2017 - 10:38
REALİST EĞİTİM FELSEFECİSİ ARİSTOTELES’İN LİBERAL EĞİTİM FELSEFESİ ÖZGÜR ÖĞRENCİLER YETİŞTİRMEMİZE NASIL YARDIMCI OLABİLİR? 13 Kasım 2017 - 14:38
İDEALİST EĞİTİM FELSEFESİ VE PLATON EĞİTİMİMİZE ETKİ ETMİŞ MİDİR? 10 Kasım 2017 - 15:31
BİR EĞİTİMCİ OLARAK ÖLÜMSÜZ ATATÜRK 10 Kasım 2017 - 10:12
SİYASİ PARTİLER EĞİTİM KONUSUNDA MEB’İ ELEŞTİRDİKLERİ KADAR KENDİLERİNİ DE ELEŞTİRMELİDİRLER 09 Kasım 2017 - 15:06
KLASİK EĞİTİM FELSEFELERİNİN EĞİTİMİMİZE NE GİBİ KATKILARI OLUR? 07 Kasım 2017 - 14:52
MEB, ÜLKEMİZİN SOSYAL İDEALLERİNE EĞİTİM FELSEFEMİZİN POLİTİK BOYUTUYLA ULAŞABİLİR 06 Kasım 2017 - 17:31
EĞİTİM FELSEFEMİZİN ETİK BOYUTUNU ORTAYA KOYARAK İDEOLOJİLERDEN VE AŞILAMALARDAN KURTULABİLİRİZ 02 Kasım 2017 - 12:54
TÜRKİYE’NİN EĞİTİM FELSEFESİNİN EPİSTEMOLOJİSİ OLMAZSA ÖĞRENMENİN DOĞASI ÜZERİNE YOĞUNLAŞILAMAZ 01 Kasım 2017 - 11:39
RUHUMUN VE AKLIMIN BABALARINDAN BİR SİYASET İDEASI OLARAK EĞİTİMCİ DENİZ BAYKAL: Eğitim Demek Öğretmen Demektir 31 Ekim 2017 - 13:21
SOSYOLOJİK BİR ASANSÖR OLARAK KIYI KAPTANININ OĞLUNU DEVLETİN BAŞINA TAŞIYAN DEMOKRATİK CUMHURİYET VE EĞİTİMİ 31 Ekim 2017 - 11:31
MEB EĞİTİM FELSEFEMİZİN ONTOLOJİK BOYUTLARINI ORTAYA KOYMADAN EĞİTİM SORUNLARIMIZI ÇÖZEMEZ 26 Ekim 2017 - 12:20
MEB EĞİTİMİMİZİ NİYE GÜÇLÜ BİR EĞİTİM FELSEFESİNE DAYANDIRMAK ZORUNDADIR? 24 Ekim 2017 - 13:23
SİYASİLERİN POPÜLER SÖYLEMLERİ EĞİTİMİMİZE ZARAR VERMEKTEDİR 23 Ekim 2017 - 16:50